Bedrijf - Vrienden van Techniek

advertisement
Cursusgids
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
Inhoudsopgave
Inleiding .................................................................................................................3
Aanmeldingsformulier ...............................................................................................4
Technicus servicemonteur als ambassadeur en als verkoper ..............................................6
Elektrotechniek voor Werktuigbouwkundigen (theorie voor projectleiders en
werkvoorbereiders) ..................................................................................................7
Elektrotechniek voor Werktuigbouwkundigen (praktijk voor monteurs) ................................8
Basiskennis Installatietechniek voor de Elektrotechnische monteurs ....................................9
Auto- en StabiCAD tekenaar Elektrotechniek ................................................................ 10
Auto- en StabiCAD tekenaar Installatietechniek ............................................................. 11
BHV basis ............................................................................................................. 12
BHV herhaling ....................................................................................................... 13
Projectmanagement voor de installatiebranche basis ..................................................... 14
Projectmanagement voor de installatiebranche uitgebreid .............................................. 15
NEN1010 .............................................................................................................. 17
NEN3140 werkverantwoordelijke ............................................................................... 18
NEN3140 installatieverantwoordelijke ........................................................................ 19
NEN3140 VOP ........................................................................................................ 20
NEN3140 vakbekwaam persoon ................................................................................. 21
Eerste Levensreddende Handelingen .......................................................................... 22
Eerste Levensreddende Handelingen herhaling ............................................................. 23
VCA basis ............................................................................................................. 24
VCA basis herhaling ................................................................................................ 25
VCA-VOL .............................................................................................................. 26
VCA-VOL herhaling ................................................................................................. 27
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
2
Inleiding
De huidige recessie gaat niet ongemerkt aan de technische installatiebedrijven voorbij. Dit beeld is
ook bevestigd in het onderzoek dat de Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek door
bureau Batouwe in 2009 heeft laten uitvoeren.
Naast vraag om gerichte kennis en uitwisselingsbijeenkomsten, informatie rond collegiale in- en
uitleen, het beschikbaar stellen van mensen uit het bedrijfsleven voor het onderwijs kwam er ook
een behoefte aan een opleidingsaanbod naar voren.
Om die reden hebben verschillende partijen hun krachten gebundeld. Door hierin samen te werken
zijn wij in staat u eenmalig verschillende gerichte cursussen aan te bieden tegen gereduceerd
tarief! Een aanbod dat zowel voor de grote als de kleine bedrijven toegankelijke is.
In de bijlage treft u een overzicht van de verschillende cursussen inclusief kosten aan. De
aangegeven kosten zijn indicatief. Deze informatie staat tevens op de website www.vvei.nl.
De procedure en aanmelding
Middels dit schrijven brengen wij u op de hoogte van de actie. Voorafgaand hebben wij contact
gehad met diverse partijen die een bijdrage kunnen leveren, zoals cursusmateriaal, een docent,
gratis lesruimte, catering etc. U kunt nu uw medewerker(s) middels bijgevoegd formulier
aanmelden voor één of meerdere cursussen. Wanneer de gewenste of maximale groepsgrote is
bereikt, wordt er een docent gecontracteerd, materiaal ingekocht, een lesruimte in de regio
gezocht en data bepaald. Als er voor een groep een totale match is gevonden, ontvangt u hiervan in
eerste instantie een schriftelijke bevestiging en in een later stadium de factuur. De factuur dient
voor aanvang van de cursus te worden voldaan.
Via Otib kunt u OSR-subsidie aanvragen. Dit is een bedrag van € 120,00 per cursus. Voor meer
informatie kijk op www.otib.nl.
Bij onvoldoende aanmeldingen komt de cursus te vervallen. U ontvangt hiervan een bericht.
Deelnemers kunnen zich tot 23 april 2010 aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
3
Aanmeldingsformulier
Naam bedrijf:
………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:
………………………………………………………………………………………………
Factuuradres:
………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:
………………………………………………………………………………………………
Opleiding
Aantal
deelnemers
Naam deelnemer(s)
Technicus servicemonteur als
ambassadeur en als verkoper
Elektrotechniek voor
Werktuigbouwkundigen (theorie voor
projectleiders en werkvoorbereiders)
Elektrotechniek voor
Werktuigbouwkundigen (praktijk voor
monteurs)
Basiskennis Installatietechniek voor de
Elektrotechnische monteurs
Auto- en StabiCAD tekenaar
Elektrotechniek 8 dagen
Auto- en StabiCAD tekenaar
Elektrotechniek 16 dagen
Auto- en StabiCAD tekenaar
Installatietechniek 8 dagen
Auto- en StabiCAD tekenaar
Installatietechniek 16 dagen
BHV basis
BHV herhaling
Projectmanagement voor de
installatiebranche basis
Projectmanagement voor de
installatiebranche uitgebreid
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
4
NEN1010
NEN3140 werkverantwoordelijke
NEN3140 installatieverantwoordelijke
NEN3140 VOP
NEN3140 vakbekwaam persoon
Eerste Levensreddende Handelingen
Eerste Levensreddende Handelingen
herhaling
VCA basis
VCA basis herhaling
VCA-VOL
VCA-VOL herhaling
U kunt dit aanmeldingsformulier faxen naar 0522 – 46 09 80 of mailen naar [email protected].
