Ludgernieuws s

advertisement
November 2016
Jaargang 18
Ludgernieuws
s
1
[Geef de titel van het document op]
Nieuwsbrief van de Ludgerschool
Even voorstellen
Beste ouders,
Mijn naam is Berthy van Renselaar (59) en op dinsdag 17 januari
j.l. ben ik begonnen met mijn werk als interim schoolleider op
De Ludgerschool. Ik ben Marian Boumans zeer erkentelijk voor
het goede dat ze in de afgelopen jaren voor De Ludgerschool
heeft betekend en bouw de komende maanden daarop graag
verder. Ik ben blij met de samenwerking met Marcel Bos, die mij
in de eerste week al goed wegwijs heeft gemaakt in de school.
Ik heb inmiddels met alle leerkrachten kennis gemaakt en ben in
alle klassen geweest om mezelf voor te stellen aan de kinderen.
Nadat ik de opleiding aan de Pedagogische Academie had
afgerond, ben ik werkzaam geweest als groepsleerkracht en
later als adjunct-directeur. Sinds 1995 ben ik op diverse
basisscholen werkzaam geweest als directeur of als interim
directeur.
Ik ben getrouwd, heb drie volwassen dochters en woon in Ede. In
mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met lezen, muziek (zowel
actief als passief), het maken van rekenpuzzels, computeren,
films en fietsen en autorijden. Ook ben ik vrijwilliger bij de
VoorleesExpress.
Tot aan de zomervakantie werk ik van dinsdag t/m vrijdag op de
Ludger. Marcel en ik zullen de taken zo goed mogelijk verdelen.
Mocht u mij nodig hebben, kom dan gerust even langs!
Berthy van Renselaar
Schoolleider a.i.
Inhoud van deze nieuwsbrief
Verlof juf Els
Griepgolf
Mededelingen
Lente-Uitjes - Jeugdtheater in de vakantie
Voor in uw agenda:
10 en 13 februari:
22 februari:
27 februari – 3 maart:
lesvrije dag voor alle kinderen
volgende Ludgernieuws verschijnt
krokusvakantie
2
2
2
2
Ludgernieuws februari 2017
Pagina 2
Verlof
Het zwangerschapsverlof van juf Els (gr. 6B) is begonnen. Op vrijdag 27
januari, haar laatste werkdag, werd ze door de kinderen in het zonnetje
gezet. Die dag werd ze flink verwend door de kinderen en hun ouders. Met
een wagen vol geladen met cadeautjes voor de baby is ze haar verlofperiode
ingegaan. We wensen haar een fijne tijd!
Griepgolf
Zoals u en de kinderen gemerkt zullen hebben is dat er niet alleen veel zieke
kinderen zijn, maar dat er ook leerkrachten ziek zijn geworden. We zijn heel
blij als er een invaller beschikbaar is, maar helaas is dat niet altijd het geval.
Afgelopen week hebben we de vervanging intern kunnen oplossen doordat de
bouwcoördinatoren en de IB-ers op hun ambulante dag een groep hebben
begeleid, maar ook door groepen samen te voegen of kinderen te verdelen
over andere groepen.
We hopen dat de griepgolf snel voorbij zal zijn!
Mededelingen
Werkrooster meester Marcel
De afgelopen maanden heeft meester Marcel de taken van juf Marian
Boumans waargenomen. Nu juf Berthy grotendeels die taak gaat doen staat
hij vanaf deze week op woensdag en donderdag weer voor zijn eigen groep
(6B). Op maandag en dinsdag heeft hij tijd voor andere taken (ICT,
bouwcoördinator en schoolleiding). Op vrijdag is hij altijd afwezig.
Laat je zien!
Als je ’s morgens naar school fietst, is het nog
schemerig. Zonder fietsverlichting zien andere
weggebruikers je minder goed of helemaal niet. Doe je
fietslamp aan (voor en achter) voor je eigen veiligheid
en die van de anderen!
Tip: controleer regelmatig de fietsverlichting van je fiets en rijd nooit zonder
fietsverlichting in schemer of donker.
TSO
Onlangs is aan een aantal ouders een reminder gestuurd om de TSO-bijdrage te
betalen. Wilt u zo snel mogelijk de bijdrage overmaken? Maar misschien had u het
bedrag al overgemaakt en hebt u onterecht een herinnering gekregen. Onze excuses
hiervoor. Wilt u ons dan op de hoogte brengen van uw betaling?
Ouderbijdrage
Nog niet alle ouders hebben al hun ouderbijdrage betaald. We vragen u om zo spoedig
mogelijk de bijdrage over te maken op NL70 ABNA 0414 625 897 t.n.v. Ludgerschool
inzake OV, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en) van uw
kind(eren).
Lente-Uitjes
Jeugdtheater in de vakantie
In de voorjaarsvakantie presenteren zes theaters in de regio Utrecht een enorm
aanbod aan avontuurlijk jeugdtheater voor iedereen van 2 tot 12 jaar en hun
(groot)ouders. Trollen, kabouters, goochelaars en een eitje als actiefiguur: het is
allemaal te zien tijdens de Lente-Uitjes met o.a. Maas theater en dans. Maak van je
vakantie een groot feest met de beste voorstellingen én veel extra activiteiten.
Op de website van Lente-Uitjes staan welke voorstellingen er zijn, de data en de
verkoopinfo: http://www.lente-uitjes.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards