tips voor fondsen werving

advertisement
interview
tekst XXXXXXXXXX
Zichtbaar
blijven
‘Mensen willen het gevoel hebben
dat hun gift het verschil maakt’
Waarom komen er toch zoveel LHBT-initiatieven lastig van de grond
of verdwijnen snel? Aan de ideeën en het enthousiasme ligt het vaak
niet. Maar naast deze ingrediënten is er ook financiële steun nodig
om een project te laten slagen. Maar hoe pak je dat aan?
Zij aan Zij dook met Petra Hoogerwerf, schrijver van het boek Vonk!
en eigenaar van Veleda advies in de wereld van de fondsenwerving
en verdienmodellen.
“M
et mijn bedrijf Veleda advies geef ik (maatschappelijke) ondernemingen advies waardoor zij uiteindelijk meer impact bereiken in de samenleving. Daarbij
kan het gaan om het versterken van de organisatie,
het opstellen van een heldere strategie, advies over
maatschappelijk verantwoord ondernemen of het creëren van meer
kansen via fondsenwerving en ondernemerschap. Ook coachen wij
(vrouwelijke) directeuren en kunstenaars”. Hoogerwerf vervolgt:
“Het gaat vaak om verenigingen en stichtingen in de non-profit sector.” Mama Cash, Frederique Spigt en het voormalige IIAV waren
klanten en nu bijvoorbeeld de talentvolle zangeres Pieternel Osinga.
“Toen ik in 1993 begon was fondsenwerving nog geen vak. Ik heb
de slag naar professionalisering gemaakt door de eerste opleiding
‘Marketing, Sponsoring en Fondsenwerving’ te ontwikkelen. Daarna
wilde ik iets anders door bij de overheid en kennisinstituten te gaan
werken. Ik merkte echter dat het ondernemerschap goed bij mij
past en daarom ben ik Veleda advies begonnen. Een bedrijf dat zich
richt op (maatschappelijke) organisaties omdat mijn hart ligt bij de
samenleving. De naam is niet zomaar gekozen. Veleda was namelijk
de eerste strategische vrouwelijke adviseur zestig jaar na Christus.”
Duurzame relaties aangaan
Wij zijn heel benieuwd hoe Hoogerwerf kijkt naar de LHBT-projecten
die vaak maar moeizaam en mondjesmaat van de grond komen. Wat
zijn haar tips voor succes? “Mensen moeten binnen hun gemeenschap zelf zichtbaar en actief worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar
de LHBT-wereld dan moet je de mensen die het als eerste aangaat,
20 WWW.ZIJAANZIJ.NL
weten te activeren. Mensen willen het gevoel hebben dat hun gift het
verschil maakt. Je moet ervoor zorgen dat je een community bouwt waar mensen zich aan willen binden. Een goede fondsenwerver
is constant alert op hoe je iemand inspireert. Want als je mensen
inspireert en betrekt, dan willen ze zich sneller inzetten voor jouw
organisatie of doel. Verder vergt het ook veel doorzettingsvermogen
om met je stichting je doel te bereiken. Daarnaast ben je niet alleen
op zoek naar donateurs. Er zijn zoveel andere manieren waarop
mensen zich kunnen inzetten voor jou: door hun netwerk open te
stellen of kennis aan te reiken. Wat ik ook vaak mis is samenwerking.
Wanneer je je met hetzelfde doel bezighoudt, werk dan samen. Dan
ben je vaak effectiever en bereik je meer mensen. Fondsenwerving
draait niet om geld maar om het ontwikkelen van duurzame relaties.”
Zij aan Zij
Hoogerwerf steekt Zij aan Zij een hart onder de riem en roept mensen
op abonnee te blijven of opnieuw te worden. “Zij aan Zij heeft een
specifieke doelgroep en staat vooral dankzij de enorme inspanningen van hoofdredacteur Maria van Oosten nog overeind. Dat mag wel
meer gezien worden door de community. Want een blad als Zij aan
Zij blijft nodig om de verhalen van vrouwen over vrouwen te vertellen
en het helpt om de zichtbaarheid van LHBT-vrouwen te vergroten.”
TIPS VOOR
FONDSEN
WERVING
Zoek een concreet project waarvoor je geld gaat inzamelen. Als
je een idee hebt, werk dat idee
dan eerst uit in een plan. Doe
dat samen met de mensen wie
het aangaat en potentiele gevers
(fondsen, gemeente, bedrijven).
Schrijf niet in je eentje een plan!
Het duurt lang voordat je geld
hebt geworven. Reken voor projecten van meer dan 50.000 op
een half jaar of meer. Ook fondsen en sponsors hebben tijd nodig
om te besluiten over een verzoek
of aanvraag.
Fondsenwerving moet met veel
creativiteit worden gecombineerd. Wees alert op elke kans
die zich voordoet. Een sponsor die je bij de concurrent ziet
staan, een nieuw fonds, een
bedrijf dat nieuw in de stad
komt. Ondernemen voor je organisatie betekent iedereen
mobiliseren om te komen met
netwerk, contacten en ideeën.
Bedenk ook creatievere tegenprestaties dan alleen naamsvermelding. Denk niet dat je met
crowdfunding grote projecten
kunt financieren, het gaat vaak
om kleine bedragen als het om
maatschappelijke of culturele
organisaties gaat. Je zult altijd
andere inkomsten moeten werven. Kijk ook naar commerciële
inkomsten voor je project.
Denk aan:
• Entree gelden,
• Verkoop/merchandising
• Catering/horeca
• Eigen bijdrage van leerlingen,
deelnemers
• Diverse toegangsprijzen
inclusief VIP-diner
Vonk! Fondsen werven met
hart en hoofd
Naast haar werkzaamheden binnen Veleda
advies bracht Hoogerwerf in 2013 het boek
Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart
uit. Hierin schrijft ze over de binding tussen gevers en de organisatie, die voortkomt
uit een gevoel iets bij te dragen aan een
maatschappelijk vraagstuk. “Ik heb het boek
geschreven omdat ik daarmee een inspiratieboek wilde maken voor mensen die daadwerkelijk iets willen doen. Minister Ploumen
nam het destijds in ontvangst.” Het boek
Vonk! is succesvol en bijna uitverkocht (het
best verkochte boek op dit gebied, redactie)
en Hoogerwerf heeft een voorzichtig begin
gemaakt met een opvolger. “Daarvoor ben
ik op zoek naar inspirerende en verrassende
Vonk!-voorbeelden want ik merk dat er behoefte is aan een nieuw boek. Lezers kunnen
die aan mij mailen op [email protected]”
Heeft jouw stichting of organisatie advies
nodig over maatschappelijk ondernemen of
fondsenwerving?
Kijk dan op www.veleda.nl
VONK!
betekent dat mensen
graag zaken doen of geld geven aan organisaties die met een Vonk! werken. Dat
betekent: klantgerichte medewerkers, werk
doen dat impact heeft/iets verandert), een
organisatie met een grote achterban/online
crowd, een energieke cultuur. Je voelt een
Vonk! vaak al als je een organisatie binnenkomt. Van receptionist tot bestuur. Ga met
elkaar na wat ieders Vonk! is en vraag ook
klanten of gevers of zij die Vonk! ervaren.
Zorg anders dat je je organisatie aanpast
aan hun feedback. Zonder Vonk! geen groei!
WWW.ZIJAANZIJ.NL 21
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards