Project Bloedarmoede

advertisement
Project Bloedarmoede
Doel
Bloedarmoede is een ziektebeeld wat nog al eens voor komt. Je kunt met eenvoudige middelen
bepalen of iemand aan bloedarmoede lijdt. Als je de oorzaak wilt ween, is er diepgaander onderzoek
nodig. Je kunt dit project dan ook met "beginners" en gevorderden samen doen.
Je gaat met behulp van een aantal "medische" proeven (zie hieronder) vaststellen of iemand aan
bloedarmoede lijdt. Je telt de rode bloedcellen. Je kijkt naar het volume. Je meet hoeveel hemoglobine
er in zit. Je kijkt of de rode bloedcellen er normaal uit zien. Je meet het ijzergehalte van het bloed.
Vind je een bloed-armoede patiënt dan kun je eventueel nog diepgaander onderzoek doen.
IJzergebrek? Gebrek aan vitamine-B12? Is er genoeg transporteiwit? Maag- of darmproblemen? Nierproblemen? Inwendige bloedingen?
Benodigde kennis en vaardigheden
Je hebt weinig voorkennis nodig. Wat algemene labvaardigheden is genoeg. Zo nodig kun je zelf die
tijdens het project leren.
Wat valt er te leren?
Praktijk
 hoe ziet hartweefsel of een bloedvat er uit onder de microscoop (histologie)
 hoe werk je veilig met bloed
 hoe maak je een bloeduitstrijkje, hoe zien normale rode bloedcellen er uit
 hoe stel je een microscoop goed in
 hoe sterk is de rode bloedcel
 hoe werkt een (lab)centrifuge
 bepaling van hematocriet
 bepaling van hemoglobine
 bepaling van het ijzergehalte
 werken met de telkamer of coulter-counter
 mogelijk: uitbreiding naar nier-onderzoek, inwendige bloedingen
 kwaliteitscontrole











Achtergronden van de praktijk
anatomie van hart en bloedvaten
anatomie van de long
hoe wordt zuurstof opgenomen en vervoerd
wat is diffusie, wat is osmose
gevaren van werken op een medisch lab
een normaal bloedbeeld
hoe werkt een microscoop
hoe werkt een spectrofotometer
hoe maak en gebruik je een ijklijn
hoe maak je berekeningen (concentraties, verdunningen, resultaten, kwaliteit)
lezen & interpreteren van voorschriften in het nederlands en het engels
Competenties
 kunnen zorgdragen voor kwaliteit
 plannen en communiceren van werkzaamheden (met collega’s en docenten)
 meetresultaten beoordelen en interpreteren
 resultaten rapporteren
 verband leggen tussen de verschillende onderdelen
 nemen van initiatief en verantwoordelijkheid
Welke bedrijfsbezoeken passen hier bij
 bloedbank
 klinisch-chemisch en hematologisch lab
Gewenste produkten en beoordeling
 een per patiënt gegroepeerd overzicht van de resultaten, met eindconclusie per patiënt
 een verantwoording van de kwaliteit van de uitslagen
 een verantwoording over de veiligheid van de gevolgde werkwijze
 een voorlichtingsfolder voor patiënten met bloedarmoede
 behalen van het microscopie-I certificaat
Voor dit project kun je contact opnemen met
- Anneke de Reuver
- Rinnie de Boer
- Jos Jorritsma
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards