Energie - betavakken.nl

advertisement
Energie
Rendement
Energie bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
Kernenergie.
Kernfusie.
Energie uit fossiele brandstoffen.
Chemische energie.
Bio-energie.
Waterkrachtenergie.
Windenergie.
Zonne-energie.
Energie
Welke energie vorm is nuttig / gewenst?
E toegevoerde
apparaat
E gewenst
Elektrisch
Boormachine
Kachel
Lamp
Versterker
CV ketel
Geiser
beweging
Warmte
Licht
Geluid
Warmte
Warmte
Chemisch
Niet nuttige energie
Bij bijna elke energie omzetting is een deel niet nuttig / ongewenst .
Apparaat
E gewenst
E Ongewenst
Boormachine
Kachel
Lamp
Versterker
CV ketel
beweging
Warmte
Licht
Geluid
Warmte
Warmte / geluid
Geiser
Warmte
Warmte
Warmte
Warmte lucht in
uitlaatgassen
Warmte lucht in
uitlaatgassen
Rendement
Enuttig
Etoe

Pnuttig
Ptoe
 100% 
E nuttig
E toe
 100%

Pnuttig
Ptoe
100% 
P
P toe
%
100
Enuttig
Etoe
100%
P nuttig

Verhogen rendement.
• Door nu de ‘afval energie’ een nieuwe bestemming te geven
verhogen we het rendement.
Voorbeelden van rendement verhoging:
– Het water van de CV ketel langs de afvoer naar de brander leiden.
– De niet gebruikte warmte energie van bijvoorbeeld een centrale
gebruiken voor stadsverwarming, verwarming van kassen enz.
– Toepassing nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld energie zuinige lamp.
– Combineren van technieken zoals zonneboiler, aardwarmte enz.
Rendement
Etoe
Enuttig
Enuttig 2
Naast rendement
• De invloed van energie op:
De menselijke gezondheid.
GSM masten
CO2
CO
Radioactiviteit / straling.
Elektromagnetische straling
De natuur
Klimaatverandering.
Broeikaseffect.
Aantasting ozonlaag.
Download