PowerPoint-presentatie

advertisement
Dynamisch prijzen
Third party access en optimale productie
Tjardo Scholten, Claudio De Persis, Pietro Tesi
Decentrale aansturing
Introductie
Bij het balanceren van vraag en aanbod in warmtenetten
spelen naast vraag en afname patronen ook kosten en
opbrengsten een grote rol. In onze multi-agent aanpak
bewijzen we dat we vraag en aanbod kunnen balanceren
waarbij de totale kosten minimal zijn. Deze methode kan
geimplementeerd worden als dynamisch prijzen of als een
tool die productie uit verschillende bronnen kan
optimaliceren. De aansturing is volledig decentraal wat
verscheidene voordelen met zich mee brengt (zie
decentrale aansturing).
Communiceer prijs
Stuur pompen aan
Multi-agent warmtenet
Warmte injectie
door een
warmtewisselaar
Gestratificeerde
warmte opslag
Voordelen
Nadelen
• Alleen locale metingen
• Geen informatie delen
(alleen een prijs)
• Plug and play
• Robuust tegen falen
van onderdelen
• Schaalt eenvoudig
• Convergeert trager
Simulaties
Thermocline met
hoge temperatuur
gradient
Nieuw setpoint opslagtank
Warmte extractie
door een
warmtewisselaar
Doel
Gebruik voorspellingen:
Optimale
opslag
Vraag toename
Minimaliseer
Zodanig dat
Totale kosten
Vraag = Aanbod
Optimale
productie
Optimale productie
Decentraal aansturen
Saturatie
Conclusies
We hebben een methode ontwikkeld om decentraal optimale opslag en productie te garanderen. Deze methode is
wiskundig bewezen te convergeren naar een gewenst equilibrium waarbij we gebruik maken van een dynamisch stromingsmodel in de vorm van differentiaalvergelijkingen. Bovendien zijn we in staat covergentie te garanderen wanneer saturatie
(boven/ondergrens capaciteit overschreden) van productie of stroming in de pijpen actief is.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards