Tarievenblad warmte consument en kleinzakelijk

advertisement
Tarievenblad warmte consument en kleinzakelijk
Ten behoeve van de warmtelevering aan uw adres gelden tot en met 31 december 2016 de volgende
tarieven:
Eenheid
Tarief incl.
BTW
1 Levering warmte
euro / GJ
€ 22,64
1,2
1
2
2 Meetkosten
euro / jaar 2
€ 24,97
3 Vastbedrag warmte
euro / jaar 2
€ 276,13
4 Terbeschikkingstelling afleverset
euro / jaar
€ 185,17
GJ = gigajoule. Dit is de eenheid waarin de levering van warmte gemeten wordt.
Jaarlijkse worden er maximumtarieven voor deze posten vastgesteld door de Autoriteit Consument en
Markt (zoals bepaald in de Warmtewet). Het Groene Net neemt deze tarieven over of blijft eronder.
Eenmaal per jaar (op 1 januari) wijzigen de warmtetarieven. Pas wanneer wij beschikken over alle
informatie, publiceren wij de definitieve tarieven. Wij stellen u zo spoedig mogelijk na de bekendmaking op
de hoogte van de vastgestelde tarieven.
Hoe zijn mijn warmtetarieven opgebouwd?
Het Groene Net rekent vier soorten kosten voor het verbruik van warmte. Dit zijn:
1. Variabele kosten voor het verbruik van warmte. De totale kosten hiervan zijn
afhankelijk van hoeveel u verbruikt. De kosten hiervoor mogen niet hoger zijn
dan de maximumprijs die ACM heeft vastgesteld.
(http://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/warmtetarieven/).
2. Vaste kosten voor het verbruik van warmte. Deze prijs bestaat uit een vast
bedrag per jaar.
3. Vaste kosten voor het ter beschikking stellen van een warmtewisselaar. In de
praktijk wordt hiermee een afleverset bedoeld die in uw woning is aangebracht,
zonder de warmtemeter die hieraan hangt. De ACM stelt hier geen
maximumprijs voor vast, maar stelt dat deze kosten redelijk moeten zijn. De
kosten die Het Groene Net hiervoor rekent liggen in lijn met die van andere
warmtebedrijven in Nederland.
4. Kosten voor de meting van het warmteverbruik. Ook hier stelt ACM een
maximumtarief voor op. Dit maximumtarief is gebaseerd op basis van het
gewogen gemiddelde meettarief voor huishoudelijke gasmeters.
Hoe kan ik besparen op mijn warmteverbruik?
Informatieorgaan MilieuCentraal raadt op haar website het volgende aan voor het
gebruik van vloer- en wandverwarming:
“Heb je vloer- of wandverwarming, dan kun je de thermostaat tot 2
graden lager instellen dan je gewend was. De thermostaat kan 's nachts
een paar uur voor je gaat slapen en bij afwezigheid overdag nog eens 2
graden lager; bij een grotere verlaging (van meer dan 2 graden) duurt
opwarmen te lang”.
Bron: www.milieucentraal.nl
Download