Erratumlijst 2015

advertisement
Algemene Biochemie -errata
P13. Fig.1 Door de plaatsing van de kader is de letter g van ‘organel’ gedeeltelijk verborgen
P17, legende figuur 1.3: zowel van a als b moet de legende worden : ‘Historiek van de biochemie,
verweven met disciplines zoals genetica en celbiologie’
P68 derde lijn: Asparaginezuur en glutaminezuur .... te vervangen door de volgende twee zinnen :
Asparaginezuur (Asp) en glutaminezuur (Glu) hebben een carboxylfunctie die bij fysiologisch midden als
een carboxylaat-anion voorkomt. We spreken dan van aspartaat en glutamaat.
P71. De eerste volledige zin moet worden : Voor aminozuren zonder geladen zijketen geldt dat pI =
½.(pK1 + pK2), voor asparaginezuur en glutaminezuur is pI = ½.(pK1 + pKR), voor lysine, arginine en
histidine geldt pI = ½.(pKR + pK2).’
P101 de tekst (1→3) is niet in overeenstemming met de figuur (1→4), alfa configuratie ter hoogte van
koppeling suiker aminozuur?
NIEUWE FIGUUR 4.22
OH
H2C
OH
OH C
H2C
H
HC
O
HO C
O C
H
C OH
H
CH
H
HC
C
H
OH
R
1
O H
H
C
C
O
NH
C
CH3 C O
CH
O
CH3
CH
HN
R
2
P103 figuur 4.23 legende Fuc = Fucose
P128 lijn 10: schrijfwijze ‘vesicles’ : vesikels
P147 derde lijn : negatieve anionen binden
P165 figuur 8.4: correctie N in Edmunson naar T
P171 (begin paragraaf 8.23.): “Een andere manier om een antiparallelle vouwbladstructuur te krijgen is
het Grieks sleutelmotief waarbij drie beta-strengen meestal verbonden zijn door beta-bochten en een
via een lus waarbij de terminale beta-strengen H-bruggen met elkaar vormen.”
P177 laatste zin: “Het belang van eiwitten wordt onderstreept door hun groepsnaam afgeleid van
“proteios”, wat “de hoogste rang bekledend” betekent.
P179. Zowel in de box als in figuur 9.3 : papaïne ipv papaine
P184: “De structuur van cytochroom b562, een alfa-up and down eiwit, is weergegeven in figuur
9.6, de structuur van myoglobine wordt getoond in figuur 9.2.a.” Dit ook in de legende van figuur
9.6.
P194, figuur 9.19: de benaming van de drie onderste structuren ontbreken (hydroxy-Pro,
carboxyl-Glu en transglutaminatie Lys en glutamine).
P195, legende figuur 9.20: “… van het adaptor eiwit Grb2 in complex met een peptide E-fosfoYI-N-Q (lichtgrijs). Drie basische aminozuren in dit SH2-domein (R67, R86, K109, donkergrijs)
vormen…”
P196, tabel 9.3: benaming FAD: Flavine-adeninedinucleotide
P221: figuur legende 1ste lijn: alfa1 en beta2.
P226: fouten in afleiding: corrigeer YK’Dn = (1-Y)[B]n en Y/(1-Y) = [B]n/K’Dn
P252: laatste zin boven figuur 12.18 enzym-inhibitor-complex (EI)
Achterflap: Prof Dr Christophe Ampe is gewoon hoogleraar aan …
Download