gxdownloads-gfa140361d01

advertisement
Eurokoers stuwt olie- en gasprijzen
Nu kunnen we ja zeggen op de vraag of de olieprijsdaling voorbij is, maar dat wisten we 2
weken terug (nog) niet. In figuur 1 zien we een samenstelling van economische parameters
over de afgelopen 6 weken. De EUA (CO2 emissierechten) heeft sinds lange tijd wat
bewegingen gemaakt, eerst omhoog maar inmiddels weer omlaag, met als resultaat redelijk
stabiel op een laag niveau. Goud is al langere tijd periodestabiel, met andere woorden een
dollartje er bij en een dollartje eraf. APX Day Ahead gas blijft op een relatief hoog niveau (net
rond de 25 cent), de Endon 12 uurs peak voor stroom handhaaft zich nog steeds aardig op
een niveau rond de € 61,- voor baseload 2013. De gasprijzen, zowel TTF als met afgedekte
risico’s hebben de forse olieprijsdaling van mei en juni nauwelijks gevolgd.
Figuur 1
Als we inzoomen op de olieprijs in figuur 2 zien we dat inderdaad 2 weken terug het laagste
punt van de olieprijs gepasseerd was. Politieke uitspraken, spanning rondom Iran, niet te
vergeten de staking op Noorse productievelden voor olie en gas maar zeker niet in de laatste
plaats de handel in olie en olieproducten hebben hun spel goed gespeeld. Hoopten we 2
weken terug dat de grens van $ 90 per vat Brent Oil slechts een station was voor verdere
daling, dan is die illusie hard verstoord. Inmiddels zitten we weer rond de $ 107. MAAR als
we in dezelfde tabel kijken naar Brent Spot in euro en Brent Spot in GBP (engelse pond) zien
we andere lijnen.
Figuur 2
Figuur 3 toont de euro-dollarkoers tesamen met de verschillende Euribor rente reeksen. Het
positieve is dat die Euribors (waarop veel rentetarieven zijn gebaseerd) het afgelopen half
jaar net zo hard gedaald zijn, als dat ze vorig jaar stegen. Maar daarvan merken we weinig in
onze portemonnee. Op internet kun je de dagrente van hypotheken momenteel dalend zien
tussen 2.8 en 2.59%. Geen bank die dat aanbiedt. De euro-dollarkoers is al langere tijd
dalend, en die lijn zien we versterkt terug als olieprijzen vanuit dollars worden omgerekend
naar euro’s.
Figuur 3
Natuurlijk zijn in figuur 4 daar de gasprijzen weer afhankelijk van. Ook hier is duidelijk het
effect te zien van de dalende euro. Maar hoe kan het dat ongeveer alles om ons heen in
waarde daalt, van pensioenen tot inkomsten, en de gasprijs slechts marginale
schommelingen toont? Eerder dit jaar is in deze column gevreesd voor een weer stijgende
gasprijs in of na de zomer. Helaas lijkt dat bewaarheid te worden, en we kunnen er niets aan
veranderen.
Figuur 4
Op zich kunnen de electriciteitsprijzen (figuur 4) zich nog steeds aardig handhaven. Dat wil
natuurlijk zeggen op het niveau waar ze al een tijdje zitten. Te laag als het gaat om een
acceptabel rendement voor de tuinbouw wkk. Weliswaar zijn er voor het vierde kwartaal van
2013 nog redelijke prijzen in de markt, alsmede voor hier en daar een extra uurtje, maar voor
een interessante energieprijs per vierkante meter is de tijd absoluut niet rijp. Weer een jaar
APX met daggas?? Het is te hopen van niet.
Figuur 5
2012
2013
2012
2013
mogelijke actie tuinder gas
wellicht resterende maanden inkopen, ook een deel voor november en december
In delen gaan inkopen, wacht niet op een daling die niet komt. Maar natuurlijk wel
strategisch en ruimte latend voor minstens 4 blokken
mogelijke actie tuinder stroom
wellicht OTC verkoop voor 4e kwartaal, actueel APX prijzen volgen
Wellicht OTC verkoop voor 1e en 4e kwartaal in samenhang met gasprijs, en voor
2e en 3e kwartaal kostprijsberekening maken en tactiek afwegen
Download
Random flashcards
Create flashcards