Energiebesparing in de chemie: kunststof

advertisement
de chemie: kunststof
warmtewisselaar
In de chemie komt veel warmte vrij die nog benut
kan worden. In gassen en vloeistoffen kan de
warmte oplopen tot ver over de 100 C, terwijl zij
wel gekoeld moeten worden voordat ze in het verdere productieproces verwerkt kunnen worden.
Bestaande warmtewisselaars zijn niet altijd bestand tegen de vervuiling en corrosie door deze
vloeistoffen en gassen, waardoor er een inefficiënte koeling plaatsvindt. In het ergste geval kan er
helemaal geen warmte worden vrijgemaakt.
Daarom wordt er gewerkt aan een kunststof warmtewisse-
De Kennissen van de Alliantie zijn:
laar die in gevallen waar het koelen nu een probleem ople-
ECN, Flex Composites, Hatenboer Water, Hexion
vert door vervuiling, een alternatief kan bieden. Het is in
Specialty Chemicals, Promolding.
principe mogelijk deze warmtewisselaar overal in het productieproces in te zetten.
In eerste instantie wordt er een pilot opgezet. In deze pilot
wordt gekeken naar de belangrijke factoren, zoals materiaalkeuze, vorm, onderhoudsvriendelijkheid en gedrag in de
praktijk. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om
de vrijgekomen warmte op een andere manier nuttig te gebruiken en om de toepassing eventueel buiten de chemie in
te zetten. Het uiteindelijke doel is een forse energiebesparing.
Dit project is een praktijkvoorbeeld van innovatie binnen de provincie Zuid-Holland. Het betreft hier een samenvatting, opgemaakt
door de Kennisalliantie Z-H. Fouten en wijzigingen voorbehouden.
www.kennisalliantie.nl
Innovatievoorbeeld Zuid-Holland
Energiebesparing in
Download