Test NOVA hoofdstuk 3

advertisement
Test NOVA hoofdstuk 3
versie 3
Opgave 1
Geef het symbool van het element:
a
koper
f
antimoon
b
stikstof
g
tin
c
chloor
h
zwavel
d
mangaan
i
lood
e
koolstof
j
zink
Opgave 2
Geef de naam van het element:
a
F
f
b
Fe
g
c
Ca
h
d
As
i
e
Hg
j
Br
Ag
Pt
Be
Na
Opgave 3
Bekijk de volgende reactieschema's:
I
waterstofperoxide  water + zuurstof
II
druivensuiker  alcohol + koolzuurgas
III
azijnzuur + alcohol  ethylacetaat + water
IV
druivensuiker + zuurstof  water + koolstofdioxide
V
natrium + water  waterstof + natronloog
a
Welke van de 5 reactieschema's stelt/stellen een ontleding voor?
b
Welke van de 5 reactieschema's stelt/stellen een verbranding voor?
Opgave 4
Bekijk de volgende figuren:
H
H
N
N
H
H
H
H
O
H H
H
figuur I
C O
C
O
O
O O O
O
C
O
C
O
O C
figuur VI
figuur IV
figuur V
a
Geef voor elke figuur de juiste formule-notatie met indices en coëfficiënten.
b
Welke figuur of figuren stelt of stellen een mengsel voor?
c
Welke figuur of figuren stelt of stellen een verbinding voor?
d
Welke figuur of figuren stelt of stellen een niet-ontleedbare stof voor?
e
Welke figuur of figuren stelt of stellen een mengsel van verbindingen voor?
f
Teken zelf een figuur die bij 3NO2 past.
g
Teken zelf een figuur die bij N2O + 2NO past.
Opgave 5
Geef de naam van de volgende stoffen:
a
H2S
b
NO2
zie ommezijde
C
figuur III
figuur II
C O
C
H
H
N
H
N
c
As2O3
O O O
O
Opgave 6
Hieronder worden een aantal stoffen genoemd. Denk aan het stoffenschema!!!
goud
roest
water
a
b
c
e
Opgave 7
boter
waterstof
natrium
staal
yoghurt
kwik
zuurstof
koolstofdisulfide
koolstof
Welke 3 van de genoemde stoffen zijn mengsels?
Welke 3 van de genoemde stoffen zijn verbindingen?
Welke van de genoemde stoffen zijn zuivere metalen?
Welke van de genoemde stoffen zijn niet-metalen?
Waar of niet waar?
a
Verbindingen zijn zuivere stoffen.
b
Suiker is geen niet-metaal.
c
Ontleden is een scheidingsmethode.
d
Moleculen bestaan uit atomen.
e
Fotosynthese is een ontleding door middel van licht.
EINDE
Download