De vijf P`s` als tool voor fondsenwerving Product

advertisement
De vijf P’s’ als tool voor fondsenwerving
Product
Het product maken voor de – en aanpassen aan – de vraag. Daarbij moet gezocht worden naar de ultieme
productmix waarin een effectieve en goedkope verpakking samenspeelt met een aantrekkelijke verpakking. De
overige P’s helpen hierbij een handje en geven de factoren van het product weer.
Plaats
Het organiseren van de plaats waar (potentiële) klanten uw product kunnen kopen. De locatie waar de kopers het
product kunnen verkrijgen. Ook het type distributiekanaal speelt bij dit onderdeel een rol. Het distributiekanaal
kan in directe vorm aanwezig zijn, waarbij er bijvoorbeeld directe aflevering van de leverancier aan de verkoper is.
Daarnaast kan er ook een indirecte vorm zijn waarbij meer schakels tussen de leverancier en verkoper zijn. Het
product kan hiermee in de distributielijn worden getraceerd en op die plaats de overige P’s invullen en
karakteriseren.
Prijs
Bepalen welke prijs uw (potentiële) klanten kunnen en willen betalen voor uw product. Het is de verhouding
tussen vraag en aanbod. Ook speelt hierin de verhouding tussen inkoop- en verkoopprijs. Deze factor kan heel snel
veranderen onder invloed van de overige P’s en externe factoren als bijvoorbeeld de economie.
Promotie
Promotie maken voor uw product. Communicatie van het product gericht op het stimuleren van de verkoop van
het product. Een aantal deelonderwerpen van promotie zijn: public relations, reclame, persoonlijke verkoop,
verkooppromotie, cold call. U prijst het product aan en probeert de verkoop te stimuleren.
Personeel
Personeel aantrekken, opleiden en motiveren om al deze activiteiten uit te voeren. De kwaliteit van het personeel
zorgt voor de beleving van de onderneming en het product. Zij zijn het uithangbord van uw organisatie en
daarnaast zorgen zij voor de klanttevredenheid.
Dit onderdeel is een uitbereiding op het originele vier P-model van McCarthy. Deze en andere deelonderwerpen
lichten meer aandacht op een specifiek deelonderwerp.
Naast de vijf hoofdbegrippen zijn er een aantal onderwerpen en karaktereigenschappen die deze elementen
gebruiken en van groot belang zijn in marketing. Hieronder zullen de onderwerpen in het licht van keuzes die u
moet maken ter illustratie opgenomen worden.
2/3
Mentaliteit
Marketingmensen spreken vaak van de vier (of vijf) ‘P’s’. Marketing is echter niet het afwerken van een checklist,
waarbij u elke ‘P’ aan bod laat komen en keuzes maakt. Marketing is uiteindelijk vooral een grondhouding, een
mentaliteit op basis waarvan uw organisatie werkt. De geschiedenis leert dat organisaties die in plaats van meer
‘productgeoriënteerd’ meer ‘marktgeoriënteerd’ gaan werken, vaak in fasen van ‘moeten’ naar ‘willen’ gaan. In
een eerste ontwikkeling naar meer marktgericht werken, ontwikkelt een organisatie instrumenten om haar
bestaande product beter te verkopen. Het aanbod blijft min of meer onveranderd; vorm en inhoud (‘degelijk
onderwijs’, ‘goede medische zorg’) worden naar klassieke maatstaven bepaald. Sponsors en gevers mogen wel
schenken, maar u bepaalt voor 100% waaraan en hoe die giften worden besteed. Luisteren naar en meebewegen
met mogelijke sponsors en gevers die iets andere ideeën hebben, is niet aan de orde: u bepaalt tenslotte
autonoom wat een goed ‘product’ is. Opbrengsten uit sponsor- en fondsenwerving blijven navenant (laag).
Anticiperen
In een ultieme marktgeoriënteerde omgeving volgt uw organisatie daarentegen – voor zover mogelijk – de vraag
van uw klanten. Uw product is niet meer per definitie een goede primaire dienstverlening volgens de inspectie van
de overheid. Aspecten van dienstverlening en service die klanten verwachten, worden door uw organisatie
constant in beeld gebracht. Op basis van de vraag, ontwikkelt u nieuwe producten. Uw aanbod beweegt mee,
waarbij u de vraag zo goed mogelijk volgt én probeert om hierop te anticiperen.
Ontwikkelen
Sponsor- en fondsenwerving helpen u uw product in stand te houden, te verbeteren en te innoveren (nieuwe
projecten), bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar geef- en sponsormotieven, waardoor u te weten komt wat
uw ‘klanten’ van u vinden. Verder gaat fondsenwerving gepaard met veel communicatie, bijvoorbeeld over de
toekomstvisie, ambities en projecten van uw organisatie. Zo worden sponsor- en fondsenwerving waardevolle
marketing- en communicatie-instrumenten.
3/3
4/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards