Reis- en annuleringsverzekering bij reizen naar Mexico

advertisement
DD-NR 0905-516
Regelingen en voorzieningen
CODE 5.3.2.65
Reis- en annuleringsverzekering bij reizen naar Mexico
bronnen
Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 29.4.2009, www.verzekeraars.nl
Verzekeringsaspecten rond het reizen naar Mexico/varkensgriep
Het Verbond heeft in verband met de ontwikkelingen rond het zogeheten ‘varkensgriepvirus’
een eerste rondgang gedaan langs annulerings- en reisverzekeraars. In onderstaande lijst
vindt u enkele antwoorden op veelgestelde vragen over de verzekeringsaspecten en het reizen
naar Mexico.
De media berichten volop over de ontwikkelingen rond het zogeheten ‘varkensgriepvirus’. Met name
mensen met reisplannen naar Mexico zitten met begrijpelijke vragen. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft op 28 april niet-noodzakelijke reizen naar Mexico afgeraden. Dit advies betekent niet
automatisch dat mensen hun reis kosteloos kunnen annuleren. Annulerings- en reisverzekeraars houden
de situatie natuurlijk wel nauwlettend in de gaten. Op basis van een eerste rondgang vindt u hier enkele
antwoorden op vragen rond het reizen naar Mexico. Nota bene: het beleid van verzekeraars kan op ieder
moment veranderen en aan deze informatie kunnen geen rechten worden verleend.
ALGEMEEN
In alle gevallen is het raadzaam om bij vragen uw touroperator, tussenpersoon en/of
(reis)verzekeraar te raadplegen.
Wanneer een verzekerde zijn reis naar Mexico wil annuleren vanwege de varkensgriep, valt
dat onder de dekking van uw annuleringsverzekering?
In principe niet, maar dit kan per verzekeraar verschillen. Het uitbreken van een (varkensgriep)epidemie
valt niet onder de werking van het Calamiteitenfonds. Dit fonds keert alleen uit, wanneer het gaat om
een natuurramp of molest. Ook een annuleringsverzekering kent geen dekking voor bijvoorbeeld de
angst om besmet te raken met het varkensgriepvirus. Verzekeraars kunnen in concrete gevallen wel
afwijken van deze formele lijn (‘coulance betrachten’). Het is raadzaam om over voorgenomen reizen
contact op te nemen met uw annulerings- en/of reisverzekeraar!
Wanneer een verzekerde die in Mexico verblijft, terug naar Nederland wil (worden
gerepatrieerd) vanwege de varkensgriep, valt dat dan onder de dekking van uw
reisverzekering?
In principe niet. Voortijdige terugkeer (repatriëring) is alleen gedekt wanneer er een medische noodzaak
is. Alleen wanneer een arts constateert dat een verzekerde op medische gronden gerepatrieerd moet
worden, is er dekking. Verzekeraars kunnen in concrete gevallen afwijken van deze formele lijn,
bijvoorbeeld door een deel van de kosten te vergoeden. Neem daarover contact op met uw verzekeraar!
Wanneer een verzekerde, tegen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in,
naar Mexico vertrekt en vervolgens wordt geveld door de varkensgriep, vallen de kosten dan
onder de dekking van uw reisverzekering (met betrekking tot zaken als repatriëring en
medische kosten)?
Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland worden kosten voor noodzakelijk medische zorg op grond van de
Zorgverzekeringswet altijd gedekt door de zorgverzekeraar. Ook de kosten voor repatriëring van een
patiënt, bijvoorbeeld omdat deze in Nederland (verder) moet worden behandeld, zijn gedekt.
Let op: de basisverzekering dekt niet álle medische kosten in het buitenland en vergoedt de zorg
bovendien tot het maximaal in Nederland geldende gebruikelijke tarief. Voor bijkomende kosten, zoals de
repatriëring van meereizende familieleden of onvoorziene verblijfkosten, kan het dus zinvol zijn een
aanvullende verzekering voor kosten in het buitenland of een reisverzekering met medische dekking af te
sluiten. De polisvoorwaarden kunnen uitsluitsel geven welke kosten voor vergoeding in aanmerking
1
CODE 5.3.2.65
Regelingen en voorzieningen
DD-NR 0905-516
kunnen komen.
Nederlanders die nog niet in Mexico zijn, maar wel het voornemen hebben om binnenkort naar Mexico af
te reizen, ondanks het reisadvies van Buitenlandse Zaken, wordt dringend aangeraden contact op te
nemen met hun reisverzekeraar. Voor de directe (medische) kosten van iemand die onverhoopt besmet
raakt, is geen reden tot bezorgdheid. Voor andere kosten die bijvoorbeeld familieleden moeten maken als
gevolg van een besmetting kan alleen rechtstreeks contact met de reisverzekeraar helderheid
verschaffen over de dekking van de reisverzekering. Duidelijkheid vooraf voorkomt onaangename
verrassingen!
Wanneer komen mensen in aanmerking voor een preventieve
griepbehandeling/griepvaccinatie en wordt deze vergoed door de verzekeraar?
Indien een arts heeft bepaald dat iemand tegen de ‘varkensgriep’ moet worden ingeënt, krijgt hij dat
vergoed van de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Dit is echter op dit moment nog niet aan de
orde en er is bovendien nog geen vaccin.
Met wie moet de verzekerde contact opnemen als hij in het buitenland ziek wordt?
De verzekerde kan het beste bellen met de alarmcentrale van de reisverzekering of zorgverzekering. Zij
zorgen er onderling voor dat de kosten worden verrekend.
Nota bene
Wie goed verzekerd op reis gaat, mag rekenen op goede, adequate en deskundige ondersteuning bij
calamiteiten. Mochten Nederlanders in Mexico onverhoopt worden geveld door de varkensgriep, dan is
het waarschijnlijk dat een alarmcentrale de begeleiding van de zieke en zijn/haar meereizende
gezelschap op zich neemt. Daarbij kijkt een alarmcentrale natuurlijk ook of iemand verzekerd is voor
bepaalde kosten. Of bepaalde kosten bij een zorgverzekeraar thuishoren en andere kosten bij een
reisverzekeraar, is iets dat de alarmcentrale doorgaans inschat. Die zorgt er later wel voor dat de
rekening(en) bij de juiste instantie terechtkomt. De direct betrokkenen merken daar in de regel niets
van.
Nieuwsbericht - 29 april 2009
2
Download