Reinking, D., Wolf, J., Kroon, H. (2001). Hoge prevalentie van

advertisement
Reinking, D., Westerveld, M. (2004). Hulpverlening aan oudere dak- en thuislozen in Utrecht. Gerõn :
tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 6(3), 25-28.
Aanwezig in:
- KATHO Campus Kortijk
- HUBrussel Centrale Bibliotheek
Reinking, D., Wolf, J., Kroon, H. (2001). Hoge prevalentie van psychische stoornissen en
verslavingsproblemen bij daklozen in de stad Utrecht. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde,
145(24), 1161-1166.
Aanwezig in:
- KATHO Campus Kortrijk
- KATHO Campus Roeselaere
Verburg, J., Toet, J., van ameijden, E. (2005). Roken, alcohol en druggebruik in Utrecht, risicogroepen
en sociaal-economische verschillen in 1999 en 2003. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde,
149(38), 2113-2118.
Aanwezig in:
- KATHO Campus Kortrijk
- KATHO Campus Roeselaere
Wolf, J. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: SWP.
Aanwezig in:
- KULeuven Centrale Bibliotheek
- Vlaams Parlement
Van Der Laan, G., Wolf, J. (2005). De bitterzoete werkelijkheid : de relatie tussen methodiek en
organisatie in een begeleid wonen-project voor zwerfjongeren. Amsterdam: SWP.
Aanwezig in:
- KATHO Campus Kortrijk
Van de auteur Addi van Bergen vind ik geen andere werken.
Bij de andere werken kan je nooit volledige werken raadplegen, er wordt telkens verwezen naar de
werken.
Bron
Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L., & Wolf, J.
(2010). Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in
Utrecht. Nijmegen: UMC St Radboud,
Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.
Hulschbosch, L., Nicolas, S., Bakel, H. van, &Wolf, J.
(2004). Gebruiksruimten in Utrecht. Evaluatie van een
nieuwe voorziening. Utrecht: Trimbos-instituut.
Vindplaats
Niets gevonden
Niets gevonden
Lempens, A., Wildschut, J., Knibbe, R., & Mheen, D. van
(2001). Straatgroep Utrechtse druggebruikers rond
Hoog Catharijne. Rotterdam: IVO.
Niets gevonden
Lempens, A., Wildschut, J., Most, D. van der, & Knibbe,
R. (2003). ‘Na de Tunnelsluiting’. Een onderzoek naar
eerste effecten van de verandering in de Utrechtse
harddrugscene. Rotterdam: IVO.
Niets gevonden
Mensink Onderzoek en Advies (2009). Notitie
leefbaarheid en veiligheid rondom de hostels op basis
van uitgevoerd onderzoek. Nijmegen: Mensink
Onderzoek en Advies.
Niets gevonden
Mensink, C., & Wolf. J. (2009). Notitie kenmerken van
hostelbewoners in de periode 2002- 2009. Nijmegen:
UMC St Radboud, Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg.
Niets gevonden
Post, C., & Zeeuw, J.W. de. (2008). Wakker beheer.
Evaluatieonderzoek beheergroepen hostels voor
verslaafde dak- en thuislozen gemeente Utrecht.
Houten: Laagland’advies.
Lessius Mechelen Centrale Bib
Reinking, D.P.,Wolf, J.R.L.M., & Kroon, H. (2001). Hoge
prevalentie van psychische stoornissen en verslaving bij
daklozen in de stad Utrecht. Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 145, 1161-1166.
Niets gevonden
Rijk en vier grote steden (2006). Plan van aanpak
maatschappelijke opvang. Den Haag: SDU.
Niets gevonden
Tops, P.E.W.M. (2006). Van beleid naar effectieve
uitvoering: succes- en faalfactoren. Lezing congres
‘Niemand hoort op straat. Het Utrechtse model in de
praktijk’ te Utrecht (29-30 maart).
Niets gevonden
Vermeulen, K., Toet, J., & Ameijden, E. van (2005).
Eindrapportage hostelonderzoek Utrecht: beter af met
bed, bad, brood en begeleiding? Utrecht: GG&GD
Utrecht
Niets gevonden
Kranten:
De Smet, W. (7 december 2011). Gemeente wil beruchte steegjes opsmukken maar vindt eigenaars
niet. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
Van Wiele, S. (23 november 2011). Oppositie geeft slecht rapport. Gazet van Antwerpen.
Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
Bryon, B. (18 juli 2011). Stationsstraat blijft probleembuurt. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via
http://www.mediargus.be
De Troyer, E. (16 november 2011). 60% van nieuwe Gentenaars afkomstig uit Oost-Europa. Het
Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
Luyten, S. (28 september 2011). Geweld tiert welig in park. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via
http://www.mediargus.be
Vak-tijdschriften:
Relevant:
- Tijdschrift voor Veiligheid
- Tijdschrift verslavingsproblematiek
- Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen
- Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk
- Tijdschrift voor criminologie
- Maatwerk
Artikels uit het tijdschrift Maatwerk:
- Roes, T. (2009). Sociale cohesie. Maatwerk, 10(1), 37.
- Scholte, M. (2008). Wijkgericht werken. Maatwerk, 9(4), 23.
Bijdrage uit verzamelwerk:
-
/
Eindwerken:
-
De Doncker, R. (2009). Jongerencriminaliteit in Oostende: De betekenis van
jongerencriminaliteit in Oostende en hoe staat het werkveld tegenover dit fenomeen
[eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
-
Vanderhauwaert, M. (2006). De rol van scholen in het stedelijke veiligheids- en
preventiebeleid [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
-
Soenen, J. (2010). Een sturende rol voor veiligheid [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
-
Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak [eindwerk].
Kortrijk: KATHO IPSOC.
Handboeken, verzamelwerken, monografieën:
-
Musterd, S., Ostendorf, W. (2009). Problemen in wijken of probleemwijken? Assen:
Koninklijke Van Gorcum.
-
Meert, H. (2008). Mens, maatschappij en ruimte. Berchem: EPO.
-
Moor, L.G., Hutsebaut, F., van Os, P., Van Ryckeghem, D. (2011). Burgerparticipatie.
Antwerpen: Maklu.
-
Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S., Put, J. (2011). Jongeren en geweld : dader- en
slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven: Acco.
-
Mueser, K.T., Noordsy, D.L., Drake, R.E., Fox, L. (2011). Geïntegreerde behandeling van
dubbele diagnose : Een richtlijn voor effectieve behandeling. Utrecht: De Tijdstroom.
Soort bronnen
Aantal
Procent
Boeken
6
54,55%
Tijdschriften
1
9,09%
Verzamelwerk
0
0%
Websites
0
0%
Grijze literatuur (folders, rapporten, …)
0
0%
Overige
4
36,36%
Totaal
11
100%
Soorten bronnen
Totaal
Overige
Grijze literatuur (folders, rapporten, …)
Websites
Verzamelwerk
Tijdschriften
Boeken
0
2
4
6
8
10
12
Aantal
Soorten bronnen
Boeken
Tijdschriften
36%
Verzamelwerk
55%
Websites
9%
0%
0%
0%
Grijze literatuur (folders,
rapporten, …)
Overige
Stap 5 van opdracht 4 kan ik niet maken doordat ik geen enkele bron terug vind in een bibliotheek.
Download