Geloof onder woorden

advertisement
Geloof onder woorden
Katholiek basisboek voor volwassenen
Heeft het christelijk geloof de mens van nu nog iets te vertellen?
Draagt katholiek zijn bij aan je spirituele leven? Wat houdt
geloven in? Waar heeft het zijn bronnen? Wat betekent het voor
je leven van alledag?
Dit katholieke basisboek voor volwassenen zet je ertoe aan je
eigen geloof in gesprek te brengen met het geloof van de Kerk.
Het geeft stof tot verdieping, het daagt uit. De bedoeling is dat de lezer kan
uitgroeien tot volwassen deelnemer in de gemeenschap van Christus.
'Geloof onder woorden' voert je mee langs de basisbegrippen van katholiek geloof
en leven: de Bijbel als woord van God, Jezus Christus, het evangelie, het menselijk
leven met zijn geluk en ongeluk, goed en kwaad. Ook uitingsvormen van de
kerkelijke traditie komen aan bod. En haar visioen: de hoop op een nieuwe wereld.
Deze onderwerpen worden belicht vanuit hun bijbelse oorpsrong.
Dit bronnenboek is geschikt voor zelfstudie, voor geloofsgesprek en catechumenaat.
Het is ook een naslagwerk voor gelovigen die willen herontdekken op welke goede
grond ze christen zijn.
Aanbevolen door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap in Nederland.
Prijs: € 24.50
Voor verder info: www.carolushuis.nl
Download