Educatief materiaal KLIMAAT - Provincie West

advertisement
Educatief materiaal KLIMAAT
LNE – MOS
Educatief materiaal naar aanleiding van Dikketruiendag 2013.
http://www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag/meer-informatie/eduactief-materiaal/educatiefmateriaal-dikketruiendag-basisschool
http://www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag/meer-informatie/eduactief-materiaal/educatiefmateriaal-dikketruiendag-secundair-onderwijs
KLEUR BEKENNEN
Prezi met overzicht van leermiddelen klimaat secundair onderwijs
http://prezi.com/4p-n6zn0aycb/klimaat-voor-middelbaar-onderwijs/
Prezi met overzicht van leermiddelen klimaat basisonderwijs
http://prezi.com/u1jz_9f4xbhf/klimaat-voor-basisonderwijs/
PIME
Kies je klimaat
http://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/milieu/educatie/pime/bekijk_het_aanbod/kies_je
_klimaat/login.jsp?from=/leefomgeving/milieu/educatie/pime/bekijk_het_aanbod/kies_je_klimaat/
In een traditionele yurt leren leerlingen over de oorzaken van de klimaatverandering. In de expo
worden ze d.m.v. een tablet in kleine groepjes langs Ecuador, Bangladesh, Burkina Faso, Groenland
en/of België geleid.
Leerlingen van de eerste graad beantwoorden daar heel concrete vragen over de gevolgen van
klimaatverandering.
Leerlingen van de tweede en derde graad bekijken klimaatvraagstukken door de ogen van lokale
bewoners.
Klimaatchaos in het Zuiden
http://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/milieu/educatie/pime/bekijk_het_aanbod/klimaa
tchaos_in_het_/
Documentaire 'Klimaatchaos in het Zuiden'
Voor deze documentaire trok Wereldmediatheek naar Burkina Faso en Togo, Ecuador en Bangladesh.
Tientallen slachtoffers en experts getuigen over de klimaatchaos en de snel toenemende armoede.
Wat ooit nog louter een milieuprobleem leek, blijkt uit te draaien op een ongeziene humanitaire
catastrofe.
De noodzaak om de klimaatverandering af te zwakken is evident, maar ook moet het Zuiden zich
aanpassen aan het onvermijdelijke.
Je kunt een trailer van de documentaire bekijken op www.klimaatchaos.be.
WWF
aanbod voor het basisonderwijs : Klimaat
Klimaat
In de weer voor het klimaat
Klimaatverandering? Iedereen praat erover. Maar wat kan je er op school aan
doen? WWF helpt jou en je klas om die uitdaging aan te gaan. Met het educatieve
dossier ‘In de weer voor het klimaat!’ kan je meteen aan de slag, samen met
leerlingen van 9 tot 14 jaar. Lees het vervolg
Klimaat
DVD SOS klimaat
De klimaatverandering wijzigt de levensomstandigheden op onze planeet, hier en
elders. Dieren en mensen getuigen. Voor hen is het de hoogste tijd. Lees het
vervolg
aanbod voor het basisonderwijs : Ecologische voetafdruk
Ecologische voetafdruk
Voetzoekers junior
Met Voetzoekers Junior, een educatieve kit voor leerlingen van 10 tot 14 jaar,
ontdekken de leerlingen spelenderwijs de geheimen van de ecologische
voetafdruk en berekenen ze de voetafdruk van de klas. Via actiekaarten worden
haalbare acties voorgesteld om de klasvoetafdruk te verkleinen. Lees het vervolg
Aanbod voor het basisonderwijs : Energie
Energie
Energiedoos
De "Energiedoos" van WWF is een educatief pakket voor leerlingen van 9 tot 14
jaar. Het wil de kinderen bewustmaken van de gevolgen van (overmatig)
energiegebruik en hen aanzetten om nu en later spaarzaam met energie om te
springen. Lees het vervolg
Aanbod voor het secundair onderwijs : Klimaat
Klimaat
Climate challenge
Een multidisciplinaire website over de klimaatverandering voor tweede en derde
graad secundair onderwijs, propvol filmpjes, lessen en info. Lees het vervolg
M. Redfish
http://www.energie-environnement.ch/fichiers/contes/conte_redfish.pdf
Studio Globo
http://www.climatechallenge.be/
Online lesmateriaal over het klimaat.
