Het aangaan en versterken van relaties met grote gevers

advertisement
Congres Podiumkunsten 2016
“Het aangaan en versterken van relaties met grote gevers”
Hans Broodman en Niels Kattenberg
23 mei 2016
Haal het beste in
naar in
boven
Haaljezelf
het beste
jezelf naar boven
AGENDA
•
•
•
•
Introductie en inleiding
Basisprincipes grote giftenwerving
Waar staat jouw organisatie?
Jouw vervolgstappen
Hans Broodman
• Partner Nassau
• Bedrijfseconomie, direct marketing,
marketing management,
fondsenwerving, coaching, interim
management
Niels Kattenberg
• Adviseur grote giftenwerving
• Vermogende particulieren en
vermogensfondsen
Wat is (nu) een grote gift?
Wie geeft grote giften?
Doelgroepen
Vermogende Particulieren
Bedrijven
Vermogensfondsen
Erflaters
5 Basisprincipes van grote
giftenwerving
WAT IS FONDSENWERVING?
Fondsenwerving
≠
Geld Vragen
1: Relatie staat centraal
•
•
•
•
•
•
•
Op zoek naar mensen die jouw droom delen
Relatie aangaan en uitbouwen
Vraag om mee te doen
Case for Support
Vraag om een bijdrage
Bedanken
Vervolggesprek over waarmaken van de
gezamenlijke droom
2: sterke case for support
3: Tijd
4: Prospects
Waar vind je grote gevers?
5: Draagvlak in de organisatie
Bestuur &
directie
Fondsenwerving
Inhoud
Externe
netwerkers
Waar staat je eigen organisatie?
Wat is de ambitie?
Noteer: welke ambitie heeft jouw organisatie als
het gaat om grote giftenwerving? Wat willen
jullie ermee bereiken?
Next steps voor
jouw organisatie
Noteer: welke 5 concrete stappen ga je
ondernemen om grote giftenwerving voor jouw
organisatie te starten?
PAUZE
Download