vwo deel 2

advertisement
Errata vwo deel 2
10-10-2014
p. 61, links de figuur
Dit is de goede figuur:
10-11-2010
p. 232, links de eerste figuur
In de schakelingen boven de grafiek zijn de
spanningsbronnen verwisseld. Dit zijn de goede
schakelingen:
09-06-2010
p. 188, opgave 2
De ring zweeft niet. Zie de revisie van de
uitwerkingen.
20-04-2010
De energie van het foton hoort wel bij het CE
Op p. 6 staat dat hoofdstuk 10, Atomen, niet bij
het centraal examen hoort.
De formule voor de energie van het foton hoort
echter volgens de syllabus van het CvE wel bij
radioactiviteit in domein E4.
hc
E  h f 
hoort dus wel bij het CE.

21-03-2010
p. 198, links in opgave 30
De testknop staat op een verkeerde plaats. Dit is
de goede figuur:
05-10-2010
p. 103, rechts onderaan
De snelste weg naar een drenkeling staat niet op
p. 172 maar op p. 148.
p. 215, de verwijzingen
Er moet vijf keer verwezen worden naar p. 211 en
twee keer naar p. 212.
p. 218, opgave 29
Er is geen gearceerd vlakje te zien; het
magnetisch veld bevindt zich in de cirkel.
p. 222, linker kolom vraag a
3He moet 3H zijn.
p. 245, eerste kolom
Er wordt verwezen naar p. 160; dat moet zijn:
p. 136.
p. 245, tweede kolom
De eerste figuur is niet compleet. Hij moet zo
zijn:
27-08-2009
p. 71, links in opgave 30
In de formule voor de draaiing van het slingervlak
moet de zogenaamde siderische rotatieperiode
worden gebruikt, die is 23,93 h; zie tabel 31.
De uitkomsten die in de uitwerkingen staan,
veranderen daardoor niet.
Zie ook opgave 31-d van hoofdstuk 4 op p. 92.
p. 201, rechts in T2 c2
Er wordt gevraagd naar Ueff; dat moet zijn: Uind.
p. 222, links
Er wordt verwezen naar p. 108; dat moet zijn:
p. 212.
16-05-2009
p. 60, links
In de tabel zijn Ek en Ev verwisseld.
Verderop staat bij vmax 
2π A
dat er in Extra een
T
uitleg te vinden is. We zijn die uitleg vergeten.
Je kunt het bewijs op twee manieren leveren.
1) Door te differentiëren.
Voor f(x) = a∙sin(bx + c) geldt:
f (x) = ab∙cos(bx + c)
Als je deze regel toepast op u(t) = Asin(2πft) dan
vind je:
v(t) = u(t) = 2πAf∙cos(2πft)
Voor de maximale waarde van v krijg je dan de
gezochte formule.
2) Door een trillend punt P op te vatten als de
projectie van een punt H dat een eenparige
cirkelbeweging uitvoert. Je projecteert H en
zijn snelheid op een verticale as.
Voor de snelheid van H geldt vH 
2π A
.
T
Je kunt nu zelf nagaan dat dit de maximale waarde
van vP is.
18-11-2008
p. 184, rechts
In de schakeling van de uitleg is de blauwe spoel
verkeerd gewikkeld. Zo is het goed:
09-07-2008
p. 12, rechts in Voorbeeld De kwikbarometer
Naast de figuur is tekst weggevallen:
De druk b buiten en de
druk van de kwikkolom ...
p. 26, opgave 41
Het volume van de ballon is niet 6,5∙103 m3 maar
6,5 m3.
p. 197, opgave 27
De goede figuur is:
p. 245, tweede kolom
De goede figuur is:
p. 253, einde derde kolom
Men vermoedt dat in het centrum van ons
zonnestelsel de melkweg zich een enorm zwart
gat bevindt van 3 miljoen zonnemassa’s.
Download