Hst 1 Elektriciteit les 1 introductie + significante cijfers a) studiewijzer

advertisement
Hst 1 Elektriciteit
les 1 introductie + significante cijfers
a) studiewijzer doornemen
b) BINAS + http://members.chello.nl/j.meijer82/
c) PTA
d) preek over houding
De officiële examen eisen voor het omgaan met getallen in opgaven
1) uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaardes en
uitkomsten van berekeningen weergeven in het juiste aantal cijfers
2) bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst
gegeven met evenveel cijfers achter de komma als de gegeven
meetwaarde met het kleinste aantal cijfers achter de komma;
3) bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante
cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers;
4) gehele getallen die verkregen zijn door discrete objecten te tellen, vallen niet onder de
regels van significante cijfers (dit geldt ook voor mathematische constanten en geldbedragen);
5) als de logaritme van een meetwaarde wordt genomen, krijgt het antwoord evenveel
decimalen als de meetwaarde significante cijfers heeft;
Significante cijfers zijn meetellende cijfers.
Voorbeeld:
a) uit hoeveel cijfers bestaat 23534? Antwoord: 5
b) uit hoeveel cijfers bestaat 0,00670 Antwoord: 3. De nullen voor het eerste getal tellen niet
mee. Er achter wel.
Berekeningen met delen en vermenigvuldigen komen het vaakst voor. Bijvoorbeeld
oppervlakte A = l∙b.
Stel de lengte van een tafel is 3,6 m en de breedte is 1,468 m
Dan wordt de oppervlakte: 5,2848 m² Maar dat is teveel cijfers. Kijk naar de startgegevens:
De minste is: 3,6 bestaat uit 2 cijfers. Dus antwoord wordt: 5,3 m² Regel 3 is dus toegepast.
De tolerantie is: je mag 1 cijfer teveel of te weinig geven. 5,28 m² en 5 m² moeten we dus nog
goed rekenen.
Als we een voorbeeld van regel 2 geven: tafel 1 heeft een oppervlakte van 5,3 m², tafel 2 van
6,327 m². Hoeveel is dat samen: antwoord 11,6 m².
Hoe rond je 1278 m af op 2 cijfers? Antwoord: Schakel over op de wetenschappelijke notatie,
met machten. 1278 = 1,278·10³ op 2 cijfers wordt het dan: 1,3·10³ m. (het is dus zo dat een
macht niet meetelt voor het aantal cijfers) Je mag trouwens ook schrijven: 1,3 km .
T2
Tip: BINAS tabel 2 bevat vele voorvoegsels
Download