Lage temperatuur verwarming

advertisement
Lagetemperatuurverwarming
Principe
Werking
Systemen
tussen
Bij LTV stroomt warm water van de
•
‘gewone’ centrale verwarming en lage-
verwarmingsinstallatie, zoals een ketel,
Bij vloer- of wandverwarming circuleert
temperatuurverwarming (LTV) zit in de
via leidingen door het huis en weer terug
warm
temperatuur van het verwarmingswater.
naar de ketel. Onderweg geeft het water
weggewerkt in de vloer of muur. De
In
Het
belangrijkste
Nederland
verschil
is
de
water
in
leidingen
die
zijn
van
warmte af aan de omgeving, waardoor
leidingen liggen aan één kant tegen
centrale
de woning opwarmt. Water dat terugkomt
isolatiemateriaal aan. De andere zijde
verwarmingssystemen vrij. Maar nog te
in de ketel, heeft daarom een lagere
geeft warmte af aan het vertrek, via de
vaak wordt automatisch gekozen voor
temperatuur. Als de temperatuur in huis
vloer- of wand. Deze systemen werken op
een aanvoertemperatuur van 90°C en
nog steeds te laag is, warmt de ketel
basis van straling.
een retourtemperatuur van 70°C. En dit
het water vervolgens weer op, zodat het
terwijl lagetemperatuurverwarming, met
weer warmte kan afgeven, enzovoort.
ontwerptemperaturen
keuze
vloer- en wandverwarming
voor
aanvoertemperaturen van zo’n 55°C en
•
LT-radiatoren, LT-convectoren en LT-luchtverwarming
retourtemperaturen van circa 40°C, veel
Een
een
Deze systemen werken op basis van
efficiënter is, energie bespaart, en voor
aanvoertemperatuur die varieert van
convectie. Bij LTV met radiatoren zijn de
een
en
25 tot maximaal 55°C. In moderne,
radiatoren wat groter dan bij ‘gewone’
betere luchtkwaliteit zorgt. De besparing
goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen
cv-radiatoren
in stookkosten is het hoogst wanneer
met vloer- of wandverwarming is een
nodig). Bij convectoren wordt de warmte
verwarmd wordt door middel van straling
aanvoertemperatuur van 25°C al vol-
afgegeven via dunne metalen lamellen.
in plaats van convectie (waarbij lucht
doende om de woning op temperatuur
Bij indirect gestookte LT-luchtverwarming
wordt verplaatst, zoals bij ‘gewone’ cv-
te houden.
wordt warmte uit warm water via een
aangename
stralingswarmte
LTV-systeem
werkt
met
(er
is
meer
oppervlak
radiatoren) of geleiding.
warmtewisselaar
Doordat LTV werkt op relatief lage
lucht. Dit systeem kan goed worden
temperatuur, is dit systeem goed te
gecombineerd
combineren met een warmtepomp of
ventilatie met warmteterugwinning.
afgegeven
met
zonneboilercombi.
Meer informatie
vloerverwarming, bron:
www.senternovem.nl
http://users.telenet.be/regusse/Ned.htm
www.milieucentraal.nl
aan
de
gebalanceerde
Download