Bloed en bloedplasma Hoeveel liter bloed heeft een volwassene

advertisement
Bloed en bloedplasma
1.
2.
3.
4.
5.
Hoeveel liter bloed heeft een volwassene?
Uit welke drie stoffen bestaat bloed?
Uit hoeveel procent bloedplasma bestaat bloed?
Hoeveel procent water zit er in bloedplasma?
Welke stoffen zijn opgelost in dit water?
Rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedarmoede
6. Welke bloedcellen hebben geen kern?
7. Hoe komt een rode bloedcel aan zijn kleur?
8. Waar zorgt die kleur voor?
9. Wat heb je als je bloedarmoede hebt?
10. Wat is een andere naam voor bloedarmoede?
11. Noem drie symptomen van bloedarmoede
12. Wat schrijft de dokter voor bij bloedarmoede?
13. Hoeveel bloedcellen komen er per mm3 (kubieke millimeter) voor?
14. Wat is de functie van witte bloedcellen?
15. Hoe heet de substantie die uit een wond kan komen en bestaat uit witte bloedcellen en
gedode bacteriën?
16. Hoeveel witte bloedcellen komen per mm3 (kubieke millimeter) voor?
Bloedplaatjes
17. Wat zijn bloedplaatjes?
18. Hebben bloedplaatjes wel of geen celkern?
19. Hoe kan bloed stollen?
20. Wat is trombose?
21. Hoeveel bloedplaatjes heb je per mm3 (kubieke millimeter)?
Bloed en bloedplasma
1. 5 á 6 liter
2. bloedcellen, bloedplasma, bloedplaatjes
3. 55%
4. 90%
5. opgeloste stoffen (o.a. zouten)
Rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedarmoede
6. rode bloedcellen
7. hemoglobine
8. transport van zuurstof
9. tekort aan hemoglobine
10. anemie
11. hoofdpijn, moe, duizelig
12. staalpillen
13. 5 miljoen
14. onschadelijk maken ziekteverwekkers
15. etter of pus
16. 5.000
Bloedplaatjes
17. delen van uiteengevallencelllen
18. geen
19. bloedplasma, bloedplaatjes
20. als het bloed binnen de bloedvaten stolt en een bloedprop vormt. Dit is afhankelijk van
waar de bloedprop zich vormt direct levensgevaarlijk.
21. 300 duizend
Download