Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden

advertisement
Onderzoeksrapport
Wat kan kunstmatige
intelligentie voor het
huishouden betekenen
Auteur:
Versie:
Datum:
Rob Vlaar
0.1
13 mei 2012
ITopia is onderdeel van de
Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting
Deze samenvatting zal in het kort de volgende vier onderzoeksvragen beantwoorden
• Welke taken in het huishouden willen mensen vervangen hebben?
• Welke taken willen mensen eventuele robots niet laten doen?
• Hoe zien mensen hun toekomst huis?
• Wat is de maximale prijs voor hun apparaat/robot?
Veel mensen willen het liefst niet meer stofzuigen. Dit kan al worden gedaan door een
robot, maar deze werken nog met borstels en weten nog niet wanneer ze moeten
stoppen. Bijvoorbeeld wanneer er wat modder op de grond ligt smeert deze het
allemaal uit, en het kan geen tapijt schoonmaken. Verder willen de mensen over het
algemeen een robot die kan eten koken of ramen lappen, dit zijn vrij tijdrovende taken.
Dingen die mensen niet vervangen willen hebben zijn het schoonmaken van
breekbare dingen, omdat dit kapot kan gaan. En het schoonmaken van keuken en
badkamer, omdat de robot niet kan weten wanneer het echt goed schoon is, deze voert
alleen zijn taak uit.
Veel mensen zien het liefst hun toekomst huis volautomatisch. Met een centraal
bedieningspaneel, bijvoorbeeld tablet of telefoon.
De prijs die mensen voor hun ideale robot willen betalen schommelt ongeveer
tussen de 500 en 1000 euro, is meer gebaseerd op hoe goed de robot zijn taak
uitvoert.
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
1
Inhoudsopgave
Samenvatting .................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave ............................................................................................................... 2 1. Inleiding ................................................................................................................... 3 2. Onderzoeksopzet en verantwoording ...................................................................... 4 2.1 Doelstelling ....................................................................................................... 4 2.2 Probleemstelling ............................................................................................... 4 2.3 Onderzoeksvragen ........................................................................................... 4 2.4 Werkwijze en verantwoording .......................................................................... 4 3. Gegevensverzameling en analyses ........................................................................ 5 3.1 Onderzoek verantwoordingen .......................................................................... 5 3.2 Verzamelde data .............................................................................................. 5 4. Conclusies en aanbevelingen ................................................................................. 6 4.1 Welke taken in het huishouden willen de burgers vervangen hebben? ........... 6 4.2 Welke taken zullen mensen eventuele robots niet laten doen? ....................... 6 4.3 Hoe zien mensen hun toekomst huis? ............................................................. 7 4.4 Wat is de maximale prijs voor hun apparaat/robot? ......................................... 7 Bijlagen ........................................................................................................................... 8 De enquête ................................................................................................................. 8 Kostenbegroting ........................................................................................................ 10 Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
2
1. Inleiding
Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van vele huishoudelijke taken die nog met de
hand gedaan worden. Vele van deze taken kunnen worden vervangen met behulp van
kunstmatige intelligentie. Dit onderzoek zal duidelijkheid geven over de taken die de
consumenten vervangen willen hebben en hoe dit eventueel mogelijk is, het zal ook
duidelijkheid geven over de taken die juist niet vervangen moeten worden.
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
3
2. Onderzoeksopzet en
verantwoording
Het onderzoek naar wat kunstmatige intelligentie binnen het huishouden kan
betekenen is door een student van het HVA gedaan. De studenten mochten zelf hun
onderwerp uitkiezen en daarna hun onderzoek uitvoeren.
2.1 Doelstelling
Kunstmatige intelligentie heeft vele mogelijkheden, echter is nog niet duidelijk waar
consumenten daadwerkelijk behoefte aan hebben. De doelstelling van het onderzoek
is dan ook om informatie te kunnen geven aan bedrijven, zodat deze huishoudelijke
apparaten kunnen ontwikkelen met kunstmatige intelligentie die aan de wensen van de
consumenten voldoen.
2.2 Probleemstelling
Wat kan kunstmatige intelligentie betekenen voor het huishouden?
2.3 Onderzoeksvragen
De probleemstelling kan in de volgende onderzoeksvragen worde uitgesplitst.
• Welke taken in het huishouden willen mensen vervangen hebben?
• Welke taken willen mensen eventuele robots niet laten doen?
• Hoe zien mensen hun toekomst huis?
• Wat is de maximale prijs voor hun apparaat/robot?
2.4 Werkwijze en verantwoording
Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op een enquête van zeven vragen die nader
worden uitgelegd.
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
4
3. Gegevensverzameling en analyses
Hierin staan alle gegeven die zijn verzameld tijdens het onderzoek, door middel van
kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
3.1 Onderzoek verantwoordingen
Dit onderzoek bestaat grotendeels uit kwantitatieve gegevens die onder meer zijn
verzameld doormiddel van een enquête. Deze bestond uit zeven vragen waarvan twee
algemeen waren en vijf over de probleemstelling gingen. De eerste twee vragen gingen
over de lijftijdscategorie en geslacht van de deelnemers. De meeste deelnemers waren
vrouw en in de leeftijdscategorie van 50-65 jaar. De andere vragen waren als volgt:
•
•
•
•
•
Welke taak/taken zou u het liefst door een apparaat/robot laten doen en
waarom?
Zou u een robot sommige taken niet laten doen? zo ja waarom?
