Create Possibilities

advertisement
VictoryaHome
Be well – Create Possibilities
De vrijheid hebben om je leven te leiden zoals jij dat wilt
Dat is de kern van het VictoryaHome project. Een aantal steekwoorden zijn plezier,
gemoedsrust, nooit alleen, je verbonden voelen, delen van gevoelens, help de helpers,
menselijke zorg, en zorgverlening is weer een ‘hip’ beroep.
Een hoofdrol binnen het project is er voor de Giraff. Deze ‘telepresence robot’ steekt
letterlijk zijn nek uit om mensen bij elkaar te brengen. Via een beeldverbinding is deze
robot op afstand te besturen en is er menselijk contact. Dat is de basisfunctionaliteit die
tijdens het project uitgebreid wordt met nieuwe diensten.
Langdurig gebruikersonderzoek
Doel van VictoryaHome is het daadwerkelijk toepassen van
deze nieuwe technologieën en diensten. Binnen een jaar zullen
de eerste deelnemers VictoryaHome in huis hebben en na
anderhalf jaar zullen meer dan 100 mensen in Nederland,
Noorwegen, Zweden en Portugal een jaar lang gebruikmaken
van VictoryaHome. Tegelijkertijd wordt er door de
projectpartners hard gewerkt aan het integreren van
VictoryaHome in de bestaande zorg, om de diensten na afloop
van het project voort te kunnen blijven zetten.
VictoryaHome is een 3-jarig Europees ‘Ambient Assisted Living’ project, gecoördineerd door Stichting Smart Homes,
en is in april 2013 van start gegaan. Voor meer informatie of demonstraties, neem contact met ons op!
Stichting Smart Homes .............................................................. 088-3100400
Herjan van den Heuvel ...................................... [email protected]
www.victoryahome.eu
@VictoryaHome
Download