Groenkalender

advertisement
Groenkalender
ONDERHOUD BOMEN
Jaarlijks vinden er diverse onderhoudswerkzaamheden plaats denk aan:
- Snoeien en kappen van bomen
- Water geven aan jonge bomen
- Bomen planten; van okt t/m april.
- Bestrijding processierups; afhankelijk
van de hinder van mei t/m juli
Deze werkzaamheden zijn nodig om
bomen gezond en veilig te houden.
Start en duur werkzaamheden is altijd
afhankelijk van de weersomstandigheden
Inboeten
Wintersnoei
Dit is het opnieuw
inplanten van planten
op plaatsen waar
andere planten zijn
weggevallen.
JAN - DEC
Tijdens de wintersnoei wordt een
deel van alle planten gesnoeid.
JAN - FEB
Voorjaarssnoei
ONDERHOUD PERKEN
BLADEREN OPRUIMEN
NOV - DEC
Gras verwijderen
Ook wel “kanten steken” is nodig om
het gras binnen de perken te houden.
Met bladblazers alle bladeren die zijn gevallen verwijderen.
NOV - DEC
SCHOONMAKEN
OKT - JAN
Bermen volledig
Bermen zichthoeken
Bermen gedeeltelijk
Alles in de bermen
wordt aangepakt en
gemaaid. Hierdoor zijn JUNI - OKT
de bermen in Zeist
weer helemaal op orde.
Zicht op de weg verbeteren
en verkeersveiligheid
garanderen. *
Om te zorgen dat de
verkeersveiligheid niet
in gevaar komt worden
ook de plekken rondom
verkeersborden en
wildspiegels gemaaid. *
MEI
JUNI
Gazon
Maaien is nodig om
te zorgen dat het
gras mooi en gezond
blijft. Vandaar dat dit
meerdere momenten
per jaar gedaan wordt.
Wanneer het weer lente wordt,
worden alle rozen, heesters en
vaste planten gesnoeid.
APRIL - MEI
Vormsnoei
Snoeien van bomen zoals taxussen
en hulsten. Kenmerk van deze
bomen is dat ze in verschillende
MEI - JULI
vormen te maken zijn.
Randensnoei
Overhangend sierplantsoen en
planten die de bodem bedekken
langs paden en wegen worden
weer gesnoeid. Dit is twee keer
per jaar nodig in voor- en najaar.
MEI - JULI
SEPT - OKT
Knippen van hagen
De hagen worden weer in model
gebracht. Dit gebeurt twee keer
per jaar, zowel in voor-als in najaar.
MEI - JULI
SEPT - OKT
MRT - NOV
* Naast de vaste maand per jaar, dat er maaiactiviteiten gepland staan, wordt er ook incidenteel gemaaid
MAAIEN
SNOEIEN
Download