Uitverkoren om op de bres te staan

advertisement
UITVERKOREN
OM TE VERZOENEN
over de unieke betekenis
van het joods-christelijk geloof
Evert Jan Ouweneel, 17 april 2010
[email protected]
De plaats van de bijbelse hoop
HOOP
joods-christelijk geloof
seculier humanisme
MENSHEID o.l.v.
DE MESSIAS
MENSHEID
OP EIGEN KRACHT
oosterse religies, islam,
traditioneel christendom
AARDSE VREDE
HEMELSE VREDE
LEED & ONRECHT
De plaats van de bijbelse waardigheid
WAARDIGHEID
natuurreligies en
engelenverering
islam, nadruk op
vrije wil v.d. mens
GODEN BEHAGEN
GOD BEHAGEN
VOORWAARDELIJK
GODDELIJKE
WAARDERING
verdiende
waardering
vriendschap
naastenliefde
familieliefde
bijbels geloof: rusten
en schuilen bij God
behaaglijk menszijn
gelijkwaardig menszijn
ONVOORWAARDELIJK
VOORWAARDELIJK
ONVOORWAARDELIJK
oosterse religies
streng calvinisme
ONTSTIJGEN
BERUSTEN
MINDERWAARDIGHEID
MENSELIJKE
WAARDERING
Twee lijnen door de geschiedenis
De koninklijke/herderlijke lijn
(op de bres voor al wat leeft)
De priesterlijke/familie lijn
(op de bres voor je gelijke)
- God laat de vrede op aarde
afhangen van het menselijk gezag
- God laat liefde op aarde afhangen van het menselijk kindschap
- De mens is beeld van God als
beschermheer over al wat leeft
- De mens is beeld van God als
kind met het hart van de Vader
- Eerste mensengeslacht verliest
gezag (gevolg: dood en verderf)
- Eerste mens verliest waardigheid
van kindschap (angst en schaamte)
- In Christus 2e mensengeslacht;
in hem nieuwe vrijheid én gezag
- In Christus 2e mensengeslacht;
in hem vergeving én zoonschap
- In Christus kunnen wij optimaal
zorg verlenen aan ander leven
- In Christus kunnen wij optimaal
Gods liefde proeven en doorgeven
- Wie nu met Christus vrede sticht,
zal ook straks met hem regeren
- Wie nu met Christus liefde zaait,
zal ook straks verzoening brengen
Vijf fasen in de bijbelse geschiedenis
alle volken
het volk van God
eerste
begin
Allen
Israël
JEZUS CHRISTUS
Gemeente
Allen
wereldgeschiedenis
op de bres voor de mens
op de bres voor al wat leeft
Christus
Gods volk
Alle volken
tweede
begin
God doet niet wat de mens moet doen. Staat niemand op de bres, dan
trekt ook God zich terug. Uit liefde rust Hij echter sommigen toe om toch
te doen wat de mens moet doen, opdat Zijn herstelplan voortgang vindt.
mensheid
Abraham
Mozes
“opdat zij
heersen…”
(Gen. 1:26)
“tot heil van
alle volken…”
(Gen. 12:3)
“laat Mij
begaan…”
(Ex. 32:10)
Israëliet
“Ik heb
gezocht…”
(Ez. 22:29)
Christus
“Hij leeft om
te pleiten…”
(Hebr. 7:25)
Gemeente van Christus
bij God pleiten
voor de volken
“gemaakt tot
een koninkrijk,
tot priesters…”
(Openb. 1:6)
“verworven om
Gods grote daden
te verkondigen”
(1 Petr. 2:9)
bij de volken
pleiten voor God
Bijbelse tijdsbeleving
tegenwoordige eeuw (Ef. 1:21)
vanaf hemelvaart
tot aan de opname
vanaf de opname
tot aan het vrederijk
“verwacht en
verhaast de komst
v.d. dag van God”
(2 Petr. 3:12)
“over het geringste
was je trouw, heb
gezag over steden”
(Luk. 19:17)
discipelen maken
meer discipelen
getrouwen krijgen
gezag toebedeeld
toekomende eeuwen (Ef. 2:7)
het vrederijk
van Christus
vanaf het oordeel
tot ‘God alles in allen’
“Gods priesters
zullen 1000 jaar
met Chr. regeren”
(Openb. 20:4)
“Hij moet regeren
totdat… God alles
in allen zal zijn”
(1 Kor. 15:25/28)
Koning en kabinet
heersen ‘1000 jaar’
de Regering duurt
tot God “alles” is
Evert Jan Ouweneel
[email protected]
Download