Tarievenblad Woningstichting GoedeStede 2015

advertisement
Tarievenblad Woningstichting GoedeStede 2015
Tarievenblad warmte levering Woningstichting GoedeStede
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt elk jaar in december de Niet Meer Dan Anders prijs van
warmte vast voor het jaar dat daarop volgt. Deze prijs mag niet overschreden worden. GoedeStede
brengt in 2015 het volgende in rekening voor de levering van warmte:
Vastrecht en variabele kosten, op basis van de afgenomen warmte, uitgedrukt in gigajoules (GJ’s)
en het meettarief bemetering via Techem.
De eenheid warmte is opgebouwd uit:
a) warmte voor verwarming, af te lezen en uitgedrukt in GJ’s;
b) warmte voor warm water, af te lezen en uitgedrukt in m3 welke omgerekend wordt naar
GJ’s door Techem. Naast deze verrekening van warmte wordt separaat de hoeveelheid
(m3) warm water verbruik verrekend in de servicekosten op basis van deze verbruikte
hoeveelheid m3.
De Niet Meer Dan Anders Prijs die de ACM voor 2015 heeft vastgesteld bestaat uit het
onderstaande overzicht verrekenbare posten.
GoedeStede hanteert over de afrekening van het jaar 2015 ditzelfde tarief.
Overzicht kosten verdeling warmte levering

Vastrecht € 281,78
vaste kosten

Variabele kosten € 22,64 per verbruikte GJ.
Verbruiks kosten

Het meettarief € 24,78
Bemeterings kosten Techem
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Januari 2015
1
Download