Wat zou uw ideale robot kunnen/zijn binnen het huishouden? en hoeveel zou u
ervoor willen betalen?
Zou u liever een robot of een hulpje in het huishouden willen hebben, en
waarom?
Hoe zou uw ideale toekomst huis er uitzien, m.b.t. de apparaten.
De gehele enquête is terug te vinden in de bijlages.
3.2 Verzamelde data
Over het algemeen willen de deelnemers het liefst een robot die alles voor hen kan
doen, in plaats van de wat kleinere apparaten die het leven net iets makkelijker maken.
Er zijn wel een aantal deelnemers die een automatisch boodschappenlijstje willen
hebben. Ook voorkomend is het energieverbruik van het apparaat. De meeste mensen
willen een stofzuigrobot.
De taken die de deelnemers het liefst niet door een robot laten doen zijn toch
vooral eten koken en dingen schoonmaken, meestal omdat de robot geen zintuigen
heeft en niet kan proeven of iets lekker is, of controleren dat iets wel goed schoon is.
Een andere taak die de deelnemers liever zelf willen doen zijn hun kinderen ophalen.
De prijzen hangen er voornamelijk vanaf hoe lang de robot meegaat en hoe goed deze
de taak uitvoert.
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
5
4. Conclusies en aanbevelingen
Nadat alle gegevens zijn bestudeerd zijn er een aantal conclusies uit te trekken,
waaruit weer een aantal aanbevelingen uit voort komen.
4.1 Welke taken in het huishouden willen de
burgers vervangen hebben?
De deelnemers willen liever niet meer stofzuigen. Ze willen daarom een stofzuigrobot
die goed schoon kan maken. Er zijn tegenwoordig al stofzuigrobots op de markt maar
deze bevatten nog wel een aantal foutjes. Deze robots werken voornamelijk met
borstels[1], dat werk goed op gladde vloeren maar wanneer mensen een tapijt hebben
werk deze robot niet goed. Een ander nadeel is dat de robot gewoon door blijft gaan
totdat deze denk dat hij klaar is, want wanneer de robot wat modder tegenkomt stop
deze niet en smeert dit uit over de vloer zonder te stoppen. De deelnemers willen
daarom een robot die weet wanneer deze moet stoppen, of dat de robot daadwerkelijk
alles opzuigt en zonder borstels werkt. Andere taken die deelnemers vervangen willen
hebben zijn ramen lappen en eten koken. Deze taken zouden prima vervangen kunnen
worden door een robot, er is al een robot die eten kan koken[2] alleen is deze nog niet
op de markt en zal op dit moment vrij prijzig zijn. Verder was een veel voorkomende
taak ramen lappen, hier is ook al een robot voor[3] maar deze moet je zelf iedere keer
op het raam plaatsen. Dit is niet echt handig aangezien je dan beter zelf de ramen kan
lappen, i.p.v. om de vijf minuten de robot verplaatsen die aan beide kanten van het
raam moet worden geplaatst.
4.2 Welke taken zullen mensen eventuele robots
niet laten doen?
Een van de taken die de deelnemers liever zelf doen is afstoffen, want hierbij kunnen
kwetsbare dingen beschadigen of breken. Een andere taak is het schoon maken van
dingen waarvan de deelnemers zelf kunnen zien of het echt wel schoon is. Dit heeft
voornamelijk betrekking tot de keuken en badkamer wat goed schoon moet zijn in
verband met de hygiëne. Dit is echter ook te vervangen op korte termijn aangezien er
al sensoren zijn ontwikkeld die verschillende gevaarlijke bacteriën kunnen detecteren[4].
[1] http://www.robotstofzuiger.info/ [2] http://www.robots.nu/kookrobot-in-de-keuken/
[3] http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xhI7lt4__W4
[4] http://www.rathenau.nl/web-specials/nanodialoog/overnanotechnologie/toepassingen/water/nanosensoren.html
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
6
4.3 Hoe zien mensen hun toekomst huis?
Een aantal van de deelnemers wist niet precies hoe ze hun huis willen hebben. Maar
de meeste hebben wel een aantal punten die ze in hun huis willen hebben. Zo is
energiezuinig een van die punten, de apparaten moeten een laag energieverbruik
hebben, het liefst hun eigen elektriciteit opwekken. Een ander punt is een centraal
beheer, dat de gebruiker niet talloze afstandsbedieningen heeft voor ieder apparaat.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met een tablet, of mobiel, hierbij is beveiliging een
belangrijk punt. Wat de deelnemers nog meer willen hebben is dat de meest
eenvoudige klusjes geautomatiseerd worden, bijvoorbeeld het in en uitruimen van een
vaatwasser, en het dekken en afruimen van de tafel.
4.4 Wat is de maximale prijs voor hun
apparaat/robot?
Over het algemeen ligt het eraan hoe goed de robot de taak uitvoert. Mensen willen
wel betalen voor goede kwaliteit, de robot moet niet alleen zijn taak uitvoeren, hij moet
er ook voor zorgen dat hij zijn taak goed uitvoert. Maar het maximalen ligt ongeveer
tussen de 500 en 1000 euro.
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
7
Bijlagen
De enquête
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
8
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
9
Kostenbegroting
Aan dit onderzoek waren geen kosten verbonden, de deelnemers van de enquête
vulde deze vrijwillig in.
Onderzoeksrapport “Wat kan kunstmatige intelligentie voor het huishouden betekenen”
10
Download