pianolessen - Irene Postma`s Piano Praktijk

advertisement
Irene Postma’s Piano Praktijk
tel. 0488-482695
INFORMATIE 2016-17
Leslocatie
De MuziekKamer is de ruimte waarin sinds mei 2011 muziekles wordt gegeven. Deze
ruimte is achter mijn huis, Floris van Lijndestraat 8, 4041 GP in Kesteren. Links van
het huis is een paadje, daar is de zij-ingang van de tuin en van de MuziekKamer.
De les duurt gewoonlijk een half uur. Lessen van drie kwartier voor ijverige leerlingen
zijn soms ook mogelijk.
Betalingen
De prijs voor pianolessen is 250 Euro voor tien lessen van een half uur tot 21 jaar.
Daarboven 302,50 (incl. 21% BTW). Graag ontvang ik de betaling voor de lessen
vooraf per bank op NL71 INGB 000 4209027 t.n.v. I. Postma, Kesteren.
Ik bied in principe 37 lessen aan op jaarbasis. Het alternatief voor degenen die
wekelijks les hebben, is een vast jaarbedrag van 750 Euro, dat ofwel ineens ofwel in
tien termijnen van 75 Euro per maand betaald dient te worden. (907,50 (10x90,75)
voor volwassenen). De betaaldata zijn de eerste dag van september, oktober,
november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni. In dat geval wordt
voor lessen die worden afgezegd in principe geen restitutie gegeven. Als ikzelf meer
dan twee lessen per half jaar afwezig ben, is er bij een vast jaarbedrag de keus tussen
inhaallessen of restitutie van 20 Euro (excl. BTW) per gemiste les.
Daarbij komen dan nog de kosten van het lesmateriaal, voor eigen rekening.
Vakantieperioden
Het cursusjaar begint 31 augustus (We beginnen altijd een week later dan de
basisscholen). We proberen zoveel mogelijk de schoolvakanties te volgen.
Herfstvakantie: 17-23 oktober
Kerstvakantie: 24 december – 8 januari
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 5 maart
Week rond koningsdagvakantie: 24 april – 28 april
Zomervakantie: 1 juli t/m 28 augustus. Pasen op 17 april, Hemelvaart valt op 25 mei,
Pinksteren op 5 juni. De maandaglessen verschuiven op Pinksteren naar 6 juni. Dus
dan hebben de dinsdagleerlingen een extra vrije dag.
Als je niet kunt komen
Zeg bij verhindering tijdig af: zodra je weet dat je niet kunt, maar niet later dan 48
uur van tevoren. Bij verjaardagen of vergaderingen is dat al bij de voorafgaande les,
bij ziekte graag ook zo spoedig mogelijk. In dat geval vervalt – als er met
tienlessenkaarten wordt betaald – de betalingsplicht.
Als je grieperig bent, is het verstandiger dat je afzegt. Omdat er vele handen over de
piano gaan, is het beter om in geval van ziekte je af te melden om het gevaar op
besmetting te verminderen. Zeker ook omdat ik zelf weinig weerstand heb.
Afzeggingen per telefoon: Niet voor 9 uur ’s ochtends.
Het nummer is 0488-482695. Ben ik er niet, dan eventueel een bericht achterlaten,
maar ben ik afwezig als je afzegt op de dag van de les zelf, probeer dan eerst mijn
Irene Postma’s Piano Praktijk
tel. 0488-482695
mobiel: 06-444 34675. Tijdige afzeggingen kunnen ook via de website of
[email protected].
Als iemand op het laatste moment afzegt of niet verschijnt, dient er gewoon voor het
half uur betaald te worden.
In noodgevallen, zoals ziekte, is het wat anders, maar dan ook graag zo snel mogelijk
laten weten. Ik kan dan eventueel nog een andere les verplaatsen.
Opzeggen lessen
Als iemand om welke reden dan ook wil stoppen met het nemen van pianoles, dan
dient dat tenminste een maand voor het einde van de lessen te worden aangegeven.
Geld van een tienlessenkaart wordt niet gerestitueerd, maar de kaart blijft wel nog
een jaar geldig. Als iemand heeft gekozen voor betaling per jaar, reken ik ook het
hele jaar op je! Als je na dat jaar wilt stoppen, laat dat dan uiterlijk 15 juni weten per
email, anders wordt de overeenkomst gewoon met een jaar verlengd, met mogelijk
een kleine prijsverhoging die aangepast wordt aan de inflatie. De tarieven zullen voor
6 juni worden bekend gemaakt.
Voorspeelavond of -middag
Een maal per jaar (gewoonlijk in juni) is er een voorspeelavond of -middag waar
leerlingen voor elkaar en familie spelen. Hoewel het verplichten van deelname niet
mogelijk is, wil ik er toch op aandringen dat iedereen meedoet. In elk geval voor
scholieren vind ik het een must. U wordt ruim van te voren op de hoogte gesteld van
de datum. Hebt u wensen wat betreft avonden dat u absoluut niet zou kunnen
komen, laat dat dan ook uiterlijk in april weten.
Voor kinderen van 8 tot 13 is er een muziekfeestje op de vrijdagmiddag voor de
kerstvakantie.
Lesboeken-service
Lesboeken en andere muziekboeken kunnen via mij worden aangeschaft of besteld
(scheelt meestal verzendkosten). Betaling altijd per bank, z.s.m. na ontvangst van de
boeken (uiterlijk binnen 2 weken).
Zijn er vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om dat te laten weten.
Vriendelijke groet,
Irene Postma
_____________________________________________________________________
Ik begrijp en accepteer de lesvoorwaarden.
Afspraak voor dit seizoen is:
O Eens per week / 2 weken les voor € ……………………………..per jaar.
Betaling ineens/ in 10 termijnen.
O Ik koop liever tienlessenkaarten, a ……………………………….. .
Irene Postma’s Piano Praktijk
(handtekening, plaats&datum)
tel. 0488-482695
Download