Online beginnerscursus Piano

advertisement
Online beginnerscursus
Piano
Docent:
Elize van den Berg
1
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Inhoud
Inleiding
3
Les 1 – Het toetsenbord verkennen
4
Les 2 – C-positie, centrale C-positie en het notenschrift
5
Les 3 – Intervallen
10
Les 4 – Het akkoord (drieklank) en hulplijntjes
12
Les 5 – Dynamiek – Techniek
13
Les 6 – Toonladders
14
Les 7 – Spelen in verschillende posities
15
Les 8 – Achtste noten
15
Les 9 – De triool
17
Les 10 – (Achtste noten) in Swing
18
Les 11 – Pedaalspel
20
Les 12 – Articulatie en het onafhankelijk bewegen van de handen
22
Les 13 – Mollen, kruizen: toevallig en het herstellingsteken
24
Les 14 – Akkoordsymbolen
27
Les 15 – Mollen en kruizen: vast
30
Les 16 – Akkoorden omkeringen en de kortste weg
33
Les 17 – De opmaat
35
Les 18 – Hele en halve toonsafstanden
38
Les 19 – Zelf een begeleiding maken van akkoordsymbolen
40
Les 20 - Für Elise en Someone Like You
43
Bijlagen
46
2
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Inleiding
Beste cursist,
Met deze online beginnerscursus voor piano zijn dure privélessen niet meer nodig
om jou piano te leren spelen. Waarom heb je gekozen voor deze online
beginnerscursus? Het antwoord is simpel:
-
In de filmpjes kun je precies zien hoe je piano moet spelen
Je leert jouw favoriete nummers en stukken spelen én dat leer je op een
goede manier
In dit cursusboek staat alle kennis die je als beginner nodig hebt
Je leert op een eenvoudige manier noten lezen
Als je om wat voor reden dan ook geen noten wil leren lezen, kun je door
alleen maar de filmpjes te bekijken alsnog jouw favorieten leren spelen
Je ontwikkelt een degelijke speeltechniek
Kortom, deze cursus is geschikt voor iedereen die wil leren piano spelen. Om goed
alles in de vingers te krijgen gaat deze cursus uit van 1 á 2 weken tussen elke les.
De bedoeling is dat je bijna elke dag even oefent. Als iets niet goed lukt, geen
paniek, sla het over en probeer het later weer! Ik wens je veel speelplezier!
Elize van den Berg
3
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 1: Het toetsenbord verkennen
Wat kun je aan het eind van deze les?
Je weet hoe de piano in elkaar zit. Je kunt in een goede houding aan de piano zitten
met je handen in de juiste uitgangspositie om te spelen. Je weet hoe het toetsenbord
in elkaar zit. Je kent de namen van de toetsen. Je weet waar de centrale-C zit en
natuurlijk speel je je eerste liedjes op de piano.
De bouw van een piano:
Opdrachten:
1. Speel ‘Mieke heeft een lammetje’ vanaf verschillende toetsen op de piano en
luister daarbij of het goed klinkt.
2. Druk een willekeurige toets in, zeg dan de notennaam en speel dezelfde toets
een octaaf hoger en lager.
3. Vind de centrale C op jouw piano.
4
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 2: C-positie, centrale C-positie en het notenschrift
Wat kun je aan het eind van deze les?
Je kunt liedjes spelen in de C-positie en in de centrale C-positie. Je weet hoe dat
eruit ziet in notenschrift. Je weet wat een 4/4 en 3/4 maatsoort is. Je kunt hardop of
in jezelf tellen bij de muziek.
Het plaatje in les 1 geeft aan uit welke toetsen de C-positie bestaat.
Opdracht 1: Notenvoorbeeld oefening uit les 1
Op de bovenste balk staat de G-sleutel, die geeft aan waar de G zit voor rechts, en
op de onderste balk staat de F-sleutel die geeft de F aan voor links:
Opdracht 2: Oefening toets overslaan
5
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Notenbalk bestaande uit ‘11’ lijnen, met in het midden de centrale C:
Opdracht 3: Oefening vanuit de centrale C-positie
Vingers hebben een nummer:
6
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Opdracht 4:
Opdracht 5:
7
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Opdracht 6: Het komt voor in de muziek dat je even niets hoeft te spelen. Dat zie je
aan een rust, die kunnen verschillen van duur. Tel hardop of in jezelf mee om de
volgende oefeningen goed in de maat te spelen. Kijk voor meer rusten en
notenwaarden achterin je boek.
Opdracht 7: Noten invuloefening
8
http://www.onlinemuziekcursus.nl
9
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 3: Intervallen
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet wat een interval is in de muziek en je
kunt ze herkennen op de piano en in het notenschrift.
