Uitgaven van de overheid

advertisement
H. Kramer
Docent economie
www.injemarshebben.nl
Ieder jaar maakt de regering een overzicht van alle inkomsten en
uitgaven. Hoe gaat dat? Iedere minister bekijkt welke plannen hij
voor zijn ministerie heeft en wat deze plannen kosten. Na overleg
over de verdeling van het geld maakt iedere minister zijn eigen
begroting af.
Een begroting is dus een overzicht van te verwachten inkomsten
en uitgaven.
Alle begrotingen samen vormen de rijksbegroting. Vervolgens
maakt de minister van Financiën een uitgebreide samenvatting
van de rijksbegroting en schrijft hij een toelichting hoe het met het
huishoudboekje van de Nederlandse overheidsfinanciën gaat. Dat
is de miljoenennota.
Rijksbegroting
Overzicht van alle te verwachten inkomsten en uitgaven van de
overheid.
Miljoenennota
In de miljoenennota wordt de rijksbegroting verder toegelicht.
Begrotingstekort
Als verwacht wordt dat er meer geld wordt uitgegeven dan ontvangen, is er
een begrotingstekort.
Maatregelen om het begrotingstekort te verminderen:
• Bezuinigen
• Belasting verhogen
• Meer geld lenen.
Financieringstekort
Inkomsten
Uitgaven
Krantenwijk
-
Begrotingstekort
Aflossingen
Wat je bij moet lenen
Make up € 25, schuld moeder € 5 30 -
Begrotingstekort
+
Financieringstekort.
20
Aflossing moeder gaat niet door
Financieringstekort
-10
5+
-5
Stel bij moeder stond er al een schuld van 50 euro. Wat wordt nu de totale schuld? 55.
VOORBEELD
2003
2004
2005
2006
Rijksuitgaven (inclusief 5
aflossingen)
150
165
180
Rijksinkomsten
140
150
160
Begrotingstekort
10
15
20
Aflossingen
5
5
5
Financieringstekort
5
10
15
205
215
230
Staatsschuld
200
http://www.destaatsschuldmeter.nl
Download