Tarieven 2016 – Schoonhoven – Asserlaan

advertisement
Tarievenblad 2016 Greenspread Warmte - Schoonhoven (Asserlaan)
Kleinverbruik
Projectkenmerk: 035ALS
Tarieven
De warmtetarieven zijn op basis van de Warmtewet zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en
inclusief BTW
Variabele kosten warmte
Warmte ruimteverwarming
€
22,66 Per GJ
Warmte tapwater
€
Tapwater
€
22,66 Per GJ
3
1,31 Per m
Vastrecht warmte
€
105,00 Per jaar
Meetkosten
€
24,97 Per jaar
Vaste kosten warmte
Kosten bezoek servicemonteur voor zaken niet behorende tot de verantwoordelijkheid
Voorijkosten
€
75,00 Per bezoek
Diagnosestelling en/of herstellende werkzaamheden
€
70,00 Per uur
Warmte ruimteverwarming (25 GJ)
€
566,42 Per jaar
Warmte tapwater (40m3=8,3736 GJ)
€
189,72 Per jaar
Tapwater (40m3)
€
52,36 Per jaar
Vastrecht Warmte
€
105,00 Per jaar
Meetkosten
€
24,97 Per jaar
Totaal
€
938,49 Per jaar
Voorschotbedrag per maand
€
Voorbeeldberekening o.b.v. een gemiddeld jaarverbruik
Voor het opwarmen van 1 m3 water met 50 graden Celsius is 0,20934 GJ warmte nodig (40 m3 x 0,20934 GJ = 8,3736 GJ)
78,21
Download