vragenlijst

advertisement
Vragenlijst Postcodeloterij-aanvraag 2014
Algemeen
Om als brancheorganisatie zoveel mogelijk voor u te kunnen betekenen, hebben
wij inzicht in onze achterban nodig. Die aanvullende informatie is niet
alleen nodig voor onze mogelijke Postcodeloterij-aanvraag, maar ook voor
een succesvolle lobby.
In deze vragenlijst stellen wij u onder meer vragen naar de omzet.
Die gegevens zijn van groot belang voor:
•
Contacten met het ministerie;
•
Andere belangenbehartiging;
•
Onze gezamenlijke postcodeloterij-aanvraag.
Ook in 2014 willen we weer een poging wagen om gezamenlijk een
subsidieaanvraag in te dienen bij de Nationale Postcodeloterij. Organisaties die vorig
jaar al mee hebben gedaan, krijgen hierbij – vanwege het werk dat zij reeds hebben
verzet – een tweetal voordelen:
1. Zij hoeven slechts de gele velden in deze vragenlijst in te vullen en op te
sturen;
2. Als zij uiterlijk 13 juli 2014 om 23.59u de ingevulde vragenlijst hebben
gemaild naar het secretariaat van Partin, doen ze zeker mee.
Na dit moment wordt de groep aangevuld tot een maximum van 90 particuliere
initiatieven. De inschrijving sluit zondag 27 juli om 23.59u of zodra het maximum van
90 deelnemende PI’s is bereikt.
NB. Ook als u niet wil meedoen aan de postcodeloterij-aanvraag, verzoeken wij
u dringend toch de omzetvraag te beantwoorden. Het is belangrijk dat Partin
met harde cijfers kan aantonen hoeveel steun we van het Nederlandse publiek
genieten.
Samen doen we meer
-1-
Algemene Informatie van het Goede Doel
Naam
Telefoonnummer
Faxnummer
Mobiel telefoonnummer
Mailadres
Skype adres
Website
Bankrekening / Plaats
Girorekening / Plaats
KvK-nummer
Jaar van oprichting
Bezoekadres
Adres
Postcode
Plaatsnaam
Postadres
Adres / Postbus
Postcode
Plaatsnaam
Organisatievorm
Is het goede doel een stichting?
Ja / Nee
Is het goede doel een vereniging?
Ja / Nee
Is het goede doel een kerkgenootschap?
Ja / Nee
Geef een korte omschrijving van het goede doel
Samen doen we meer
-2-
Wat is de missie van het goede doel?
Welke activiteiten voert het goede doel uit?
Geef een aantal trefwoorden die op het goede doel van toepassing zijn?
Bestuur en vrijwilligers
Hoeveel bestuursleden kent uw organisatie?
Hoeveel andere vrijwilligers kent uw organisatie?
Heeft uw organisatie ambassadeurs? Zo ja, hoeveel?
Samen doen we meer
-3-
Doelgroep, thema en projectlanden
Vink de doelgroep(en) van uw organisatie aan
Gehandicapten
Vrouwen
Weeskinderen
Straatkinderen
Vluchtelingen
Ouderen
Gehele bevolking
Vink het thema / de thema’s van uw organisatie aan
Energie
Onderwijs
Gezondheidszorg (algemeen)
Zwangerschap en veilig bevallen
AIDS
Landbouw
Water
Empowerment
Microkrediet
Toerisme
In welk(e) projectland(en) is uw organisatie actief?
Keurmerken
Keurmerken
Heeft het goede doel een bepaald CBF keurmerk?
Nee / Y / V / C
Voldoet het goede doel aan de IF gedragscode?
Ja / Nee
Samen doen we meer
-4-
Heeft het goede doel een KGB keurmerk?
Ja / Nee
Is het goede doel een ANBI?
Ja / Nee
Zo ja, het RSIN / ANBI nummer van het goede doel
Heeft het goede doel een KGD keurmerk?
Ja / Nee
Heeft het goede doel een jaarverslag?
Ja / Nee
Heeft het goede doel een beleidsplan?
Ja / Nee
Vindt er jaarlijks een accountantscontrole plaats?
Ja / Nee
Financiën
Financiële gegevens
2011
2012
2013
Wat is de omzet van uw goede doel? (1)
Hoeveel daarvan komt van Het Nederlandse
publiek?
Hoeveel daarvan komt via vermogensfondsen?
Hoeveel ontvangt u uit suppletie? (2)
Hoeveel donateurs heeft u (ongeveer)?
Ad (1). Vul hier het bedrag in dat u afgelopen jaar met eigen fondsenwerving hebt
opgehaald bij het Nederlandse publiek, inclusief bedrijven, Rotary clubs (en
dergelijke organisaties), kerken en vermogensfondsen.
Ad (2). Vul hier het bedrag in dat u hebt ontvangen van supplerende organisaties
zoals Wilde Ganzen, Impulsis, Cordaid en dergelijke.
Vermogensfondsen en andere subsidieverstrekkers
Bij welke organisatie(s) heeft u ooit
succesvol een subsidie aangevraagd?
Bij welke organisatie(s) heeft u het ook
geprobeerd, maar was u niet
succesvol?
Samen doen we meer
-5-
Ondersteuning Partin en collega-PI’s
Welke activiteiten in uw organisatie gaan u gemakkelijk af? Waar bent u goed in?
Welke activiteiten in uw organisatie gaan u moeilijk af? Waar bent u niet zo goed in?
Samen doen we meer
-6-
Download