Opdracht 1:
10
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Opdracht 2:
11
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 4: Het akkoord (drieklank) en hulplijntjes
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet wat een akkoord is en die kun je
vanaf verschillende toetsen spelen. Je herkent een akkoord in notenschrift
opgeschreven.
Opdracht 1:
12
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 5: Dynamiek – Techniek
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet wat dynamiek is en hoe het
genoteerd wordt in de muziek. Je kent een aantal snelheidsaanduidingen die in het
Italiaans opgeschreven worden.
Opdracht 1:
Opdracht 2:
13
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 6: Toonladders
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet wat een toonladder is en hoe je die
het beste kunt spelen. Je kunt de toonladder van C, F en G majeur spelen.
Opdracht 1:
14
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 7: Spelen in verschillende posities
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt tijdens het spelen van liedjes snel van
positie wisselen.
Geen notenvoorbeelden
Les 8: Achtste noten
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt achtste noten onderscheiden van
andere noten en je weet hoe je erbij moet tellen.
Opdracht 1:
Opdracht 2: De Lente
15
http://www.onlinemuziekcursus.nl
16
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 9: De triool
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt een triool spelen en je kunt hem
tellen.
Opdracht 1:
Opdracht 2:
17
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 10: (Achtste noten) in Swing
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt achtste noten in Swing spelen. Je
weet wat je moet doen als er ‘In Swing’ boven een stuk/nummer staat.
Opdracht 1:
18
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Opdracht 2:
19
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 11: Pedaalspel
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet waar de verschillende pedalen voor
zijn. Je kunt op de juiste manier het rechterpedaal gebruiken van de piano.
Opdracht 1:
20
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Opdracht 2:
21
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 12: Articulatie en het onafhankelijk bewegen van de handen
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt nummers/stukken spelen met
verschillende articulaties. Je weet wat articulatie is. Je kunt tegelijkertijd twee
verschillende articulaties uitvoeren met beide handen.
Opdracht 1:
Opdracht 2: Quadrille
22
http://www.onlinemuziekcursus.nl
23
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 13: Mollen, kruizen: toevallig en het herstellingsteken
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt stukken/nummers van blad spelen
met mollen, kruizen en herstellingstekens. Je weet wat je moet doen als je ze
tegenkomt in bladmuziek. Je weet wat majeur en mineur is en hoe dat klinkt.
Opdracht 1: Bluesladder + schema, zie volgende bladzijde.
Opdracht 2: Oefening met majeur en mineurakkoorden:
Opdracht 3: The Entertainer, 8va------ betekent dat je de noten die onder het lijntje
staan een octaaf hoger mag spelen. Je mag het stuk tussen de herhalingstekens 2
keer spelen, de eerste keer speel je wat er onder de 1 staat en de tweede keer wat
onder de 2 staat. Zie 2 bladzijden verder voor het stuk.
24
http://www.onlinemuziekcursus.nl
25
http://www.onlinemuziekcursus.nl
26
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 14: Akkoordsymbolen
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt songteksten met Akkoordsymbolen
erboven spelen. Je kunt met rechts van notenschrift spelen en tegelijkertijd met links
akkoordsymbolen.
Opdracht 1:
Can you feel the love tonight – Elton John
COUPLET 1:
F
C
F
C
There's a calm surrender, To the rush of day
F
C
Dm
G
When the heat of the rolling world can be turned away
F
C
F
C
An enchanted moment and it sees me through
F
Am
Bb
G
It's enough for this restless warrior, Just to be with you
REFREIN:
C
G
Am
F C F
G
And can you feel the love tonight? It is where we are
F
C
Am
F
Dm C
Dm G
It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far
C
G
Am
F
C
F
G
And can you feel the love tonight? How it's laid to rest?
F
C
Am
F
Dm C F
C
It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
COUPLET 2:
There's a time for everyone, If they only learn
That the twisting kaleidoscope moves us all in turn
There's a rhyme and reason to the wild outdoors
When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours.
REFREIN:
SLOT:
F
C
Am
F
Dm C F
C
It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Opdracht 2: I Follow Rivers
27
http://www.onlinemuziekcursus.nl
28
http://www.onlinemuziekcursus.nl
29
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 15: Mollen en kruizen: vast
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt een verjaardagsliedje spelen. Je weet
wat een ‘vast voorteken’ is en wat een septiemakkoord is.
Opdracht 1: Happy Birthday
Opdracht 2: Beggin’
30
http://www.onlinemuziekcursus.nl
31
http://www.onlinemuziekcursus.nl
32
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 16: Akkoorden omkeringen en de kortste weg
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt akkoorden in omkeringen spelen. Je
weet wat omkeringen zijn. Je kunt akkoorden dicht bij elkaar spelen zodat je hand
geen grote afstanden hoeft te overbruggen. Je kunt een nummer spelen met de
akkoorden in de rechterhand terwijl links basnoten speelt. Je weet wat basnoten zijn.
Je weet hoe een akkoordsymbool eruit ziet die aan geeft welke basnoot je moet
spelen.
Opdracht 1: Oefening omkeringen:
Opdracht 2:
Opdracht 3: Ik heb een heel zwaar leven
33
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Ik heb een heel zwaar leven – Brigitte Kaandorp
Bb
D7
Ik heb een heel zwaar leven
Gm
Bb7/F
Echt heel zwaar
Eb
F
Bb
F
Alles is voor mij ontzettend moeilijk
Bb
D7
Ik heb echt een heel zwaar leven
Gm
Bb7
Nee, nee maar echt waar
Eb
F
Eb F
Bb
Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar
Bb
Eb
F7
Bb Bb/C
Bb/C# Bb/D
Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf daarom ben ik vaak zo moe
Eb
F7
Bb Bb/C
Bb/C#
Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe
Bb/D
Eb
F7
F7/F#
Gm
En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd
Cm
Bb
F
Bb
En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd
Uitvoering akkoorden in dit nummer meestal:
LH
RH
LH
RH
Bb
= bes bes d f
Eb
= es
bes es g
D7
=d
a c fis
F
=f
acf
Gm
=g
bes d g
F7
=f
a c es
Bb7
=f
bes d f as
Cm
=c
g c es
34
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 17: De opmaat
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet wat een opmaat is en je kunt het
herkennen in een muziekstuk.
Opdracht 1:
Opdracht 2: Greensleeves
35
http://www.onlinemuziekcursus.nl
36
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Opdracht 3:
Akkoorden:
G
D/F#
Em
G/D
altijd de schouder, de troost in zeek’re zin.
C
G/B
Am
D7
Ze noemen mij wel
meer dan eens hun hartsvriendin.
G
D/F#
Em
G/D
Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan.
C
G/B
Am
D
Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man.
37
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 18: Hele en halve toonsafstanden
Wat kun je aan het eind van deze les? Je weet wat hele en halve toonsafstanden zijn
en je kunt ze herkennen op de piano. Je weet uit welke afstanden een
majeurtoonladder is opgebouwd en je kunt hem vanaf een willekeurige toets op de
piano spelen.
Opbouw toonladder C majeur:
Opdracht 1:
38
http://www.onlinemuziekcursus.nl
39
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 19: Zelf een begeleiding maken van akkoordsymbolen
Wat kun je aan het eind van deze les? Je kunt zelf een begeleiding maken van
akkoordsymbolen zodat je begeleiding meer lijkt op het nummer zoals het in het echt
gaat.
Opdracht 1: New Age
Opdracht 2: Sweet Goodbyes
40
http://www.onlinemuziekcursus.nl
41
http://www.onlinemuziekcursus.nl
42
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Les 20: Für Elise en Someone Like You
Wat kun je aan het eind van deze les?
Je kunt Für Elise en Someone Like You spelen!
Opdracht 1: Für Elise
Opdracht 2: Someone Like You: Je mag pedaal wisselen als het akkoord verandert.
43
http://www.onlinemuziekcursus.nl
44
http://www.onlinemuziekcursus.nl
45
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Bijlagen
Notennamen:
46
http://www.onlinemuziekcursus.nl
(Bijlage les 3):
47
http://www.onlinemuziekcursus.nl
Dynamiek
Dynamiek is alles wat in de muziek te maken heeft met sterk en zacht.
Tempo
Met tempo wordt de snelheid bedoelt waarmee de tellen elkaar opvolgen in de
muziek. Daarvoor gebruiken we meestal Italiaanse uitdrukkingen en in moderne
muziek soms Engelse.
largo
adagio
andante
moderato
allegro
ritenuto of rit.
= breed
presto
= langzaam
poco moto
= rustig gaand
lively
= matig
Not Fast
= vlug en levendig accelerando
= plotseling langzamer worden
= zeer snel
= met beetje beweging
= levendig
= niet snel
= versnellen
Akkoordsymbolen
Voorkomende akkoordsymbolen in deze cursus:
symbool
drieklank
symbool
majeur
C
c e g
Cm
D
d fis a
Dm
E
e gis b
Em
F
f a c
Fm
G
g b d
Gm
A
a cis e
Am
B
b dis fis
Bm
Bb
bes d f
Bbm
Eb
es g bes
Ebm
C#
cis eis gis
C#m
F#
fis ais cis
F#m
drieklank
mineur
c es g
d f a
e g b
f as c
g bes d
a c e
b d fis
bes des f
es ges bes
cis e gis
fis a cis
48
http://www.onlinemuziekcursus.nl
cijfer
7
bes
c
d
es
f
g
a
as
des
b
e
Download