Boeddhisme

advertisement
Boeddhisme www.picozone.nl
Geluk is geen plaats maar een richting
Boeddhisme
De boeddhistische leer
de oorspronkelijke naam van boeddhisme
"is boeddha sasana"wat de leer van
boeddha betekende
De kern van deze leer is het inzicht in het
menselijk lijden, en de weg om dit lijden op
te heffen.
Het boeddhisme is circa 2500 jaar geleden
ontstaan in India, en heeft zich sindsdien
verspreid over zuidoost Azie. In India is het
boeddhisme vrijwel verdwenen, maar in de
westerse wereld is de belangstelling voor
deze religie gegroeid.
20-daagse spirituele reis voor iedereen die
geïnteresseerd is in het Boeddhisme. Zo
staan er een boottocht over de heilige
Ganges rivier, de Grote Stoepa in Sanchi
en een bezoek aan Bodhgaya op het
programma. Dit is de belangrijkste plaats
van pelgrimage in het Boeddhisme.
Het ontstaan van
boeddhisme
waarom reizen
boeddhistische
mensen
Dit was mijn pico
Het
boeddhisme
is
een
levensbeschouwelijke
en
religieuze
stroming die volgens de overlevering werd
gesticht door Gautama Boeddha, de
"historische Boeddha", die in de 6e eeuw
v.Chr. in het noorden van India leefde.
Boeddhisme is verwant met hindoeïsme,
en ontstond als een reactie erop.
De maan vangt mijn
licht......
Omvat mijn stilte het al
Boeddhisme
Zittend op de berg
Mahayanaleerstellingen
Biografie van de
Boeddha
Het Mahayana-boeddhisme voegde een
aantal essentiële leerstellingen toe aan
het boeddhisme.
Afgaande
op
de
boeddhistische
overlevering leefde Gautama Boeddha van
circa 450 tot circa 370 v. Chr. in wat
tegenwoordig Nepal is. Door moderne
geleerden wordt ook ca. 480-400 v.Chr.
gesuggereerd[bron?]. Gautama Boeddha
zou tachtig jaar oud zijn geworden.
In plaats van het bereiken van de eigen
verlossing en het Boeddhaschap, ziet het
Mahayana het bodhisattva-ideaal als
belangrijkste doelstelling.
Download