Boeddhistische Psychologie: de Weg naar het grootste geluk. Het

advertisement
Boeddhistische Psychologie: de Weg naar het
grootste geluk.
Het beoefenen van het Boeddhisme heeft een doel: het
bereiken van Nirvana. Dat is het grootste geluk dat een
mens kan ervaren. De Boeddha was iemand die de Weg
naar Nirvana zeer duidelijk heeft verwoord. Op die Weg
ervaren mensen in toenemende mate tevredenheid,
dankbaarheid, vreugde en gelijkmoedigheid.
Na de Boeddha hebben veel Boeddhistische leraren de
Weg steeds weer in nieuwe woorden vertaald. Onder
deze leraren, behoren Asanga en Vasubandhu, die in de
vierde eeuw leefden, tot de grootste leraren. Ze hebben
de basis gelegd voor de Boeddhistische Psychologie.
In de 16 jaar als monnik heeft Cuong Lu geoefend in het
geëngageerde Boeddhisme en zich gespecialiseerd in
de Boeddhistische Psychologie. Hij heeft gezien dat
deze leer alweer een nieuwe vertaling nodig heeft. En na
zijn uittreding is hij door blijven gaan met het vernieuwen
van het vak.
In deze cursus van drie weekenden, zullen wij oefenen
onder de inspirerende begeleiding van Cuong Lu om de
werkingen van ons bewustzijn beter te begrijpen. Hij zal
ons helpen om te zien hoe onze gewoontes zich
manifesteren. Wij zullen zeker ook oefenen in de praktijk
en die gewoontes plaats zien maken voor gevoelens van
tevredenheid, dankbaarheid, vreugde en
gelijkmoedigheid op de Weg naar het ervaren van
Nirvana.
Download