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
5
Technicus servicemonteur als ambassadeur en als verkoper
Algemeen
De technicus servicemonteur trainen tot een goede ambassadeur en verkoper.
Doel
Een groot onderscheidend vermogen van uw bedrijf dankzij goed getrainde, professionele
medewerkers. Effectievere behandeling van klachten, ongenoegen en lastige situaties. Afspraken
over een eenduidige klantbenadering.
Inhoud
De rol van de servicetechnicus: serviceverlening, houding, mentaliteit en klantgericht gedrag van de
medewerker. Wat kun je wel en niet tegen de klant zeggen? Service is aandacht geven!
Sociale vaardigheden: omgangsvormen bij de klant, jezelf ‘verkopen’ en inleven in de problemen
van de klant.
De A.O.R.T.A. bezoekprocedure / communicatieve vaardigheden:
Stap 1: Aanmelden
Stap 2: Onderzoeken
Stap 3: Repareren
Stap 4: Terugkoppelen
Stap 5: Afmelden
Klanten en lastige situaties: hoe ga je om met de klant die klachten heeft?
De medewerker als verkoopvoorbereider: de invloed van de medewerker in het bewaken van de
commerciële belangen van uw bedrijf, wat is ‘verkopen’, welke meerkansen kan de technicus
bespreekbaar maken bij de eindgebruiker?
Commerciële vaardigheden: herkennen van investeringssignalen bij de klant, adviseren vanuit je
eigen technische deskundigheid, inleiden van het meerwerkgesprek doormiddel van het stellen van
de juiste vragen over de klantbehoeften en doorspelen van investeringssignalen aan de
verkoopafdeling.
Bezwaren en weerstanden: geven van een (product-) advies, omgaan met tegenwerpingen,
weerstanden behandelen, vermijden van ‘ja, maar…’ en luisteren als basistechniek.
Oefeningen / rollenspellen: inventarisatie van de storing/werkzaamheden, het bezoek nabespreken
met de klant, het ‘onnodige’ servicebezoek, omgaan met klachten, communicatieoefeningen en
meerwerkgesprekken voeren.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
3 dagen.
Kosten
€ 450,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
6
Elektrotechniek voor Werktuigbouwkundigen (theorie voor projectleiders en
werkvoorbereiders)
Algemeen
Binnen de sector zijn ook mensen werkzaam die geen elektrotechnische achtergrond hebben maar
wel werkzaamheden verrichten aan elektrotechnische installaties. Volgens het arbo-besluit is dit
verboden. Deze medewerkers moeten aantoonbaar beschikken over voldoende elektrotechnische
kennis, kunde en vaardigheden, noodzakelijk voor de hun opgedragen werkzaamheden. Gedacht
kan worden aan TD-monteurs in productiebedrijven, zonwering monteurs, monteurs in de
koeltechniek etc.
Doel
Doel van de cursus is om mensen zonder elektrotechnische achtergrond de basiskennis bij te
brengen van de elektrotechniek gericht op de installatietechniek. Naast elementaire
elektrotechnische begrippen leert hij ook de opbouw van een installatieschema, het omgaan met
een universeelmeter in installaties, het veilig spanningsloos maken van installaties, de werking van
componenten zoals een motor, magneetschakelaar, beveiligingen etc.
Inhoud
 Stroom, spanning, weerstand.
 Wet van Ohm.
 Geleiders en isolatoren, kabels, kleurcoderingen, keuze leidingdoorsnede.
 1~ en 3~installaties.
 Meten van stroom, spanning, weerstand (theorie en praktijk).
 Contacten NO en NC.
 Verbindingstechniek; kabelschoenen, adereindhulsjes.
 Elektromagnetisme; spoelen, relais, motoren.
 Beveiligingscomponenten; smeltpatroon, installatieautomaat, aardlekschakelaar, thermische
beveiligingen, veiligheidsaarding.
 Eenvoudige schema’s lezen.
 Installaties spanningsloos maken.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
4 dagen.
Kosten
€ 750,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
7
Elektrotechniek voor Werktuigbouwkundigen (praktijk voor monteurs)
Algemeen
Binnen de sector zijn ook mensen werkzaam die geen elektrotechnische achtergrond hebben maar
wel werkzaamheden verrichten aan elektrotechnische installaties. Volgens het arbo-besluit is dit
verboden. Deze medewerkers moeten aantoonbaar beschikken over voldoende elektrotechnische
kennis, kunde en vaardigheden, noodzakelijk voor de hun opgedragen werkzaamheden. Gedacht
kan worden aan monteurs van totaalinstallateurs in de woningbouw en kleine utiliteit,
productiebedrijven, zonwering monteurs, monteurs in de koeltechniek etc.
Doel
Doel van de cursus is om mensen zonder elektrotechnische achtergrond de basiskennis bij te
brengen van de montage en van enkele begrippen in de elektrotechniek. Naast enkele elementaire
elektrotechnische begrippen leert hij ook het lezen van een installatieschema, het omgaan met een
universeelmeter in installaties, het veilig spanningsloos maken van installaties, de werking van
enkele veelvoorkomende componenten, montagetechnieken en –materialen, etc.
Inhoud
Nog nader te bepalen.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
4 of 5 dagen.
Kosten
€ 750,00 inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet
mogelijk de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd
zijn, dan is het mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
8
Basiskennis Installatietechniek voor de Elektrotechnische monteurs
Algemeen
Veel mensen die werkzaam zijn in de elektrotechniek, en geen installatietechnische achtergrond
hebben, komen tijdens hun dagelijks werk in aanraking met vakinhoudelijke begrippen en
onderwerpen.
Doel
Deze cursus is met name bedoeld om u vertrouwd te maken met veel voorkomende vaktermen,
materialen en toestellen in de installatiebranche.
Inhoud
Waterinstallaties
 Begrippen.
 Warm- en koud waterinstallaties.
 Watervoorschriften.
 Brandbestrijdingsinstallaties.
Gasinstallaties
 Begrippen.
 Gasinstallaties in gebouwen.
 Binnenleidingen, afsluiters en beveiligingen.
 Gasvoorschriften.
 Gastoestellen aansluiten.
Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties
 Begrippen, zoals: rendement, nominale belasting en vermogen, straling, convectie.
 Centrale verwarming, conventionele ketels, Vr-ketels en Hr-ketels.
 Lokale verwarming, gashaarden, blokkenvuurtoestellen, gevelkachels en luchtverhitters.
 Vloerverwarming.
 Regeling van verwarmingsinstallaties.
 Rookgasafvoersystemen.
 Materialen en hulpstukken.
 Principes van leidingaanleg.
 Hemelwaterafvoer.
Riolering
 Begrippen.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
3 dagen.
Kosten
€ 600,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet
mogelijk de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd
zijn, dan is het mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
9
Auto- en StabiCAD tekenaar Elektrotechniek
Algemeen
Tijdens deze cursus leert u omgaan met Auto- en StabiCAD Elektrotechniek.
Doel
Het doel van deze cursus is om te leren werken met Auto- en StabiCAD. Eerst zult u kennis maken
met AutoCAD. Daarna zult u leren werken met StabiCAD. StabiCAD is een applicatie die werkt onder
AutoCAD. StabiCAD zorgt voor extra mogelijkheden onder AutoCAD om elektrotechnische tekeningen
te kunnen maken. Ook leert u op de KOVO manier het vervaardigen van werktekeningen.
De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht, waarna u als zelfstandig tekenaar een tekenset
van een elektrotechnische kantoorinstallatie kunt opleveren in StabiCAD. Uw NEN1010 en
engineering kennis gebruikt u bij het uitwerken van een installatie.
Inhoud
 AutoCAD tekenen niveau 1
 StabiCAD beheer niveau 1
 StabiCAD elektrotechnisch tekenen niveau 1
 StabiCAD KOVO niveau 1
 StabiCAD elektrotechnisch tekenen niveau 2
 StabiCAD engineering niveau 1
 NEN1010
Gewenste voorkennis
Algemeen:
Voor deze cursus is TSI of gelijkwaardig als vooropleiding gewenst.
Korte versie (8 dagen):
De deelnemer dient reeds enige ervaring met Auto- en StabiCAD te hebben. Alternatief hiervoor kan
zijn dat deelnemer al gewend is om te werken met StabiCAD LT.
Lange versie (16 dagen):
De deelnemer hoeft geen specifieke kennis te bezitten op Auto- en StabiCAD niveau. Wel is het van
belang dat algemene computervaardigheden redelijk tot goed aanwezig zijn.
Duur
Als u niet over voorkennis beschikt, duurt de cursus 16 dagen. Beschikt u over een basiskennis van
Auto- en StabiCAD dan kan de cursus verkort gevolgd worden in 8 dagen.
Indien u twijfelt of voor uw medewerker(s) de korte of lange cursus van toepassing is dan bestaat de
mogelijkheid om in een adviesgesprek van één uur dit vast te stellen. Hier zijn geen extra kosten
aan verbonden.
Kosten
€ 1.200,00 (8 dagen) of € 2.400,00 (16 dagen). Inclusief lunch, exclusief btw.
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
10
Auto- en StabiCAD tekenaar Installatietechniek
Algemeen
Tijdens deze cursus leert u omgaan met Auto- en StabiCAD Installatietechniek.
Doel
Het doel van deze cursus is om te leren werken met Auto- en StabiCAD. Eerst zult u kennis maken
met AutoCAD. Daarna zult u leren werken met StabiCAD. StabiCAD is een applicatie die werkt onder
AutoCAD. StabiCAD zorgt voor extra mogelijkheden onder AutoCAD om installatietechnische
tekeningen te kunnen maken. Ook leert u op de KOVO manier het vervaardigen van werktekeningen.
De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht, waarna u als zelfstandig tekenaar een tekenset
van een riool-, water-, CV- en MV-kantoorinstallatie kunt opleveren in StabiCAD. Uw engineering
kennis gebruikt u bij het uitwerken van de installaties.
Inhoud
 AutoCAD tekenen niveau 1
 StabiCAD beheer niveau 1
 StabiCAD riolering, water, CV en MV tekenen niveau 1
 StabiCAD KOVO niveau 1
 StabiCAD riolering, water, CV en MV tekenen niveau 2
 StabiCAD engineering niveau 1
Gewenste voorkennis
Algemeen:
Voor deze cursus is APG of gelijkwaardig als vooropleiding gewenst.
Korte versie (8 dagen):
De deelnemer dient reeds enige ervaring met Auto- en StabiCAD te hebben. Alternatief hiervoor kan
zijn dat deelnemer al gewend is om te werken met Stabi-CAD LT.
Lange versie (16 dagen):
De deelnemer hoeft geen specifieke kennis te bezitten op Auto- en StabiCAD niveau. Wel is het van
belang dat algemene computer vaardigheden redelijk tot goed aanwezig zijn.
Duur
Als u niet over voorkennis beschikt, duurt de cursus 16 dagen. Beschikt u over een basiskennis van
Auto- en StabiCAD dan kan de cursus verkort gevolgd worden in 8 dagen.
Indien u twijfelt of voor uw medewerker(s) de korte of lange cursus van toepassing is dan bestaat de
mogelijkheid om in een adviesgesprek van één uur dit vast te stellen. Hier zijn geen extra kosten
aan verbonden.
Kosten
€ 1.200,00 (8 dagen) of € 2.400,00 (16 dagen). Inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
11
BHV basis
Algemeen
Sinds de inwerkingtreding van het besluit Bedrijfshulpverlening op 1 januari 1998, is de ondernemer
persoonlijk verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in zijn bedrijf. Daarnaast is de
werkgever wettelijk verplicht één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening
op zich nemen. In artikel 23 van de Arbo-wet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven.
De verplichting in de Arbo-wet geldt voor alle bedrijven, organisaties en instellingen. De omvang
van de bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt mede bepaald door het aantal werknemers en
aanwezige niet-werknemers.
Doel
De gehele examinering vindt plaats tijdens de opleiding. Na afloop ontvangt de cursist bij voldoende
resultaat een certificaat/diploma en het bijbehorende BHV-pasje.
Inhoud









Beademing
Eerste hulp bij brandwonden
Eerste hulp bij ademhalingstoornissen
Stoornissen van de bloedsomloop
Praktijk brandbestrijding met poeder, CO2 en schuim
Verbrandingsproducten
Ontruiming en communicatie
Gebruik en werking van draagbare blustoestellen
AED
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
2 dagen.
Kosten
€ 230,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
12
BHV herhaling
Algemeen
Sinds de inwerkingtreding van het besluit Bedrijfshulpverlening op 1 januari 1998, is de ondernemer
persoonlijk verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in zijn bedrijf. Daarnaast is de
werkgever wettelijk verplicht één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening
op zich nemen. In artikel 23 van de Arbo-wet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven.
De verplichting in de Arbo-wet geldt voor alle bedrijven, organisaties en instellingen. De omvang
van de bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt mede bepaald door het aantal werknemers en
aanwezige niet-werknemers.
Doel
De gehele examinering vindt plaats tijdens de opleiding. Na afloop ontvangt de cursist bij voldoende
resultaat een certificaat/diploma en het bijbehorende BHV-pasje.
Inhoud









Beademing
Eerste hulp bij brandwonden
Eerste hulp bij ademhalingstoornissen
Stoornissen van de bloedsomloop
Praktijk brandbestrijding met poeder, CO2 en schuim
Verbrandingsproducten
Ontruiming en communicatie
Gebruik en werking van draagbare blustoestellen
AED
Gewenste voorkennis
BHV basis.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 125,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
13
Projectmanagement voor de installatiebranche basis
Algemeen
Tijdens projecten moet u als projectleider met veel factoren rekening houden. De betrokkenheid en
inspraak van teamleden, opdrachtgevers, uw eigen rol, de nieuwste technieken en een steeds
krappere planning. In deze training leert u een project te overzien en op deze aspecten te
managen. U leert door het projectresultaat helder te formuleren en een duidelijk plan te trekken,
waarmee u als effectief projectlid de werkzaamheden beheerst en stuurt.
De trainer voert u, aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers, door alle fasen van een
project. Tegelijkertijd worden er veel oefeningen en praktijkopdrachten gedaan die aansluiten bij
de leerwensen van de groep. Uw eigen praktijkproject staat centraal. U oefent hierdoor direct met
een eigen praktijksituatie waarmee u inzicht en handvatten ontvangt die direct toepasbaar zijn in
uw eigen werkpraktijk.
Doel
Na de training:
 Weet u wat projectmanagement / projectmatig werken inhoudt.
 Heeft u inzicht in de projectinrichting en de verschillende rollen van de projectdeelnemers.
 Heeft u inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen met betrekking tot projectmanagement.
 Bent u in staat de projectopdracht en het projectresultaat duidelijk af te bakenen.
 Bent u in staat een project te overzien, te faseren en te plannen.
 Bent u in staat een project te beheersen en te bewaken.
 Bent u in staat de kritische succes- en faalfactoren tijdig te identificeren.
Inhoud
 Kenmerken van projectmanagement / projectmatig werken.
 Randvoorwaarden projectmatig werken.
 Projectmatig denken en doen.
 Helder formuleren van het projectresultaat.
 Fasering van projecten.
 De beheersfactoren van projectmatig werken: gokit.
 Communicatie voorafgaand, tijdens en na afloop van de projectuitvoering.
 Duidelijke afspraken maken.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
2 dagen.
Kosten
€ 500,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
14
Projectmanagement voor de installatiebranche uitgebreid
Algemeen
Als projectleider opereert u in een complex krachtenveld. U stuurt medewerkers aan, werkt met
opdrachtgevers en hebt te maken met een complexe omgeving. De training projectmanagement
behandelt allerlei aspecten waarmee u als projectmanager te maken hebt. Het geeft u inzicht in de
wijze waarop projecten kunnen worden opgezet en kunnen worden beheerd. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan de rol die u als projectleider vervult, met als doel u professioneel
projectleiderschap te verdiepen en te versterken.
Kick off
Ter introductie van de training wordt er een kick off georganiseerd voor de projectleiders en
leidinggevende. Hierin zal uitleg worden gegeven over het trainingsprogramma en de verschillende
onderdelen.
Instrumenten van zelfanalyse
Na de kick off maakt u een analyse van uw sterke en zwakke punten als projectleider. Dit doet u
aan de hand van een competentiescan. Deze helpt u uw leerpunten aan te scherpen en het inzicht
in uw functioneren te vergroten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt uitgelegd tijdens de kick
off.
Individuele gesprekken en leercontract
De resultaten van de competentiescan worden met u doorgenomen. Daarna wordt er met u en uw
leidinggevende een gesprek gevoerd om de leerdoelen vast te stellen.
Workshops
De training bestaat uit vier blokken van één- en tweedaagse workshops.
De workshops bestaan uit een combinatie van theorie en opdrachten/oefeningen. Er wordt van u
verwacht dat u voorbeelden uit uw eigen werkpraktijk meeneemt, zodat u het geleerde meteen in
de praktijk kunt toepassen. Voorbeelden van opdrachten zullen zijn: neem uw projectplan mee en
analyseer deze naar aanleiding van wat u geleerd hebt tijdens de workshop, maak een
projectomgevingskaart van één van uw projecten, etc.
Doel
Na het volgen van deze training:
 Bent u in staat projecten op te zetten en te beheren;
 Kent u uw specifieke rol in projecten én weet u hoe u uw kwaliteiten het beste kunt
inzetten;
 Weet u beter hoe u leiding kunt geven aan de verschillende teamleden;
 Beschikt u over inzichten en instrumenten waarmee u projecten binnen en buiten de
organisatie beter aan kunt pakken;
 Versterkt u de professionaliteit van uw eigen organisatie.
Inhoud
Blok 1: de start van een project
In dit blok maakt u kennis met alle andere deelnemers en elkaars projecten. U leert welke aspecten
van belang zijn bij de start van een project, hoe u een projectplan opstelt en het plannen van tijd
en geld. Tijdens dit blok zullen ook uw eigen projectplannen worden besproken.
Blok 2: de projectleider in het krachtenveld
Tijdens dit blok maakt u kennis met het opstellen van een projectomgevingskaart. Aan de hand
hiervan worden de krachtenvelden rond uw eigen project geanalyseerd. Hierbij komen onderwerpen
als conflicthantering en onderhandelen aan de orde. In oefeningen speelt u uw eigen situaties na. In
deze sessie leert u uw inzicht in het krachtenveld en uw eigen rol hierin optimaal te benutten.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
15
Blok 3: de projectleider als leidinggevende en partner
In dit blok staat uw rol als projectleider centraal. Er zal worden ingegaan op alle aspecten rondom
het leidinggeven aan het project en het team, het omgaan met lastige situaties/conflicten en het
onderhandelen met de opdrachtgever. Tijdens de tweede dag zult u de theorie gaan toepassen in
enkele te spelen situaties, waarbij u de hulp krijgt van acteurs. Aansluitend vindt er een
bijeenkomst plaats met de leidinggevende om de voortgang te bespreken.
Blok 4: projectbeheersing
Tijdens dit blok maakt u kennis met beheersinstrumenten die u helpen om de voortgang van een
project te bewaken en te sturen, zoals de risicoanalyse, de voortgangsbewaking en dashboards.
Daarnaast zal er gekeken worden in op welke manier u deze middelen kunt toepassen in uw eigen
projecten.
Afrondende gesprekken
Aan het eind van het traject worden gesprekken gevoerd met deelnemer, leidinggevende en trainer.
Workshop voor de coaches
Speciaal voor de coaches wordt bij aanvang van het programma een eendaagse workshop gegeven
om hen nog meer te bekwamen in de rol van coach. Het is een intensief programma waarbij de
coaches met acteurs coachingsgesprekken kunnen oefenen.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
6 dagen.
Kosten
€ 1.400,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
16
NEN1010
Algemeen
In het voorjaar van 2009 is NEN1010 ‘Veiligheids-bepalingen voor laagspanningsinstallaties
2007+C1:2008 grotendeels aangewezen in het bouwbesluit’. Dit heeft consequenties voor de wijze
waarop elektrische installaties worden gemaakt.
Doel
Deze training richt zich nadrukkelijk op de verschillen tussen NEN1010 2007+C1:2008 en de
voorgaande edities van NEN1010. In de training worden alleen die onderwerpen behandeld die
afwijken van de voorgaande NEN1010. De training richt zich dan ook op het brede elektroinstallatievak en minder op een specifieke doelgroep of werkzaamheden.
De training is bestemd voor elektrotechnisch geschoolde medewerkers op minimaal WEB 3-niveau
met een goede kennis van voorgaande NEN1010-normen die willen weten wat er nu is veranderd
met het van kracht worden van de NEN1010 2007+C1:2008.
Inhoud
Overzicht van aangepaste bepalingen in NEN1010 2007+C1:2008:
 Nieuwe termen en definities in NEN1010 2007/2008. Basisregels NEN1010 en nieuwe
begrippen.
 Principe van de drievoudige bescherming. Beschermingsmaatregelen: basisbescherming,
foutbescherming en aanvullende bescherming. Hoe realiseren we dat?
 Automatische uitschakeling van de voeding. Veiligheidsaarding en beschermende
vereffening; nieuwe uitschakeltijden TT en TN. Toepassen van een of twee aardlekschakelaars. Max. circuitimpedanties TT en TN.
 Keuze en installatie van elektrisch materieel: de vervallen bepalingen en de vrijheden die
nu worden geboden als goed vakinstallateur.
 Soorten leidingsystemen, toepassen van buigzame leidingen of draad in buis?
 De mogelijkheden en onmogelijkheden van schakelen en scheiden. Het toepassen van
hoofdschakelaars, 1- of 2-polige groepschakelaars? Gebruik door leken of deskundigen?
Preferente groepen.
 Opleveringsinspecties, periodieke inspecties, metingen en netimpedantie.
 Aanpassingen in deel 7 NEN1010:
- Ruimten van bad/douche (vereffening, nieuwe zones en toepassen van
aardlekschakelaars), leidingen in badkamerwanden, elektrisch materieel in badruimten.
- Installaties op bouw en sloopterreinen: maximale aanraakspanning, wel/niet toepassen
van aardlekschakelaars, kabels met aanvullende bescherming.
- Overige ruimten: jachthavens, medisch gebruikte ruimten, tentoonstellingsruimten, PVsystemen, ELV-verlichtingsinstallaties, gewone ruimten, caravans en campers.
Gewenste voorkennis
Minimaal WEB 3 Elektro.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 120,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
17
NEN3140 werkverantwoordelijke
Algemeen
De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Voor wat betreft de
elektrotechnische werkzaamheden legt de werkgever de inhoudelijke verantwoordelijkheid neer bij
de werkverantwoordelijke: een MBO+ elektrotechnisch geschoolde medewerker met
organisatietalenten. De werkverantwoordelijke is degene die inhoudelijk alles regelt en ervoor moet
zorgen dat een medewerker veilig aan elektrotechnische installaties kan werken. De
werkverantwoordelijke kan deze verantwoordelijkheid alleen dragen als hij op de hoogte is van de
eisen die worden gesteld in de Europese regelgeving.
Doel
Het doel van deze training is om leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het
elektrotechnische veiligheidsbeleid binnen de onderneming, leren een beleid op te zetten zodat
medewerkers worden aangestuurd volgens de vereiste regelgeving.
Inhoud







Veiligheid en regelgeving.
Organisatorische verplichtingen.
Werkprocedures.
Werken in een omgeving met bijzondere risico’s.
Veilige hulpmiddelen en arbeidsmiddelen.
Veilig werken organiseren.
Praktische tools.
Gewenste voorkennis
Minimaal elektrotechniek MBO-niveau.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 120,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
18
NEN3140 installatieverantwoordelijke
Algemeen
Deze training is bedoeld voor medewerkers die inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties
uitvoeren en/of belast zijn met het toezicht houden hierop. Denk hierbij aan een
installatieverantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke (voor externe bedrijven).
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een gedegen elektrotechnische kennis hebben op
minimaal mbo-niveau en om kunnen gaan met de NEN1010.
Doel
Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om als inspecteur, installatieverantwoordelijke of
toezichtverantwoordelijke een goed beheer van laagspanningsinstallaties op te zetten. Tijdens de
opleiding leert de deelnemer ook het daadwerkelijk inspecteren en het beoordelen van
laagspanningsinstallaties.
Inhoud






Regelgeving rond het inspecteren, welke normen zijn van toepassing voor welke inspecties.
Opstellen van een plan van toezicht.
Het beoordelen van tekeningen en schema’s.
Het vastleggen van afspraken als toezichthouder.
Visuele inspectie van installaties en het verrichten van metingen. Welke meetapparatuur is
geschikt voor uw toepassing?
Het invullen van UNETO-VNI inspectierapporten.
Gewenste voorkennis
De cursus is bedoeld voor medewerkers met een elektrotechnisch kennisniveau WEB 4: Technicus
opleiding, MTS installatietechniek met ervaring in het gebruik en inhoudelijke kennis van NEN1010.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 120,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
19
NEN3140 VOP
Algemeen
Zowel werkgever als werknemer hebben samen de plicht om veilig te werken. In de NEN-EN 50110 /
NEN 3140 zijn veiligheidsbepalingen opgesteld voor een veilige bedrijfsvoering van
elektrotechnische installaties. Door de arbeidsinspectie wordt deze norm gehanteerd als ‘de stand
der techniek!’ Dit betekent dat wat tijdens deze opleiding aan de orde komt, door de
arbeidsinspectie wordt gezien als het minimale niveau van veiligheid. Kennis hiervan is dus
essentieel.
De opleiding is bedoeld voor medewerkers met geen of een beperkte elektrotechnische kennis, die
werkzaamheden verrichte met E-risico’s en aangewezen (moeten) worden tot ‘Voldoende
Onderricht Persoon’ (VOP-er), zoals lassers, koelmonteurs, monteurs zonwering, machine operators
etc.
Doel
Kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om veilig te kunnen werken aan/of nabij
laagspanningsinstallaties, zodat aanwijzing tot ‘Voldoende Onderricht Persoon’ (VOP-er) in het
kader van de NEN-EN 50110 / NEN 3140 kan plaatsvinden.
Inhoud









Regelgeving en veiligheid.
Basisbegrippen elektriciteit.
Gevaren van elektriciteit.
Aanwijsbeleid.
Eisen aan technische ruimten.
Werking van en omgaan met beveiligingen.
Spanningsloos maken van installaties.
Eisen aan hulpmiddelen.
Veilige werkprocedures volgens NEN-EN 50110 / NEN 3140.
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 125,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
20
NEN3140 vakbekwaam persoon
Algemeen
Deze training is bestemd voor alle elektrotechnische geschoolde medewerkers die werkzaamheden
verrichten aan elektrische installaties en elektrische werktuigen, bijvoorbeeld storingsmonteurs. De
inhoud is afgestemd op medewerkers die door de eigen organisatie worden aangewezen als
Vakbekwaam persoon. NEN-EN 50110 / NEN 3140, de norm om te voldoen aan de Arbo-regelgeving,
stelt de eis dat deze medewerkers periodiek worden geïnstrueerd.
Doel
Medewerkers worden tijdens deze training gewezen op de mogelijke elektrische gevaren bij de
uitvoering van hun werkzaamheden en het juist gebruiken van hulpmiddelen. Daarnaast worden zij
op de hoogte gebracht van de geldende veiligheidsvoorschriften zodat zij voldoen aan de verplichte
instructie conform de Arbo-wet.
Inhoud
 Relatie Arbo-wet, Arbo-besluit, NEN-EN 50110 en NEN3140.
 Organisatorische verplichtingen; aanwijzingsbeleid, opdracht- en werkprocedures, eisen aan
technische ruimten en hulpmiddelen.
 Indelen en aanwijzen van personen naar bevoegdheid en werkzaamheden.
 Gevaren van elektriciteit.
 Passende veilige gereedschappen, meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 Omgaan met smeltpatronen, installatieautomaten, aardlekschakelaars.
 Veiligheidsaarding.
 Veilig werken volgens procedures NEN 3140.
 Veilig werken in nauwe geleidende en vochtige ruimten.
 Inspectie elektrische arbeidsmiddelen: visuele controle, meting en beproeving.
 Inzet arbeidsmiddelen.
 Inspectieperiode.
 Meetprincipes en –apparatuur.
Gewenste voorkennis
Minimaal elektrotechniek lbo-niveau.
Duur
2 dagen.
Kosten
€ 350,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
21
Eerste Levensreddende Handelingen
Algemeen
Medewerkers die meer willen of moeten weten van het verlenen van Eerste Levensreddende
Handelingen. Ook medewerkers die al een certificaat Brandbestrijding hebben en met het volgen
van deze cursus hun Bedrijfshulpverlening certificaat moeten of willen halen.
Doel
In deze cursus leert de cursist bij ongelukken het letsel te beperken en is daarom ook vooral gericht
op praktisch handelen.
Inhoud













Verschillende verbanden
Levensreddende handelingen
Reanimatie
Bewustzijnsstoornissen
Circulatiestoornissen
Het stelpen van uitwendige bloedingen
Shock
Wonden steriel afdekken door het aanleggen van snelverband
Brandwonden
Botbreuken
Oogletsel
Hartreanimatie
De werking van de AED
Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 175,- per persoon inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
22
Eerste Levensreddende Handelingen herhaling
Algemeen
Medewerkers die meer willen of moeten weten van het verlenen van Eerste Levensreddende
Handelingen. Ook medewerkers die al een certificaat Brandbestrijding hebben en met het volgen
van deze cursus hun Bedrijfshulpverlening certificaat moeten of willen halen.
Doel
In deze cursus leert de cursist bij ongelukken het letsel te beperken en is daarom ook vooral gericht
op praktisch handelen.
Inhoud













Verschillende verbanden
Levensreddende handelingen
Reanimatie
Bewustzijnsstoornissen
Circulatiestoornissen
Het stelpen van uitwendige bloedingen
Shock
Wonden steriel afdekken door het aanleggen van snelverband
Brandwonden
Botbreuken
Oogletsel
Hartreanimatie
De werking van de AED
Gewenste voorkennis
Eerste Levensreddende Handelingen.
Duur
1/2 dag.
Kosten
€ 95,- per persoon inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
23
VCA basis
Algemeen
Bij werken op locatie wordt VCA meer en meer geëist. De cursussen zijn bedoeld voor medewerkers
op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Het VCA-certificaat (basisveiligheid en VOL) is
10 jaar geldig.
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een
verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.
Doel
De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet
zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers
geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in
geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCAgecertificeerde bedrijven met VCA-gediplomeerde medewerkers.
Inhoud










Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid
Risico's, gevaren en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
Werken in besloten ruimten
Veilig gebruik gereedschappen
Elektrische veiligheid
Hijsen en tillen
Werken op hoogte
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen
worden gehouden.
Aansluitend aan de laatste trainingsdag zal het examen plaatsvinden. Het examen zal afgenomen
worden door examenbureau STE.
Gewenste voorkennis
De deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan de cursus het lesmateriaal (bij
voorkeur op het bedrijf uitgereikt).
Duur
2 dagen.
Kosten
€ 250,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
24
VCA basis herhaling
Algemeen
Bij werken op locatie wordt VCA meer en meer geëist. De cursussen zijn bedoeld voor medewerkers
op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Het VCA-certificaat (basisveiligheid en VOL) is
10 jaar geldig.
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een
verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.
Doel
De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet
zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers
geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in
geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCAgecertificeerde bedrijven met VCA-gediplomeerde medewerkers.
Inhoud










Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid
Risico's, gevaren en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
Werken in besloten ruimten
Veilig gebruik gereedschappen
Elektrische veiligheid
Hijsen en tillen
Werken op hoogte
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen
worden gehouden.
Aansluitend aan de trainingsdag zal het examen plaatsvinden. Het examen zal afgenomen worden
door examenbureau STE.
Gewenste voorkennis
De deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan de cursus het lesmateriaal (bij
voorkeur op het bedrijf uitgereikt) en moeten in het bezit zijn van VCA basis.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 175,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
25
VCA-VOL
Algemeen
Bij werken op locatie wordt VCA meer en meer geëist. De cursussen zijn bedoeld voor medewerkers
op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Het VCA-certificaat (basisveiligheid en VOL) is
10 jaar geldig.
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een
verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.
Doel
De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet
zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers
geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in
geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCAgecertificeerde bedrijven met VCA-gediplomeerde medewerkers.
Inhoud










Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid
Risico's, gevaren en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
Werken in besloten ruimten
Veilig gebruik gereedschappen
Elektrische veiligheid
Hijsen en tillen
Werken op hoogte
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen
worden gehouden.
Aansluitend aan de laatste trainingsdag zal het examen plaatsvinden. Het examen zal afgenomen
worden door examenbureau STE.
Gewenste voorkennis
De deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan de cursus het lesmateriaal (bij
voorkeur op het bedrijf uitgereikt).
Duur
2 dagen.
Kosten
€ 250,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
26
VCA-VOL herhaling
Algemeen
Bij werken op locatie wordt VCA meer en meer geëist. De cursussen zijn bedoeld voor medewerkers
op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Het VCA-certificaat (basisveiligheid en VOL) is
10 jaar geldig.
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een
verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.
Doel
De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet
zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers
geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in
geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCAgecertificeerde bedrijven met VCA-gediplomeerde medewerkers.
Inhoud










Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid
Risico's, gevaren en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
Werken in besloten ruimten
Veilig gebruik gereedschappen
Elektrische veiligheid
Hijsen en tillen
Werken op hoogte
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen
worden gehouden.
Aansluitend aan de trainingsdag zal het examen plaatsvinden. Het examen zal afgenomen worden
door examenbureau STE.
Gewenste voorkennis
De deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan de cursus het lesmateriaal (bij
voorkeur op het bedrijf uitgereikt) en moeten in het bezit zijn van VCA-VOL.
Duur
1 dag.
Kosten
€ 175,00, inclusief lunch (exclusief btw).
Annulering
Dit is een eenmalige actie vanuit de VvEI. Gelet op de organisatie en de kosten is het niet mogelijk
de aanmelding te annuleren. Mocht uw medewerker toch onverhoopt verhinderd zijn, dan is het
mogelijk iemand anders in zijn/haar plaats de cursus te laten volgen.
Stichting Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle; secretariaat: TechnoCentrum IJssel Vecht
Veluwe; Postbus 10094, 7301 GB Apeldoorn; Tel. 055 579 62 60, fax: 084 742 4554
Rabobank 37.73.34.022, KvK Oost Nederland 41025212
27
Download