bijlage 1 - Upload Archief

advertisement
BIJLAGE 1
ELEKTRISCHE SCHEMA ZAKLAMP
UIT
0.47uF
AAN
1N4007
IN
1N4007
+
270k
LAMP
BATTERY
220V ac
-
1N4007
UIT
IN
1E5
1N4007
BIJLAGE 2
OMSCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE SCHEMA
0,47 uF
Stroombegrenzing condensator. Deze fungeert als de verzwakker voor
de wisselspanning.
270k
Deze weerstand ontlaadt de condensator wanneer het apparaat uit
stopcontact wordt getrokken.
1E5
Deze weerstand fungeert als zekering, brandt eruit wanneer een
kortsluiting in het systeem plaats vindt.
1N4007
+
Diode. Deze functioneert als een elektronisch ventiel, die elektrische
stroom alleen in één richting geleidt.
-
BATTERY
Dit is een oplaadbare Nikkel – cadmium (NiCd) batterij. Spanning –
1,2 V. Capaciteit – 0,4 Ah. De batterij fungeert als pomp waarbij de
elektronen zich door de stroomkring verplaatsen. De chemische energie
wordt hier omgezet in elektrische energie. Aan de min pol worden de
elektronen vrijgemaakt, terwijl aan de plus pol worden de negatief
geladen elektronen gebonden. Via op de batterij aangesloten lampje
kunnen elektronen vanaf de min – pool naar de plus – pool stromen.
Schakelaar. Deze sluit en opent de stroomkring. De lamp brandt als de
stroomkring gesloten is.
LAMP
Lamp. De elektronen wekken in de gloeidraad van de lamp warmte op.
Deze gloeidraad wordt hierdoor witgloeiend en geeft licht.
Download