GOOD PLANET
Over the top
http://www.goodplanet.be/overthetop/
+ PROTOS: http://www.klimaatspiegel.be/index.html
De Zuid-Noord Klimaatspiegel reikt je al het nodige materiaal aan: een informatieve website, een
lespakket, vormingsdagen, ideeën voor een klasproject en nog veel meer.
DJAPO
Word klimaatschool - http://djapo.be/klimaatschool/
Workshop Klimaat - http://djapo.be/workshop-klimaat/
De Groene IJsbeer - http://djapo.be/luisterboek-de-groene-ijsbeer-2/
11
Dossiers Klimaat 11.11.11 - http://www.11.be/11/klimaat/thema/list/
GLOBELINK
Jongerenstandpunt over Klimaat (KRAS 2011-2012)
Meer dan 500 jongeren verdiepten zich tijdens 2011 - 2012 in het thema 'KLIMAAT'. Dit gebeurde
binnen het jaarlijkse project KRAS.
Ze beslisten dat overheden, zowel nationaal als Europees, naast hun sensibiliseringstaak ook moeten
zorgen voor een verplichte veggiedag in alle scholen. Bedrijven moeten sowieso duurzamer
produceren en kunnen hierbij rekenen op de steun van de overheid die het onderzoek naar
duurzamere productiemethoden zal financieren. De KRASjongeren geloven niet in emissiehandel,
landen en overheden die de wettelijke norm overschrijden zullen een boete betalen aan een fonds
dat door de Verenigde Naties wordt beheerd. Dit fonds zal de toepassing van hernieuwbare energie
in ontwikkelingslanden stimuleren. Hebben we het over het transport van personen, dan willen
jongeren zwaar inzetten op de leefbaarheid binnen de steden, met voorstellen om stadskernen
fietsvriendelijker te maken en het openbaar vervoer beter te ontsluiten én te promoten.
Alle aanbevelingen lees je hier.
Natuurpunt Educatie
Cursus klimaat & klimaatverandering – Gidsen voor het klimaat
In het kader van het project ‘Neem de Mensen Mee!’ werken we met Natuurpunt en Partners
Meetjesland drie educatieve pakketten uit voornatuurgidsen en leerkrachten over
klimaatverandering. Dit grensoverschrijdend project wordt ondersteund door Interreg VlaanderenNederland en de provincies Zeeland (Nl), Oost- en West-Vlaanderen (B), verenigd in de Euroregio
Scheldemond. Concreet voorzien we uitgestippelde natuurwandelingen met klimaatweetjes en opdrachten in drie Meetjeslandse natuurgebieden. De doelgroepen zijn kinderen van de eerste en
derde graad lager onderwijs (vnl. scholen) en volwassenen (vnl. verenigingen).
Ben je geïnteresseerd om als leerkracht of natuurgids een groep te begeleiden tijdens
klimaatwandelingen? Volg dan zeker de cursus klimaatgids van Natuurpunt Educatie. Het is unieke
kans om goed geïnformeerd te worden over de klimaatproblematiek en de impact op de natuur
ervan. Hier vind je de praktische info. Snel inschrijven is de boodschap.
UNESCO VLAANDEREN
Cursus klimaatverandering
Onlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs.
http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatverandering
Links
http://www.educapoles.org/nl/links/
http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be/nl/onderwijs/eerste-graadso/themadossiers/bronnen-klimaatverandering_535.aspx
http://www.gentsklimaatverbond.be/onderwijs
Simulaties
http://climateblab.github.io/energy-balance/
Cursussen
http://www.unitar.org/online-tutorial-global-framework-climate-services
http://unccelearn.org/
Download