Nieuwgrieks is de taal die vandaa

advertisement
Taalcursus Nieuwgrieks 3
Docent
Robby Maes of Ioannis Georgakopoulos
Waarom Nieuwgrieks leren?
Nieuwgrieks is de taal die vandaag niet enkel in Griekenland en Cyprus wordt gesproken, maar ook
door miljoenen Griekstaligen wereldwijd. Het vreemde alfabet, de woordenschat en de naamvallen
maken dat deze taal voor ons iets minder toegankelijk is dan de ons omringende talen, maar de
moeite wordt zeker beloond. Nieuwgrieks biedt niet alleen toegang tot het economische en
toeristische hart van de Balkan, maar ook tot een gastvrij volk met een ongemeen boeiende cultuur
en een eeuwenoude geschiedenis.
Doel en inhoud
Op het einde van het derde jaar moet de student zich vlot kunnen uitdrukken in alledaagse situaties
en moet hij een gestructureerd verhaal kunnen vertellen. Hij kan de cultuurgebonden elementen
begrijpen die tijdens een gesprek tot uiting komen. De student is in staat zijn om zich onvoorbereid
mondeling en schriftelijk uit te drukken in de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens een
reis in Griekenland. De conversatie verloopt vlotter en biedt ruimte voor een meer genuanceerde en
kritische benadering. Door een specifieke keuze van thema’s wordt er getracht een zo compleet
mogelijk beeld te geven van de hedendaagse Griekse maatschappij. Het verwachte niveau op het
einde van het derde jaar komt overeen met niveau Threshold (B1) van het Europese Referentiekader
voor Talen.
Grammaticaal kan de student alle regels van de Nieuwgriekse grammatica toepassen. Op syntactisch
vlak wordt er inzicht verschaft in de aaneenschakeling van zinnen, de concordantie van tijden, het
gebruik van de verschillende wijzen, enz. Deze theoretische verklaringen worden gekoppeld aan
structurele oefeningen. Ook de woordenschatkennis wordt nog aanzienlijk verfijnd en uitgebreid.
Deze vaardigheden worden verworven door middel van onze eigen syllabus en van een handboek,
aangevuld met een waaier aan authentiek materiaal (artikels uit Griekse tijdschriften, brochures,
liedjesteksten, luisteroefeningen, filmfragmenten, fragmenten uit series, nieuwsfragmenten, enz.).
Op deze manier wordt meteen ook dieper ingegaan op verschillende aspecten van het moderne
Griekenland.
Werkvorm
Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken wordt van de student een actieve studiehouding
verwacht. Hij zal wekelijks woordenschat en grammatica moeten studeren, verschillende vertaal- en
andere oefeningen moeten maken, dialogen voorbereiden, enz. Aangezien de opleiding kadert
binnen de subfaculteit Taal en Communicatie, komt ook het vertaalaspect uitgebreid aan bod.
Tijdens de cursus wordt uiteraard ook veel aandacht besteed aan de mondelinge taalvaardigheid.
Dat doen we aan de hand van communicatiegerichte oefeningen op de grammatica en de
woordenschat, rollenspelen en nog vele andere spreekoefeningen. Er wordt zo veel mogelijk in
kleine groepjes gewerkt, in een opbouwende sfeer en met constante geïndividualiseerde feedback.
Eigen inbreng van de studenten wordt ten zeerste geapprecieerd.
Overzicht leermiddelen
● Syllabus met eigen woordenlijsten; audiovisueel materiaal; aanvullend materiaal
● Ellinika Tora 2+2. D. Dimitra & M. Papachimona. Nostos. Athene. (ook in Nieuwgrieks 2)
Evaluatie
De cursus omvat zowel permanente evaluatie als deeltijdse proeven en eindexamens.
Waar en wanneer?
Faculteit Letteren, Campus Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
Donderdag 18.00u – 21.00u, eerste les op 25/09/2014
Een lesjaar omvat 72 lesuren (blokken van 3 uur, 18.00 – 21.00 uur) en wordt afgesloten met een
examen. De lessen worden verdeeld over 2 semesters van 12 weken tussen 22/09/2014 en 19/12/2014
en 12 weken tussen 9/02/2015 en 29/05/2015. Er worden geen colleges gegeven tijdens de
kerstvakantie, de examenperiodes van de faculteit Letteren -campus Antwerpen en de paasvakantie. De
examens vinden plaats aansluitend op de lessenreeks in de periode van 1/6/2015 tot 12/6/2015.
Deelname aan de lessen is verplicht om het examen te kunnen afleggen.
Kerstvakantie: 22 december 2014 t.e.m. 4 januari 2015
Paasvakantie: 6 april 2015 t.e.m. 19 april 2015
De cursus gaat door bij minimum 20 inschrijvingen.
Download