2. Het winkel- en wandelgebied aantrekkelijker maken De opening

advertisement
2. Het winkel- en wandelgebied aantrekkelijker maken
De opening van het winkelcentrum K in Kortrijk heeft de aantrekkingskracht van het
winkelwandelgebied verhoogd. Het complex heeft echter ook nieuwe circuits en stromen van
voetgangers en shoppers doen ontstaan. De grote concentratie van ondergrondse parkeerplaatsen
onder de Veemarkt en K vormt het vertrek- en eindpunt voor vele bezoekers. K in Kortrijk –
Sionstraat – Korte en Lange Steenstraat – Grote Markt vormen de nieuwe ruggengraat. Hierdoor
komen een aantal straten of segmenten van het vroegere traditionele circuit wat meer aan de rand
van de hoofdstroom te liggen. Het is belangrijk om dit proces van heroriëntatie van het winkelgebied
oordeelkundig te begeleiden via centrummanagement, zodat een voldoende complementair en
veelzijdig winkelaanbod behouden blijft ( grote ketens en merken, boetieks, speciaalzaken, kleding,
vrije tijd, diensten, wellness…). Mogelijke acties zijn o.a.:
•
•
•
•
•
het begeleiden en ondersteunen van starters
het begeleiden en ondersteunen van bestaande handelaars bij het vernieuwen van hun
handelsactiviteit
gericht zoeken naar een aanvullend aanbod en invullen van lege plekken via het
centrummanagement
gerichte immobiliaire acties ( aankopen en herinrichten van panden) via een rollend fonds
(de NV Pandenfonds) op strategische hoeken en plekken
ondersteunen van wonen boven winkels
Een grote troef van het Kortrijkse centrum is de nabijheid van de historisch – toeristische
bezienswaardigheden ( St.-Maartenskerk, O.L.Vrouwkerk, Begijnhof, Museum 1302,…) onmiddellijk
naast het winkel-wandelgebied. Toch is er te weinig interactie tussen het commerciële gebeuren en
de toeristisch-recreatieve activiteiten. Het Vandaleplein en het Overbekeplein vormen een essentieel
scharnier tussen beide stadsdelen, maar vervullen op vandaag die rol niet. De afbraak van de frituur
op de Grote Kring zal de zichtbaarheid en de toegang tot het Overbekeplein reeds verbeteren, maar
toch moeten de toegangen en de aanleg van het binnenplein verder aangepakt worden. Een
geschikte invulling met een aantrekkelijke, complementaire, ondersteunende en voldoende sterke
functie is een belangrijke hefboom in de verdere versterking van de aantrekkelijkheid van de
Kortrijkse binnenstad.
Een andere troef van Kortrijk is de ligging van het station, knooppunt van het openbaar vervoer, op
enkele honderden meters van de Grote Markt en het winkel-wandelgebied. De assen tussen het
station en het centrum kunnen nog aangenamer worden, bv. Stationsplein - Burgemeester
Reynaertstraat – Schouwburgplein nog duidelijker voorbestemmen voor de voetganger.
In 2012 werd een studie besteld door de NV Pandenfonds voor de opwaardering van het hart van
Kortrijk bij het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) samen met het studiebureau MOP
Urban Design. Momenteel is een eerste deel, nl. de analysefase en de aanzet tot visievorming
afgewerkt. Hierin worden een aantal zwakke en sterke punten aangegeven. Het kan de basis vormen
om een concreet actieplan uit te werken.
Info: Frans Van Den Bossche 056 27 70 24, 0498 90 94 00, [email protected]
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards