Houtkopertje week 08 2017

advertisement
Schoolstraat 1, 4051AV Ochten
0344 641416
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.houtkoperschool.nl
‘t Houtkopertje
Week 08 jaargang 2016-2017
Voorleeswedstrijd
Ontzettend trots zijn wij op Lena! Zij heeft afgelopen woensdag de regionale finale
van de voorleeswedstrijd gewonnen! Van harte gefeliciteerd en op naar de volgende
ronde.
Onze school is gezond!
Maandag jl. kregen wij het mooie bericht dat we nu officieel een Gezonde School
zijn! Met het vignet Gezonde School (thema Voeding) laten wij zien dat onze school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op
dit behaalde resultaat!
Na de voorjaarsvakantie zullen we hier natuurlijk extra aandacht aan besteden!
Inzet juf Ingrid
Juf Ingrid is na de voorjaarsvakantie weer voor 50% inzetbaar voor een groep. Dit
betekent dat zij de dagen van juf Danielle gaat invullen in groep 2/3.
Groep 1 heeft afgelopen dinsdag voor het laatst les gehad van juf Sanne, zij begint
na de voorjaarsvakantie op een andere school. Dit betekent voor groep 1 dat wij op
zoek zijn naar een invaller voor 2 dagen. (Totdat juf Ingrid volledig wordt beter
gemeld). Juf Caroline werkt na de voorjaarsvakantie in ieder geval op
maandag/dinsdag/woensdag zodat de kinderen starten met een “bekende” juf. Wie
de overige dagen in gaat vullen hoort u zo snel mogelijk.
Parkeren bij school: herhaling!
Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen over het parkeergedrag van ouders
tijdens het halen en brengen van hun kinderen. De klacht ging onder meer over het
parkeren voor uitritten en het parkeren op trottoirs. De gemeente is ter plaatse
komen kijken en heeft inderdaad gezien dat ouders op de stoep parkeren, terwijl op
aanvaardbare loopafstand voldoende parkeergelegenheid is. Zij hebben ook foto’s
van de desbetreffende auto’s genomen. We hebben nu als school een afspraak met
de gemeente gemaakt dat dit voorlopig bij een waarschuwing blijft, maar er moet wel
verbetering in het parkeergedrag komen.
We gaan ervan uit dat iedereen voortaan rekening houdt met de regels die er zijn
over het parkeren. Daar komt nog bij dat voor kinderen die moeten oversteken de
situatie met geparkeerde auto’s op de stoep alleen maar onoverzichtelijker wordt. En
gelukkig hebben we dan allemaal een gezamenlijk doel: de veiligheid van onze
kinderen!
Week 08
1 van 4
Voetbaltafel
Op school hebben wij nog een voetbaltafel staan die niet meer gebruikt wordt en
waar we eigenlijk ook geen plek meer voor hebben. Iemand interesse? Vraag ook
even rond in de buurt, verenigingen, soos etc. De voetbaltafel gaat weg tegen elk
aannemelijk bod!
Gezonde school: waterdag
Zoals u in dit Houtkopertje kunt lezen, hebben we het vignet Gezonde School
toegekend gekregen. Daar zijn we apetrots op. Een gezonde levensstijl vinden we
heel erg belangrijk. Veel bewegen, gezond eten en drinken, gezonde traktaties,
gezond met elkaar omgaan en een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling vormen
onderdelen van een gezonde levensstijl waar wij veel aandacht aan besteden.
Naast het B-Fitprogramma en de huidige fruitdagen zullen we na de
voorjaarsvakantie ook een waterdag invoeren. Op maandag zal er bij het
tussendoortje en in de pauze alleen water gedronken mogen worden. In de klassen
staan bekertjes die de kinderen kunnen gebruiken. De kinderen mogen natuurlijk ook
een eigen bidon meenemen die zij op school kunnen vullen. Vruchtensapjes e.d.
kunnen dus voortaan op maandag thuis blijven.
Meer ‘gezond nieuws’ in het volgende Houtkopertje.
Hoofdluiscontrole
Na de vakantie zal er weer een controle plaatsvinden op woensdag 8 maart, meteen
om 8.30 uur. Alle hulp is welkom!
Schoolfotograaf
Op donderdag 9 maart komt de schoolfotograaf. Hij zal beginnen met de foto’s van
broertjes/zusjes die nog niet bij ons op school zitten. Dit kan een wachttijd met zich
meebrengen, houdt daar dus rekening mee!
Broertjes en zusjes die al bij ons op school zitten wordt door ons geregeld.
Omdat we misschien geen groepsfoto’s buiten kunnen nemen door het weer is het
leuk als de kinderen vrolijke kleuren dragen. Dit fleurt de foto’s altijd op!
Lezen in de vakantie
Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen, is het van groot belang dat ze
ook tijdens de vakantie dagelijks blijven lezen. Als dat niet gebeurt, hebben zwakke
leerlingen vaak de grootste terugval in hun leesvaardigheid. Kinderen die wél lezen,
behouden hun leesniveau of gaan zelfs beter lezen tijdens de vakantie.
Leestips tijdens de vakantie






Probeer elke dag ongeveer 10 minuten hardop te laten lezen, of samen hardop te lezen
Zoek een tijdstip waarop het prettig is (en alle tijdstippen zijn goed). Zorg voor leuke leesstof
( in de bibliotheek is volop aanbod).
In het tijdschrift Okki staat in elk nummer een geschikt verhaal. Dit geldt ook voor de
oudere jaargangen.
Praat over de verhalen die je met het kind leest.
Laat het kind bij voorkeur hardop lezen.
Week 08
2 van 4




Lees regelmatig voor en kies dan boeken en verhalen die je zelf ook leuk vindt. Dit mogen
ook informatieve boeken zijn.
Gebruik in de auto cd’s met verhalen (deze cd’s zijn samen met de boeken te leen bij
de bibliotheek).
Geef complimenten als het kind leest en geef aan het kind eenvoudiger leesstof als er veel
fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat het kind blijft oefenen, maar het hoeft geen
nieuwe stof te leren.
Corrigeer fouten die het kind maakt niet direct. Wacht even of het kind er zelf uitkomt, geef
na een paar seconden een kleine hint (benoem de eerste letter, omschrijf de betekenis) en prijs
je kind als hij / zij het woord goed uitspreekt. Corrigeer als het woord fout is en lees samen de
zin opnieuw. Dus: wacht, hint, prijs!
bron: Onderwijsmaakjesamen.nl
Belangrijke data
27 februari t/m 3 maart
8 maart
9 maart
15 maart
5 april
12 april
voorjaarsvakantie
hoofdluiscontrole
schoolfotograaf
damtoernooi Bellefleur Dodewaard
schoolvoetbaltoernooi meisjes
schoolvoetbaltoernooi jongens
Extra nieuwsbericht:
Scheiden en kinderen Steun je kind met een unieke training!
Op woensdagmiddag 29 maart start in Kesteren opnieuw een reeks
groepstrainingen voor kinderen van gescheiden ouders.
Een (echt)scheiding heeft een enorme impact op het leven van kinderen. Het is
belangrijk dat kinderen hierbij ondersteund worden. Tijdens 12 bijeenkomsten
leren kinderen met hun gevoelens en ervaringen rondom een scheiding om te gaan.
Kinderen zien dat zij niet de enige zijn die een scheiding meemaken en ervaren
steun door het contact met leeftijdgenootjes.
De trainingen zijn ontwikkeld door TNO Leiden en worden gegeven door
gezinspedagoog Aniek Woudstra. De eigen bijdrage is € 50 per kind de overige
kosten worden gesubsidieerd door de gemeente.
Week 08
3 van 4
Per groep kunnen maximaal 7 kinderen uit de gemeenten Neder Betuwe, Rhenen en
omgeving meedoen.
Startdatum bij voldoende aanmeldingen - woensdagmiddag 29 maart
Groepstraining 4-6 jaar (Stoere Schildpadden) :13.30 -14.30 uur
Groepstraining 6-9 jaar (Dappere Dino’s) : 14.30 - 15.30 uur
(in overleg kunnen de tijden veranderen)
Aanmelding alléén met toestemming van beide ouders bij:
Kruisvereniging Kesteren, Lenie van den Berg tel. 0488 482284 of via
www.gezinspedagoog.nl , Aniek Woudstra
Week 08
4 van 4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards