20141218-cmbo-smart industry

advertisement
Grafimedia, een Smart Industry?
Albert Noppen en Roelof Janssen
Nieuw industrie initiatief
https://www.youtube.com/watch?v=
HX0zZ_j7FFM
Smart industry
1. Digitalisering geeft waarde aan
informatie (big data)
2. Meer maatwerk voor klanten en
participatie van de klant in het
Textiel
ontwerpproces
FMCG /
3. Network Centered Production:Voeding
mensen en productiesystemen
worden onderling verbonden
4. Nieuwe productietechnieken leiden
Interieur /
tot flexibilisering
Decoratie
5. Beschikking over productiedata
/ sign
geeft meer sturing en beheersing
6. Nieuwe materialen icm.
productietechnieken leiden tot
kansen voor nieuwe producten
Glas /
keramiek
Transport
logistiek
Klantgerichte productie




Maatwerk communicatie gericht op de behoefte van de
klant: inrichten van het communicatieproces over
verschillende kanalen
Betrokkenheid van de klant bij het ontwerp: van web to
print naar 3D web to print software
Variatie aan producten (creatie/product design)
Smart delivery (on demand)

Meer aandacht voor fase na drukken/printen: verzamelen,
inpakken, status, track & trace code
Network centered production

Onderling verbinden van productiesystemen en
uitwisseling van machine stuurinformatie en
ordergegevens :



Hoe werkt het tussen systemen van verschillende leveranciers?
Uitwisseling tussen drukken/printen en afwerking (JDF/JMF)
Integratie met distributie/postverzending
Nieuwe productietechnieken en
materialen




Decoratief printen
Textiel print
Print en interactie (toevoegen van componenten)
2D naar 3D

Video/animatie/visualisatie technieken
Creatieve industrie



iMMovator Monitor Creatieve Industrie 2014: te weinig
“verdienvermogen”
 ICT sector: meer toegevoegde waarde
Tendens bij reclamebureaus: apps, social media, big data, mobile
first
Consument: digitaal en mobile/wearable


Afhankelijk van grote mondiale spelers


Ovum: over one billion people will use mobile as their only
source of accessing the internet in 2015
Adobe, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter etc.
Marketeers: focus op digitale communicatie, bijv. met
Salesforce
Gartner trends ICT 2015

Smart Machines


Deep analytics applied to an understanding of context provide
the preconditions for a world of smart machines. This
foundation combines with advanced algorithms that allow
systems to understand their environment, learn for themselves,
and act autonomously. Prototype autonomous vehicles,
advanced robots, virtual personal assistants and smart advisors
already exist and will evolve rapidly, ushering in a new age of
machine helpers. The smart machine era will be the most
disruptive in the history of IT.
Internet of Things


Ieder vel papier een eigen IP adres ?
Slimme envelop ?
Grafimedia = Smart Industry ?

Veel gedaan aan digitalisering, maar focus nog op fysiek
eindresultaat


Customer intimacy




Sterke ICT component (integratie van systemen)
ICT ontwikkelcapaciteit
Smart paper projecten


Bij klant is print een no-brainer, zoekt hulp bij digitaal / multichannel publiceren
Field labs
Crowdfunding en industrial design
In 2015: stop cynisme, start met “what if”
Download