Sander Bentvelsen V4B Het Notenschrift Het gebruik van

advertisement
De piano is tegenwoordig bijna onmisbaar
als het om muziek gaat. Hij wordt bij bijna
alle muziek gebruikt en is een van de
belangrijkste en invloedrijkste instrumenten
als het om de melodie van een muziekstuk
gaat. Probeer maar eens aan een nummer
te denken waar niet een piano of keyboard
bij van pas is gekomen.
Het gebruik van de
Piano
Bekende Componisten
Wolfgang Amadeus
Mozart
Hier links zie je Mozart, geboren op 27
januari 1756 in Salzburg. Mozart was een
wonderkind, hij speelde op erg jonge leeftijd
al viool, klavecimbel en orgel waar hij ook al
muziek voor componeerde. Als veelzijdig
componist presteerde Mozart in vele
genres, waaronder vocale en instrumentale
orkestmuziek. Zijn bekendste werken zijn
Piano Concerto No. 21 en Piano Concerto
No. 23.
De Piano
De Piano www.picozone.nl
Het Notenschrift
Sander Bentvelsen
V4B
Muziek voor de piano
Op de vorige pagina zag je bovenaan de
notenbalk met de G-sleutel voor je
rechterhand.
Onderaan stond de notenbalk met de
F-sleutel voor je linker hand.
Rechts zie je hoe de toetsen op een piano
heten (van C tot B).
Deze toetsen klinken net allemaal iets
anders (van links naar rechts is laag naar
hoog) en hiermee kan je dus muziek
maken.
Een van de bekendste pianostukken
geschreven is "Für Elise" geschreven door
Beethoven. Maar ook bijvoorbeeld "Minuet
in G Majeur" van Bach en zo zijn er nog
veel meer.
Er is dus heel erg veel muziek voor de
piano geschreven die steeds anders is.
Maar dat is ook wel logisch als er 88
toetsen zijn die anders klinken, die je steeds
op andere volgordes kunt indrukken en ook
samen kunt indrukken waarbij er weer een
andere klank ontstaat.
Ook kun je op de piano toetsen harder of
zachter indrukken waarbij een harder of
zachter geluid ontstaat en dat maakt de
piano ook zo speciaal.
Inhoud
Het Notenschrift
Bekende Componisten
> Geschiedenis van de Piano
> Notenschrift
> Gebruik van de Piano
> Muziek voor de piano
> Bekende componisten
Ludwig van Beethoven
Hier rechts zie je Beethoven geboren in
Bonn op 16 december 1770. Hij was een
Duitse componist, musicus en dirigent. Hij
schreef in de zelfde stijl als Mozart zijn
muziek en daarmee kwam hij op de "Eerste
Weense School".
Hij voltooide het classicisme en begon de
romantiek als muziekstijl.
Zijn bekendste stukken zijn Für Elise en zijn
5e symfonie.
De Geschiedenis van
de Piano
De piano is tussen 1698 en 1709 door
Bartolomeo
Cristofori
in
Florence
uitgevonden, en heette toen pianoforte. De
vernieuwing
van
klavecimbel
naar
pianoforte was enorm, er was een nieuw
type instrument ontwikkeld, dat een totaal
andere klank had. In de 18e en 19e eeuw
werd de piano een steeds geliefder object
en nam het instrument een grote vlucht
onder de gegoede burgerij. Op een piano
kon men arrangementen van symfonieën
spelen, of salonesque stukken. Pianoles
werd voor velen een deel van de muzikale
opvoeding. Dit is ook de periode waarin een
zeer
aanmerkelijk
deel
van
de
pianoliteratuur werd geschreven. In de 20e
eeuw is de piano een volwaardig instrument
geworden
Download