Pressemeldung dLAN 200 AV plus

advertisement
devolo rondt grootschalige veldtest af: G3-PLC wordt
integraal onderdeel van smart grid
Aken, 17 oktober 2012 – In het kader van het grootschalig veldonderzoek heeft devolo
haar model voor de communicatie in de smart grid op basis van de G3-PLC-techniek in
het frequentiebereik van 150 tot 500 kHz in samenwerking met Vattenfall getest voor
gebruik in de praktijk. Vattenfall Europe Metering GmbH trad hierbij op als consulterend
partner voor nettechniek en infrastructuur. De veldtest heeft de test met succes
doorstaan; eerder bereikte datatransmissiesnelheden en bereik worden duidelijk
overtroffen. De smalband PCL-communicatietechnolgie in het frequentiebereik 150 tot
500 kHz voor het intelligente energienet is klaar voor de markt.
G3-PLC overtuigt reeds bij prekwalificatietests
In de smart grid staat de G3-PLC-oplossing lijnrecht tegenover andere IP-gebaseerde
communicatietechnologieën zoals bijvoorbeeld GPRS of DSL. “Tijdens onze eerste
prekwalificatietests toonde de G3-PLC-techniek een aantal doorslaggevende voordelen
in vergelijking met andere technologieën. G3-PLC kon ook bij installaties in zeer diep
gelegen kelderruimtes met goede doorvoersnelheden overtuigen”, aldus Ronny Start,
projectleider bei Vattenfall Europe Metering.
Grootschalige veldtest simuleert realistisch scenario
De G3-PLC-techniek werd tijdens een vooronderzoek getest op een bedrijventerrein van
Vattenfall in Hamburg, waar vele omvormers en elektrische machines geïnstalleerd zijn.
De overdracht diende bijgevolg onder moeilijke omstandigheden te gebeuren. Toch heeft
de hardware en software probleemloos gewerkt.
Voor het eigenlijke veldonderzoek werd een typisch stedelijk woongebied in Hamburg
met een mix van familiewoningen en kleinhandel geselecteerd. De selectie van het
testveld gebeurde volgens de nieuwe wettelijke richtlijnen die het gebruik van
meetsystemen voorschrijven bij afnemers en gebruikers met een jaarverbruik dat hoger
ligt dan 6.000 kWh per jaar.
Men kan in Duitsland uitgaan van een gemiddeld landelijk jaarverbruik tussen 10 en 15
procent. Bij de veldtest werden daarom 22 aansluitingen uitgerust met de modernste
communicatietechniek: dit stemt ongeveer overeen met 10 procent van de meterpunten
in de veldtest, respectievelijk met ongeveer 20 tot 30 afnemers en gebruikers per
netstation.
Voor de gegevensuitwisseling tussen de verschillende intersecties werd de G3-PLCcommunicatie ingezet. De stroomleidingen in het laagspanningsbereik kunnen op die
manier ook gebruikt worden voor IP-gebaseerde datacommunicatie. Dit is essentieel in
de smart grid: in het kader van moderne stroomnetten wordt een veelvoud van gegevens
voor de input en het verbruik van energie dynamisch verzameld. Deze grootschalige test
heeft aangetoond dat PLC efficiënt presteert en dat het klaar is voor toepassingen van de
toekomst.
Functionaliteit bewezen
Tijdens het veldonderzoek werd ook de tijdsplanning en financiële budgettering van de
uitrusting van het testveld als onderdeel van een smart grid cluster onderzocht. Alle
meetpunten konden in korte tijd door slechts weinige medewerkers gerealiseerd worden.
Beide projectpartners zijn tevreden met dit resultaat – het bewijst de efficiëntie van de op
PLC
gebaseerde
access
communicatie.
De
daaropvolgende
systeemtest
met
verschillende simulaties heeft duidelijk aangetoond dat de G3-PLC-techniek kan
beantwoorden aan de toepassingsvereisten van alle huidige en toekomstige smart grids.
Er werd zowel een duidelijk hogere gegevensdoorvoer als ook een verbeterd bereik
gerealiseerd in vergelijking met voorgaande concurrerende PLC-technologiëen.
Klaar voor de toekomst van energienetten
De G3-PLC-techonologie toont in het testveld solide eigenschappen die argumenteren
voor het gebruik in smart grids van de toekomst. “Wij zijn verheugd over de resultaten
van de veldtest, die bewijzen dat de smalband PLC-techniek (150-500 kHz) efficiënt
werkt in het access-bereik en die aantonen dat de techniek klaar is voor de markt”, aldus
Heiko Harbers, CEO van devolo AG. “Met Vattenfall Europe Metering hebben we een
sterke partner, met wie we nu samen concrete projecten willen uitwerken.”
Voor meer informatie
MindShake PR
devolo Benelux
Ben Claesen
Renate Helewaut
Tel: +32 (0)2 478 18 44
Tel: +32(0)56 52 18 10
E-mail:
E-mail: [email protected]
[email protected]
Over devolo AG
devolo AG is Europees marktleider op gebied van powerline communicatieoplossingen.
Het kernproduct van het bedrijf is dLAN®, een technologie die flexibele netwerken via
bestaande stroom- of coaxkabelleidingen mogelijk maakt. Powerline-oplossingen worden
zowel in huishoudens als in een commerciële omgeving ingezet en vinden nu ook hun
weg naar toekomstgerichte energiedatadistributie en home automation. devolo investeert
haar ontwikkelingsresources in de verbetering van de dLAN®-techniek via eigen
gepatenteerde oplossingen. Sinds 2009 is het wereldwijd opererende bedrijf
wereldmarktleider op gebied van powerline. Talrijke test reviews en onderscheidingen en
meer dan 15 miljoen uitgeleverde adapters onderstrepen haar succes. Door duurzaam
ondernemen draagt devolo haar verantwoordelijkheid tegenover klanten, medewerkers
en de natuur.
Over dLAN®
dLAN® is een geregistreerde merknaam van devolo en staat voor direct Local Area
Network of “direct via het netwerk met elkaar verbonden”.
Download