De toekomst van het keurmerk

advertisement
Toekomst van het keurmerk
Waarom een keurmerk?
Het gaat om de bedoeling!
KOR
het Keurmerk
voor
Ouderenzorg aan
Religieuzen
De zienswijze op de volgende dia’s is
overgenomen uit het boek “Verdraaide
Organisaties” van Wouter Hart en
Marius Buiting.
Voor meer informatie: www.verdraaideorganisaties.nl
Thema 1: Dagritme en religieuze leefsfeer
Thema 2: Faciliteiten
Thema 3: Pastorale zorg
Thema 4: Religieuze identiteit
Thema 5: Bestuur en medezeggenschap
Thema 6: Mantelzorg
Thema 7: Uiterlijk en sfeer
Download