Persaankondiging - Franciscaanse Beweging

advertisement
Deelgenoten: over de wereld, vrouwen en ons milieu
6 oktober 2013 zestiende Stoutenburglezing door Irene Dankelman
In kasteel Stoutenburg
Op zondag 6 oktober wordt de 16e Stoutenburglezing gehouden door Irene Dankelman,
docent duurzame ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen en internationaal
consultant ‘gender en duurzaamheid’.
Datum/tijd: zondag 6 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur.
Plaats: Stoutenburgerlaan 5, 3835 PB Stoutenburg. Tel. 033-4945500.
Toegang: gratis. Wel graag aanmelden. Vrijwillige gift welkom.
Meer info: www.stoutenburg.nl
Irene’s lezing sluit aan op het onderwerp van de Stoutenburglezing van vorig jaar:
‘Veerkracht’. We willen toe naar een veerkrachtige, crisisbestendige samenleving zonder
uitputting van natuurlijke hulpbronnen en uitstoot van broeikasgassen. Dit roept sociale en
morele vragen op: hoe bouwen we zo’n samenleving op, wat vraagt dat van ons? Kunnen de
drie centrale waarden van Stoutenburg - Gemeenschap, Spiritualiteit en Milieu – daarbij
behulpzaam zijn? Lokaal in eigen kring, maar ook verder in de wereld? Irene stelt deze
vragen in haar lezing aan de orde vanuit haar eigen expertise op het gebied van milieu,
ontwikkeling en gender. Zij wijst erop dat klimaatverandering, net als de milieucrisis,
wereldwijd niet alleen meer negatieve gevolgen heeft voor vrouwen dan mannen, maar dat
vrouwen daar vaak ook anders mee omgaan. Onderzoek naar rampen, droogte en andere
klimaatgevolgen heeft dat uitgewezen. In de uitwerking van ‘veerkracht’ – of ‘adaptatie’- is
het dan ook zaak om ‘gender-aspecten’ mee te nemen. Niet alleen vanuit milieutechnisch
oogpunt, maar ook als sociale en spirituele opgave.
Irene Dankelman adviseert regelmatig aan de Verenigde Naties en ontwikkelingslanden. Zij
werkte jarenlang bij Novib, vervulde talloze bestuursfuncties bij organisaties voor
duurzaamheid, ontwikkeling en gender issues, en heeft – met anderen - aan de wieg
gestaan van het duurzaamheidsprogramma van de Radboud Universiteit en het
Natuurcollege Lippe-Biesterveld. Ook was zij betrokken bij de Franciscaanse Beweging en
heeft zij diepgaande interesse voor spiritualiteit. Haar laatste boek (2010) gaat over gender,
milieu en klimaatverandering (I. Dankelman, 2010. Gender and Climate Change: An Introduction.
Earthscan).
Download