de apocalyps in de grote wereldreligies

advertisement
de apocalyps in de grote wereldreligies
Soms lijkt het wel alsof de wereld in brand staat. Tenminste,
wanneer je de journalisten mag geloven die ons voortdurend
apocalyptische beelden in Syrië, Afrika en ander conflicthaarden
voorschotelen. Is het nu erger dan ooit of komt het door de media?
In ieder geval roepen de toestanden in de wereld vragen op ten
aanzien van de eindtijd en de (weder)komst van een Verlosser.
In het hindoeïsme zal aan het einde der tijden de 'ascetische prins,
Heer Kalki, Heer van het Universum, zijn snelle witte paard Devadatta bestijgen en, met
het zwaard in de hand, over de aarde reizen, , en Hij zal de miljoenen dieven doden die
het gewaagd hebben zich te kleden als koningen'. Aldus de Bhagavata Purana 12.2:1920 uit de zesde eeuw na Christus.
Het is goed mogelijk dat deze eindtijdvoorstelling is ontleend aan de Apocalyps van
Johannes. Want in de Apocalyps verschijnt Christus op dezelfde manier: 'En ik zag de
hemel geopend en ziet een wit paard en die daarop zat, zijn naam was Getrouw en
Waarachtigheid . En hij oordeelt en voert strijd in gerechtigheid' (19:11-16).
In het boeddhisme is het de Maitreya Boeddha die op het einde der tijden zal
verschijnen. Hij zal de nieuw Boeddha zijn die een einde maakt aan alle oorlog, egoïsme
en ziekte. Hij schept een nieuw dhamma (universum).
In het jodendom ziet men uit naar de Messias die het Davidische rijk en de tempel zal
herstellen. Ook in de islam komt Isa (Jezus) op de minaret in Damascus terug om te
oordelen
Tijdens dit weekend gaan we op zoek naar frappante overeenkomsten, maar ook
frappante verschillen, in de voorstellingen over de eindtijd in het jodendom,
christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme.
Dr. John van Schaik (1956) is godsdiensthistoricus. Hij studeerde af op de
middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec en promoveerde op het godsbeeld van de
laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele
publicaties op zijn naam staan over de gnostische, mystieke en esoterische tradities.
Datum: Vrijdag 16 september (17.00 uur) tot en met zaterdag 17 september (16.00 uur)
Locatie en Opgave: Buitengoed Fredeshiem | 0521 - 53 51 00 | [email protected]
Kosten: euro 130,- p.p. (samen 2 pers. kamer) of euro 145,- p.p. (eigen kamer) (incl.
overnachting, diner, lunch, koffie en thee)
www.leeftocht.nl
Download