De romantische piano - Universiteit Leiden

advertisement
De romantische piano
Docent: Bert Mooiman, docent muziektheorie en piano aan het Koninklijk
Conservatorium. Hij is vaste organist van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in
Breda en van de Nieuwe Badkapel in Den Haag. Deze docent geeft regelmatig colleges voor het HOVO van de Universiteit Leiden.
Bijna alle muzikale ontwikkelingen van de negentiende eeuw komen samen in de piano, zodat de
piano wel hét instrument van de romantiek mag
worden genoemd. Andersom geldt ook dat de
negentiende-eeuwse muziek het hart vormt van
het (onvoorstelbaar omvangrijke) pianorepertoire. Bovendien is de moderne vleugel wat het
concept betreft in wezen een negentiende-eeuws
instrument. Tenslotte wordt in 2010 ook nog de
tweehonderdste geboortedag van Frédéric Chopin
herdacht! Dit alles is reden genoeg om dit voorjaar de pianomuziek van de negentiende eeuw
(grofweg: de romantiek) centraal te stellen.
In deze cursus wordt ingegaan op het pianowerk
van belangrijke componisten, maar ook op de
geschiedenis van het instrument zelf. Er blijkt
namelijk een duidelijk verband te bestaan tussen
de ontwikkeling van de piano en de muziek die
ervoor werd geschreven. Verder geeft dit onderwerp aanleiding tot diverse doorkijkjes naar het
culturele leven van de 19e eeuw zoals de opkomst
van het virtuozendom, het ontstaan van concertzalen, de plaats van de muziek in het leven van de
burgerij, etc.
Gedurende deze cursus zijn wij twee keer te gast
bij pianorestaurateur Emile van Leenen. In zijn
bedrijf aan de Lammermarkt zullen verschillende
(deels historische) instrumenten worden bespeeld,
zodat de klankverschillen tussen de verschillende
merken hoorbaar worden.
Ook voor niet-pianisten!
22
10 vrijdagen, 22 en 29 januari en 5 en 12 februari en
5 t/m 26 maart, 19 februari
en 9 april pianorecitals
11.15-13.00 uur
Leiden, Witte SingelDoelencomplex en Emile
van Leenen piano’s.
 227,50 (inclusief reader
en koffie/thee)
Werkvorm: hoorcolleges
met gelegenheid voor vragen, veel geluidsvoorbeelden, 2 pianorecitals
Zelfstudie: 3 uur per bijeenkomst.
Vereisten: Beheersing van
het notenschrift en kennis
van muziektheoretische
basisbegrippen (zoals
namen van intervallen,
akkoorden, toonsoorten
e.d.) worden aanbevolen.
Cursusmateriaal: reader.
Download