PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschappen Module Leven

advertisement
PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschappen
Module
Leven
Groepsleden
Voorzitter: Daphne Frielink
Artikel (Titel)
Notulist: Rebecca Kuijpers
Mens wordt robot
Emina Cengic
De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de zevensprong
en is verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof door de groepsleden.
In de eerste les moeten stap 1t/m 5 verwerkt worden, in de tweede les stap 6 en
7. De notulist vult dit blad in en is verantwoordelijk voor de rapportage aan de
docent.
1. Verhelder onduidelijk termen en begrippen
Transhumanisten: > Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve
filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke
bestaan te doorbreken.
Speculatieve filosofie: speculatief > Bedenkelijk, hypothetisch, kansbiedend
Filosofie > is de oudste theoretische discipline die het
verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.
Een beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer
genoemd.
Nanotechnologie: is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de
grootteorde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter).
Cyborg: Fysieke samensmelting van mens en machine. Dus een soort half robots
2. Definieer het centrale probleem/vraag van het artikel
Hoe ziet de mens er van de toekomst uit? Als een robot, denken als
transhumanisten/Cyborg?
3. Analyseer het artikel/rode draad
Er wordt druk gespeculeerd dat de mens in de toekomst doorleefd als robot, of
transhumanist of misschien wel als cyborg. Hoe ze dit gaan realiseren beschrijven ze
in dit artikel. Door een computerchip, gebruik van nanotechnologie, te ontwerpen en
daar alle ‘breininformatie’ in te stoppen. Een computer die net zo snel of zelfs sneller
kan denken en redeneren dan de mens. De effecten daarvan zijn alleen niet te
overzien. Sommige geloven dat we transhumanisten worden en anderen geloven dat
we een cyborg worden. Wat de toekomst ons gaan brengen weten we nog niet.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Veel transhumanisten denken dat de wet van Moore tot een technologische revolutie
zal leiden. Doordat de rekenkracht van computers zo snel groeit, en ze zo snel met
de kracht van de computer tot het creëren van een robot komen.
5.
-
formuleer leerdoelen;
Als de mens gaat samensmelten met de technologie, wat gaat er dan gebeuren?
Wat is de precieze definitie van cyborg, en wat doen ze?
6. Beantwoord je leerdoelen
- Een mens die samensmelt met de technologie word een cyborg genoemd, half
mens half robot.
- Cybernetisch organisme . De Amerikaanse feministische bioloog, filosoof en
socioloog Donna Haraway houdt in haar essay A Cyborg Manifesto uit 1985, een
pleidooi voor de afschaffing van de rigide grenzen tussen mensen en dieren,
organismen en machines, mannen en vrouwen. Volgens haar opvattingen van het
begrip cyborg zijn veel mensen die nu op aarde rondlopen in feite al cyborgs;
iemand die hulpmiddelen als een pacemaker en een hoorapparaat heeft, voldoet
al aan de voorwaarde cyborg.
7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem
Veel onderzoekers gaan ervan uit dat de mens later word vervangen door de robot.
Maar in de tussentijd zijn ze druk aan het onderzoeken of dat wel kan. Zo hebben ze
namelijk in gedachte dat voordat mensen robot worden er eerst een soort cyber
gemaakt moet worden. Dat doen ze met behulp van een cyberweefsel. Op dit
moment is er dus nog geen oplossing voor dit probleem.
Download