stageovereenkomst werkgever/ jobcoach(

advertisement
Bijlage : stageovereenkomst V1 T.8D
STAGEOVEREENKOMST WERKGEVER/ JOBCOACH(-ORGANISATIE)
De werkgever:
Gemeente Beuningen
Adres:
v. Heemstraweg 46
Woonplaats:
6441 AE Beuningen
In deze vertegenwoordigd door:
De heer/ mevrouw:
De heer X.
Functie:
Personeelsfunctionaris
En de jobcoach(-organisatie):
Jobcoachbureau dr. Leo Kannerhuis
Adres:
Houtsniplaan 1A
Woonplaats :
6865 XZ Doorwerth
Telefoon :
026-3333037
In deze vertegenwoordigd door:
mevrouw:
Y.
Functie:
Jobcoach
Komen overeen dat het bedrijf of instelling een stage/werkervaringsplaats aanbiedt
Een en ander met ingang van:
1 april 2003
Ten behoeve van de cliënt
Tom Dijkstra
Adres en woonplaats
Jan v Varenstraat 65 , 6512 HJ Nijmegen
Telefoon
Datum
Handtekening
Werkgever
Bijlage : stageafspraken
17 december ’02
Handtekening
Stagiair(e)
Handtekening
Jobcoach(organisatie)
Bijlage : stageovereenkomst V1 T.8D
Bijlage :afspraken
STAGEOVEREENKOMST WERKGEVER/ JOBCOACH(-ORGANISATIE
Doelstelling stage:
Het opdoen van werkervaring
Leerdoelen zijn :
 Flexibiliteit . Het kunnen overschakelen naar en uitvoeren van diverse taken binnen de
archiefafdeling
 Omgaan met collega’s: samenwerking, mening uiten, hulpvraag stellen, omgaan met
bedrijfsregels
Werkzaamheden:
 Het overpakken van bouwvergunningen vanuit losse mappen naar zuurvrije
verzamelarchiefmappen met hechting
 Op termijn: postregistratie, andere voorkomende werkzaamheden op de archiefafdeling
Periode van de stage/ werkervaringsplaats:
In principe van 1 april tot 1 oktober, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het archief en
Tims persoonlijke ontwikkeling wordt bepaald of het contract verlengd wordt.
Werkdagen:
Dinsdag en woensdag
Werktijden:
Van 8.00 tot 16.30 uur
Vakanties
In overleg met het bedrijf
Vrije dagen
In overleg met het bedrijf
Ziekte
Bij ziekte of afwezigheid bellen naar de heer X.
Stagevergoeding
Tim ontvangt een vrijwilligersvergoeding
Stagebegeleiding
Werkbegeleider is de heer X,, leidinggevende archief gemeente Beuningen
Jobcoach
 Jobcoach komt 1 keer in de drie weken langs op dinsdagochtend om 8.45 uur.
 De taak van de jobcoach is dat zij erop toekijkt dat voor beide partijen, werknemer en
werkgever, het werktraject naar wens en goed verloopt
 De jobcoach dient op de hoogte gesteld te worden wanneer er veranderingen plaats
vinden ten aanzien van gemaakte afspraken of bij calamiteiten op het werk waarbij Tim is
betrokken
 De jobcoach is verantwoordelijk voor de rapportage van de ontwikkelingen van Tim met
Bijlage : stageovereenkomst V1 T.8D
betrekking op het werk naar de behandeling van het Dr. Leo Kannerhuis
Evaluaties
In september vindt er een evaluatieplaats waarin wordt besproken of het vrijwilligercontract
verlengd wordt of niet
Download