Overheid Mexicaanse bedrijven Buitenlandse investeerders

advertisement
Een Historische, Socio-culturele
en Technologische analyse
van Mexico
Inhoud:
 De geschiedenis
 Sociaal-Cultureel
 De technologische situatie
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Geschiedenis van Mexico
De belangrijkste Indiaanse beschavingen:
• De Olmeken (+/- 1500 v.C.)
vredelievend
hielden zich bezig met kunst, wetenschap en architectuur
• De Maya’s (+/- 300 n.C.)
machtige beschaving
hoog niveau kunst en wiskunde
• De Azteken (+/- 1300 n.C.)
zeer oorlogszuchtig
hoofdstad: Tenochtitlan
brute heersers, veel belasting, mensenoffers
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Vanaf de Spaanse veroveraars
1519: Komst Hernán Cortés met 500 soldaten
1521: Met hulp van andere indianen Tenochtitlan geplunderd
en vernietigd, Nieuw-Spanje is een feit
1560: Inwoneraantal gereduceerd tot 3 miljoen
(in 1518: 8 miljoen)
1821: Onafhankelijkheid uitgeroepen, na rellen en opstanden
vanaf 1808
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
1836: Oorlog met de VS
Verlies helft grondgebied; o.a. Texas, California
1876: Generaal Porfirio Díaz grijpt de macht, wordt dictator
- Veel handel met buitenland
- Verbetering onderwijs en infrastructuur
- Opkomst industrie, mede door buitenlandse investeerders
- Economie bloeit op, maar arme mensen lijden
1911: Onderdrukking resulteert in Mexicaanse Revolutie
- Burgeroorlog van een aantal jaren
- Einde in 1917; resultaat: 1 miljoen doden
1938: Nationalisatie van alle oliemaatschappijen
2000: PAN neemt politieke macht over van PRI
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Sociaal-cultureel
Demografie
1%
Nederland
Mexico
9%
8%
30%
60%
9%
83%
Mestizo
Criollo
Indigenas
Anders
Nederlands
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Niet-Westers
Anders
Religie
Mexico
Nederland
6% 5%
31%
40%
4%
89%
Katholiek
Protestants
21%
4%
Anders
Katholiek
Protestant
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Moslim
Anders
Geen
Interpersonele relaties
Zijn erg belangrijk: groot vertrouwen in elkaar

Huishouden
 Parentela: familie
 Compadres: peetouders
 Cuates: goede vrienden
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Onderwijs

Verplicht: 6-18 jaar
 In 1994 maar 59% van 6-18 jaar op school
 Middelbare school 3 jaar
 3 jaar college of gevorderde technische
training
 4 jaar universiteit, technische opleiding of
lerarenopleiding
 11% analfabeet (Nederland: 1%)
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Sociale zekerheid gezondheidszorg

50% verzekerd via social security program:
– Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS
– Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado, ISSSTE
– Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina,
en Petróleos Mexicanos, Pemex

30% verzekerd via overheid
 Via social security program veel beter verzekerd
dan via overheid
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Technologische situatie Mexico
• Wat is aanwezig qua technologie en industrie?
• Wat is het niveau van de technologie?
• Wat doet de overheid eraan om het niveau te verbeteren?
Vergeleken met Nederland
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Feiten & getallen R&D
Overheidsuitgave aan R&D in 1999
US$ 3.3 miljard
(0.4% BNP)
Verdeling R&D investeringen 1995: Overheid 2.8 %
Mexicaanse bedrijven 76.2 %
Buitenlandse investeerders 20.7 %
Personeel werkzaam in R&D in 1998
33300
Percentage “High-Tech” export in 1999
21 %
Opbrengst “High-Tech” export in 1999
US$ 24.1 miljard
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Bruto Nationaal Inkomen per hoofd bevolking
GNI per capita
40000
35000
30000
US dollars
25000
Mexico
20000
The Netherlands
United States
15000
10000
5000
0
1
2
1997 and 2000
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Percentage High Tech export
high-technology Export
40
% of manufactured export
35
30
25
Mexico
20
The Netherlands
United States
15
10
5
0
1997 and 2000
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Wat doet de Overheid?
National Development Plan
Doelen:
• Promoten van wetenschappelijke ontwikkeling
• Duurzame economische groei op de lange termijn bereiken
• De levensstandaard van alle Mexicanen verbeteren
• Aan de behoefte naar een dynamischer wetenschappelijke
ontwikkeling voldoen
Methode:
• Overheidsuitgaven aan R&D uitbreiden tot 0.7% van het BNP
• De kwaliteit van fundamenteel onderzoek verbeteren
• R&D en continue kwaliteitsverbetering bij bedrijven stimuleren
• Meer internationale samenwerking op het gebied van R&D stimuleren
• De interactie tussen wetenschappelijke instituten verbeteren
• Het aantal promovendi op wetenschappelijk gebied verhogen
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Conclusie
Het technologisch niveau van Mexico is lager dan dat van
bijvoorbeeld Nederland, maar de overheid probeert die
achterstand in te halen.
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Stellingen
Het dictatoriele bewind van Porfirio Díaz is
goed geweest voor Mexico
Om de Mexicaanse samenleving te verbeteren
moet er een verandering komen in de vorm van
relaties van de Mexicanen
WTM buco 2003, 13-11-2002,
Marjette de Jong en Tijs Lammens
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards