Boeddhisme als meditatieve traditie

advertisement
Boeddhisme als meditatieve traditie
Het pad van bevrijding
Docent: Drs. A.P.M. Kamp studeerde Godsdienstwetenschap aan de
Rijksuniversiteit in Groningen met als specialisatie Boeddhisme.
Thans is hij docent Boeddhisme en Counselor.
‘Learning meditation is a skill akin to learning to play
a music instrument: it is learning how to ‘tune’ and
‘play’ the mind. Progress will not occur if one is lax,
but it cannot be forced’. (Harvey)
12
De vier edele waarheden vormen de inhoud van de
eerste preek van de Boeddha in Sarnath in India. De
leer omvat een analyse van het (menselijk) lijden, de
oorzaken ervan, de beëindiging ervan en een analyse
van de weg die daartoe leidt. Deze weg, het achtvoudig pad genoemd, vormt een blauwdruk voor het
pad van bevrijding en bestaat uit een drievoudige
training: het ontwikkelen van het juiste inzicht; ethische (zelf)discipline en meditatie. In de cursus gaan
we dieper in op de meditatieve aspecten van het pad.
Het inleidend college behandelt de oorsprong en
de ontwikkeling van de meditatieve traditie in
India en de plaats ervan binnen het leven en de leer
van de historische Boeddha. In het tweede college
gaan we dieper in op de onderlinge relaties tussen
meditatie, ethische (zelf) discipline en wijsheid of
inzicht - de drie genoemde componenten van het
pad. Vervolgens zullen we in een viertal colleges
verschillende meditatieve tradities en daaruit voortvloeiende praktijken binnen een traditionele context
bestuderen: Theravada (Zuidoost Azië), Ch’an/Zen,
Zuivere Land Boeddhisme (Noordoost Azië) en het
Tantra Boeddhisme (Tibet). Aansluitend hierop
zullen we een college gebruiken om beeldmateriaal
(dia’s en/of dvd) te tonen met betrekking tot het
onderwerp. Ten slotte bespreken we in de laatste drie
colleges de meditatieve (boeddhistische) traditie
zoals die binnen een moderne (westerse) omgeving
vorm krijgt: binnen boeddhistische (retraite) centra,
(geestelijke) gezondheidszorg (onder andere psychotherapie), maatschappelijk welzijn en (religieuze)
levensbeschouwing. In dat kader zullen we verschillende wetenschappelijke onderzoeken bespreken, die
de effecten van meditatie hebben bestudeerd met
betrekking tot gezondheid en welbevinden.
10 donderdagen, 3 feb. t/m
14 apr. (10 mrt. geen college)
11.15-13.00 uur
Leiden
 217,50 (excl. boek, incl.
artikelen, sheets, koffie/
thee)
Werkvorm: hoorcolleges
met mogelijkheid tot vragen
en korte discussies.
Zelfstudie: tussen de 2 en
4 uur studie.
Gewenst: leesvaardigheid
Engels.
Cursusmateriaal:
• Mind in the Balance, Meditation in Science,
Buddhism and Christianity,
B. Alan Wallace, Columbia
University Press 2009,
ISBN 978 0 231 14730 9.
(ca.  25,-)
• Losse artikelen worden tijdens de colleges uitgereikt,
alsook een overzicht van
de vertoonde sheets.
Download