KA 46 De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in

advertisement
 Atoomoorlog
=Gewapende strijd gevoerd met
nucleaire wapens.
 Wapenwedloop = Een strijd tussen staten om
zoveel mogelijk technologisch geavanceerde
machtsmiddelen te bezitten.
 Blokvorming =Een vorming van een
bondgenootschap. (voorbeeld: Oost-Europa en
West-Europa).
 De
Koude Oorlog: was een periode van
gewapende vrede tussen de communistische
wereld en het Westen in de tweede helft van de
20e eeuw
 Het kapitalistische westerse blok: inclusief
Nederland en België. Leider: Verenigde Staten
 De communisten: Leider: Sovjet-Unie (USSR), of
waren verbonden met communistisch China.






Rusland brak met de bondgenoten van de Triple Entente:
Engeland en Frankrijk
In 1919 werd in Moskou de Communistische Internationale
opgericht.
Rusland was op dat moment het enige communistische land ter
wereld. Het Westen stond daar wantrouwend tegenover
In 1938 trok Stalin de conclusie dat hij niet op hulp uit WestEuropa kon rekenen bij een Duitse aanval
Eind augustus 1939 sloot Stalin met Hitler een nietaanvalsverdrag
In september 1939 werd Polen door Duitsland en Rusland
aangevallen en de Tweede Wereldoorlog was een feit.
OOST
-
Supermacht: de Sovjet-Unie
Ideologie: communisme
Leiders: Stalin, Chroesjtsjov
Militaire
Bondgenootschappen:
Warschaupact
WEST
-
Supermacht: de Verenigde
Staten
Ideologie: kapitalisme
Leiders: Truman, Kennedy
Militaire
bondgenootschappen: NAVO
COMMUNISME
Politieke stroming waarbij
gelijkwaardigheid en
Gemeenschappelijk bezit
bovenaan staan.
KAPITALISME
Economisch systeem met als
belangrijke kenmerken: winst
streven, privébezit en vrije
concurrentie.






De traditionalisten vinden dat de Koude Oorlog is ontstaan
door de expansionistische politiek van de Sovjet-Unie onder
Stalin, net na de Tweede Wereldoorlog
De revisionisten wijzen juist Amerikaanse expansie aan als
oorzaak voor de Koude Oorlog
De postrevisionisten ,zien de Koude Oorlog als iets dat
onvermijdelijk was en waarbij niet echt een schuldige partij
kan worden aangewezen
Verschil in ideologie
De dood op de Amerikaanse president Roosevelt in 1945
Het communisme, dat ontstond na de eerste wereldoorlog
 13
augustus 1961 – 9 november 1989
 Ulbricht en Chroesjtjsov willen eind aan
leegloop Oost Duitsland
 Gevolgen:
• Mensen raken baan kwijt
• Oosten raakt verouderd
 1958: Fidel
Castro aan de macht
 Mislukking Varkensbaai
 Kennedy en Chroesjtsjov bereiken
akkoord:
• Kennedy beloofd Rusland niet aan te vallen
• Chroesjtsjov haalt raketten weg
o
Verhouding Rusland en het Westen steeds beter door:
• 1988 Russische troepen teruggetrokken uit Afghanistan.
• 1989 alleenheerschappij van communistische partij afgeschaft
• 1990 akkoord dat DDR uit Warschaupact trad
o
o
1990: Golfoorlog
Tegenstellingen tussen Rusland en het Westen:
• Rusland tegen lid worden van de NAVO
• Rusland steunde Servië, het Westen steunde de Kroaten en
moslims in Bosnië en Kosovo
 Cuba, China, Noord-Korea, Laos
Vietnam
en
 Te
hoge kosten van de Koude Oorlog
 Verlies aan vertrouwen in het communisme
GEBEURTENISSEN







LEIDERS
1948/1949 Berlijn blokkade

1949 China communistisch
1950-1953 Korea oorlog

1961 Berlijn (muur)
1962 Cuba crisis
1964-1974 Vietnam
1979 Afghanistan




Truman ‘45-’52 (VS), Stalin –
’53 (SU)
Eisenhower ‘52-’60 (VS),
Chroestjov ‘56-’64(SU)
Kennedy ‘60- ‘63 (VS)
Johnson ‘63-’68 (VS),
Freznjev ‘64-’82 (SU)
Nixon ‘68- ’74 (VS)
Ford ‘74-’76 (VS)
VS






Carter ‘76- ‘80
Reager ‘80- ‘88
Bush sr. ‘88- ‘92
Clinton ‘92- ‘00
Bush jr. ‘00- ‘08
Obama ‘08- ?
SU




Gorbatsjov ‘85- ‘91
Yeltsin ‘91- ‘99
Poetin ’99- ‘08
Medveder ‘08- ?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards