Provincie test nieuwe maaimethode voor verbeteren biodiversiteit

advertisement
Provincie test nieuwe maaimethode voor verbeteren
biodiversiteit
‘s-Hertogenbosch, 8 juli 2016 - Om te onderzoeken of een andere manier van maaien beter is
voor de ontwikkeling van de flora en fauna langs de wegen, start de provincie deze maand met
een pilot ‘sinusmaaien’ langs de N267 tussen Drunen en Andel.
De provincie houdt bij het onderhoud van de wegbermen rekening met flora en fauna en kijkt naar
mogelijkheden om die verder te ontwikkelen. Momenteel worden de meeste bermen van de
provinciale wegen in het najaar in z'n geheel gemaaid. De provincie wil onderzoeken of de nieuwe
maaimethodiek ‘sinusmaaien’ de biodiversiteit in de bermen kan verbeteren.
Ontwikkeling flora en fauna
Sinusmaaien is een nieuwe methode om 'gedifferentieerd te maaien'. Er wordt afwisselend in de
breedte en hoogte gemaaid en ook de maaiperiodes verschillen. Daardoor ontstaat diversiteit in de
ontwikkeling van begroeiing, krijgen planten en bloemen meer kans om te bloeien en vormt nietgemaaide vegetatie een overwinteringsplek voor insecten en andere kleine dieren. Voor amfibieën en
kleine zoogdieren ontstaat bovendien een afwisselend landschap, met volop schuilgelegenheden en
verbindingszones tussen leefgebieden. Een berm die onderhouden wordt met de sinusmethodiek
biedt langer voeding (bijvoorbeeld nectar voor vlinders) en door de grillige vorm meerdere
microklimaten. Deze manier van maaien is tijdens de uitvoering bovendien veiliger voor de dieren.
Biodiversiteit bevorderen
De provincie start in juli 2016 met een pilot op de N267 tussen Drunen en Andel, die tussen de één en
drie jaar gaat duren. Er is gekozen voor deze locatie omdat de bermen hier breed zijn en ze niet bij
bebouwing in de buurt liggen. In de pilot wordt nauw samengewerkt met partner Ballast Nedam, die de
proef ook gaat uitvoeren.
Download